Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be

IN-Gent vzw

 

 

IN-Gent voert als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) het integratie- en inburgeringsbeleid van de Vlaamse Overheid uit in Gent.

 

Sinds 2015 ondersteunt IN-Gent nieuwkomers tijdens hun inburgeringstraject, toeleiding naar werk en Nederlands oefenen.

 

Als expert op het vlak van etnisch culturele diversiteit en taalbeleid voor anderstaligen verleent IN-Gent advies aan organisaties en verenigingen. Via beeldvormingscampagnes sensibiliseert IN-Gent de Gentenaars om diversiteit te omarmen.;

 

IN-Gent is ervan overtuigd dat inclusie en diversiteit de samenleving verrijkt. Door samen te werken met structurele partners streeft IN-Gent naar een superdiverse samenleving waarin iedereen, ongeacht herkomst of achtergrond, gelijke kansen krijgt.

 

Sluiten