Menu Zoeken

Leernetwerk Mensen Zonder Wettig Verblijf

Ben je vrijwilliger in Oost-of West-Vlaanderen, ondersteun je mensen zonder wettig verblijf en wil je samen met een groep gelijkgestemden aan de slag?  

Dan is het Leernetwerk Mensen Zonder Wettig Verblijf zeker iets voor jou!

 

Wat is nu zo’n leernetwerk?

Een leernetwerk is een vaste groep van gelijkgestemden, mensen die van hetzelfde wakker liggen. Ze komen op regelmatige tijdstippen bijeen, onder leiding van een ervaren begeleider en/of expert. Ze komen niet om te luisteren naar een theoretisch verhaal maar om met collega’s van andere organisaties concrete ervaringen en praktische tips uit te wisselen over problemen die ze ervaren bij het uitoefenen van hun engagement. Een leernetwerk werkt volgens het principe van ‘give and take’: deelnemers beleven de bijeenkomsten niet passief. Er wordt van hen een actieve deelname verwacht en een bereidheid om over de eigen ervaringen te vertellen. De dialoog in de groep staat centraal. “

 

Waarom een Leernetwerk mensen zonder wettig verblijf?

In dit leernetwerk willen we op een gestructureerde en thematische manier werken rond problemen die mensen zonder wettig verblijf ervaren m.b.t. het uitoefenen van hun sociale grondrechten (bijv. toegang tot onderwijs,  gezondheidszorg, juridische bijstand, vrijwillige terugkeer,…).

 

Waar zit de meerwaarde voor jou en je vrijwilligersorganisatie?

Er is bij vrijwilligers veel kennis en ervaring aanwezig omtrent het ondersteunen van mensen zonder wettig verblijf, enerzijds bij vrijwilligers die daar al vele jaren mee bezig zijn, anderzijds bij mensen die daar – als gevolg van de recente migratiebewegingen – met een frisse blik hun eerste stappen in zetten. Deze expertise is momenteel versnipperd. Oude en nieuwe groepen hebben elkaar nog niet gevonden. Door deze verspreide kennis en ervaring samen te brengen, kan iedereen z’n voordeel doen: 

 • snel en efficiënt bijleren van de voorbeelden van collega vrijwilligers;
 • een netwerk opbouwen met wie je contact kan onderhouden tussen bijeenkomsten in;
 • doorbreken van het isolement;
 • verruimen van je horizon, over het muurtje kijken bij andere vrijwilligersgroepen;
 • de praktijk verbeteren, problemen uitdiepen en samen oplossingen formuleren.

 

Hoe gaan we te werk?

 

 • Tweemaandelijkse bijeenkomsten op dinsdagavond;
 • Thematisch: de agenda wordt vooraf door de groep bepaald; 1 thema per bijeenkomst;
 • Productgericht : elke bijeenkomst leidt tot een resultaat.

Mogelijke producten zijn:

 • een handige tool;
 • een gezamenlijk signaal;
 • een aanzet tot actie;
 • een toets van wetgeving a/d praktijk.

 

Interesse? Sluit je aan bij het leernetwerk mensen zonder wettig verblijf!

Eerstvolgende leernetwerk op dinsdag 27 februari om 19u30 bij IN-Gent vzw (Koopvaardijlaan 3, vlakbij Dampoort).

We gaan samen aan de slag met het thema mensen zonder wettig verblijf versus werk.

Jan Knockaert (stafmedewerker van de Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten - OR.C.A. vzw) gaat aan de slag met jullie leervragen. Je krijgt er ongetwijfeld antwoorden en tips aangereikt op vragen als: “Welke arbeidsrechten heeft zo’n werknemer? Wat is mijn rol als (vrijwilliger) hulpverlener wanneer ik merk dat arbeidsrechten worden geschonden? Wat als de werknemer een arbeidsongeval heeft?”

Eventuele vragen, knelpunten en ervaringen rond tewerkstelling van mensen zonder wettig verblijf kunnen vooraf doorgemaild worden aan:

nele.vanhaver@in-gent.be of geert.matthys@integratie-inburgering.be.

Inschrijven kan bij nele.vanhaver@in-gent.be

 

Het Vlaams integratiebeleid richt zich naar de gehele samenleving, maar geeft ook duidelijk aan dat het beleid zich moet richten op bijzondere doelgroepen, waaronder mensen zonder wettig verblijf, die wegens een noodsituatie begeleiding vragen, gericht op een zinvol toekomstperspectief (art.3, art. 4, paragraaf 2, decreet 7 juni 2013).
Sluiten