Menu
            Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be

Oprichting

Kom je regelmatig samen met een groepje mensen en organiseren jullie activiteiten? Dan kunnen jullie een vereniging opstarten. Je kan kiezen tussen een feitelijke vereniging en een vzw (vereniging zonder winstoogmerk). Als startende vereniging, is het belangrijk dat je goed nadenkt welk soort vereniging je wil opstarten.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen een feitelijke vereniging en een vzw:

 

Feitelijke vereniging

Vzw

Omschrijving

Een groepje mensen dat regelmatig samenkomt om een aantal initiatieven te nemen.

Een groep personen die samen een bepaald doel nastreven, zonder commerciële belangen.

Rechtspersoonlijkheid

Heeft geen rechtspersoonlijkheid. Elk lid is aansprakelijk in geval van vb. schulden.

Heeft rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop de statuten neergelegd werden.

Organisatie

Wordt niet wettelijk geregeld.

Moet voldoen aan een aantal regels: er moet onder andere een Algemene Vergadering, een Raad van bestuur, een ledenregister …. Zijn.

Eigendommen

De leden van de vereniging zijn mee eigenaar van alles wat de vereniging bezit.

Het bezit van de vereniging is geen bezit van de leden van de vereniging.

Aansprakelijkheid

Elk lid kan individueel aansprakelijk gesteld worden als er iets gebeurt.

De leden zijn niet individueel aansprakelijk als er iets gebeurt.

Plichten

Er zijn geen verplichtingen voor de leden en de vereniging.

Bij de start van de vereniging moet de vzw een stichtingsvergadering organiseren en moet de vzw haar statuten neerleggen bij de Rechtbank van Koophandel. Daarnaast zijn er nog fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

Sluiten