Subsidies

De Stad Gent ondersteunt verenigingen financieel via verschillende subsidies. 

Werkingssubsidie

Erkende verenigingen kunnen in het jaar volgend op hun erkenning ook een werkingssubsidie aanvragen. Afhankelijk van het aantal activiteiten dat ze zullen organiseren, krijgen ze een subsidie tussen 250 en 600 euro.

Wat moet je doen om een werkingssubsidie te krijgen voor je vereniging?

 • Een van de leden van de vereniging moet in het vorige jaar minimum 2 vormingen gevolgd hebben en daar een bewijs van hebben. 
 • De vereniging werd in het vorige jaar erkend als socio-culturele vereniging voor etnisch-culturele minderheden.
 • Je moet minimum 2 activiteiten georganiseerd hebben in het vorige jaar en je moet daar bewijzen van hebben (uitnodiging of affiche, foto’s van de activiteit …)
 • Je moet voor 31 januari het aanvraagformulier invullen dat je op deze pagina terugvindt en dit dossier bezorgen aan de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van de Stad Gent

Subsidie voor diversiteitsactiviteiten – en projecten

Verenigingen kunnen bij Stad Gent ook een subsidie krijgen voor diversiteitsactiviteiten- en projecten: het gaat over activiteiten en projecten die bijdragen tot een positieve omgang met de diversiteit in de stad of die de emancipatie en participatie van mensen met migratie-achtergrond stimuleren.

Aan welke voorwaarden moet mijn aanvraag voldoen?

 1. De activiteit of het project beoogt een van deze doelstellingen te bereiken: cultureel, gemeenschapsvormend, maatschappelijk activerend of educatief
 2. Voor bepaalde activiteiten kan je geen subsidie krijgen: erediensten of godsdienstlessen, commerciële activiteiten, activiteiten om geld in te zamelen, feesten en recepties, politieke activiteiten

 

Activiteitensubsidie

Projectsubsidie

Omschrijving

Een subsidie voor 1 activiteit

Een subsidie voor een samenhangend geheel van minimum 3 activiteiten dat loopt over minimum 2 en maximaal 12 maanden.

 

Het project moet een duidelijk eindresultaat hebben

Wanneer aanvragen?

Minimum 6 weken voor de activiteit plaats vindt.

Minimum 8 weken voor het project start

Bedrag

Maximum 1500 euro

Maximum 8500 euro

Wie kan dit indienen?

Een feitelijke vereniging of een vzw

Enkel vzw’s

Andere subsidies van de Stad Gent

 • Subsidie voor gezondheidsprojecten
 • Buurt beweegt gezond
 • Wijk aan zet
 • Subsidie voor sportieve evenementen
 • … 

Nog andere subsidies

Naast de subsidies van de Stad Gent, kan je ook gebruik maken van andere subsidiemogelijkheden. Hier vind je een paar voorbeelden van andere mogelijke subsidies. Dergelijke oproepen worden ook rond gestuurd via de nieuwsbrief. Als je die wenst te ontvangen, stuur dan een mail naar marian.ceuppens@in-gent.be.

Koning Boudewijnstichting lanceert regelmatig oproepen voor subsidies. Hier kan je altijd de lopende oproepen terugvinden.

Het Vlaams Departement CJSM subsidieert jaarlijks participatieprojecten die kansengroepen op weg helpen naar het cultuur-, jeugdwerk- of sportaanbod.

Meer info & contact:

Verenig-in-gent:

marian.ceuppens@in-gent.be 
09 265 78 40

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

ulku.altintas@stad.gent
09 267 03 29

Sluiten