IN-Gent vzw

 

 

Wat wij doen?

 

We helpen anderstalige nieuwkomers en organisaties op weg in Gent.

 

Concreet betekent dat het volgende.  

 

Met al jouw vragen over inburgering, Nederlands leren of vrije tijd kan je bij ons terecht.

Ook diensten en organisaties kunnen op ons rekenen in het omgaan met etnisch-culturele diversiteit, het voeren van een taalbeleid en het voorzien van tolken en vertalingen.

 

Sluiten