Menu
            Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be

Erkenning

Verenigingen uit Gent die werken met personen met een migratie-achtergrond, kunnen erkend worden door de Stad Gent. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan je ook een subsidie krijgen.

Wat moet je doen om erkend te worden als vereniging?

Als je een erkenning wil aanvragen, moet je in het voorbije jaar minimum 2 activiteiten georganiseerd hebben met je vereniging. Zowel een feitelijke vereniging als een vzw kunnen een erkenning krijgen. Deze erkenning moet jaarlijks verlengd worden.

Om de erkenning aan te vragen, vul je het erkenningsdossier in dat je op deze pagina terugvindt. In dit dossier moeten zeker de volgende dingen staan:

 • Contactgegevens van een van de leden van de vereniging
 • Gaat het om een feitelijke vereniging of vzw? Vzw’s moeten ook hun statuten toevoegen aan het dossier.
 • Omschrijving van de activiteiten die je in het afgelopen jaar hebt georganiseerd met jouw vereniging.
 • De activiteiten zijn gericht op een of meerdere van deze doelstellingen:
  • Educatief: de activiteiten leren de deelnemers iets bij
   Vb. een infosessie over gezonde voeding
  • Maatschappelijk activerend: de activiteiten stimuleren de deelnemers tot maatschappelijk engagement of sociale actie
   Cultureel: de activiteit laat de deelnemers kennismaken met cultuur
   Vb. een uitstap naar het Gravensteen, een toneelvoorstelling
  • Gemeenschapsvormend: de activiteit zorgt ervoor dat mensen op een open en solidaire manier met elkaar omgaan, los van cultuur, religie, afkomst …
   Vb. een iftar voor buurtbewoners

Bezorg het ingevulde formulier aan de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van de Stad Gent.
Per post: Botermarkt 1, 9000 Gent
​Zelf afgeven: Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent

Waarom zou ik een erkenning aanvragen?

Als erkende vereniging kun je gratis of goedkoper gebruik maken van bepaalde diensten van de Stad Gent. Je moet vb. minder betalen om een zaal te huren, kan gratis materiaal ontlenen bij de uitleendienst van de Stad Gent, je kan subsidies aanvragen … Stad Gent houdt je ook op de hoogte van infosessies, vormingen, projecten … die voor jouw vereniging interessant kunnen zijn.

Maar het is vooral een opstap naar een werkingssubsidie.

Meer info?

Verenig-in-gent:

marian.ceuppens@in-gent.be
09 265 78 40

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen:

nedim.demirogullari@stad.gent
09 267 03 24

Sluiten