Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be

IN-Gent vzw

[NL] [читати українською]

Informatie over de crisis in Oekraïne

IN-Gent zet zich elke dag in voor elke nieuwkomer, anderstalige, persoon op de vlucht, persoon zonder wettig verblijf,…

Samen met Stad Gent ondersteunt IN-Gent ook de mensen gevlucht uit Oekraïne.

 

[UA]

Інформація про кризу в Україні

IN-Gent робить усе можливе щодня для кожної новоприбулої та іншомовної людини, людини-біженця, людини без легального місця проживання,...

Разом з містом Гент організація IN-Gent також підтримує людей, які втекли з України.

 


 

Wat doet IN-Gent voor jou? Bekijk de video


 

IN-Gent voert als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) het integratie- en inburgeringsbeleid van de Vlaamse Overheid uit in Gent.

 

Sinds 2015 ondersteunt IN-Gent anderstalige nieuwkomers met individuele begeleiding, lessen maatschappelijke oriëntatie, toeleiding naar werk of onderwijs, informatie over cursussen Nederlands, het organiseren van oefenkansen en het opbouwen van een netwerk.

 

Als expert op het vlak van etnisch culturele diversiteit verleent IN-Gent advies en ondersteuning aan organisaties, lokaal bestuur, voorzieningen en verenigingen. Via beeldvormingscampagnes sensibiliseert IN-Gent de Gentenaars om diversiteit te omarmen.

 

IN-Gent is ervan overtuigd dat inclusie en diversiteit de samenleving verrijkt. Door samen te werken met structurele partners streeft IN-Gent naar een superdiverse samenleving waarin iedereen, ongeacht herkomst of achtergrond, gelijke kansen krijgt.

 

Sluiten