Menu Zoeken

Leernetwerk Mensen Zonder Wettig Verblijf

Ben je vrijwilliger in Oost-of West-Vlaanderen, ondersteun je mensen zonder wettig verblijf en wil je samen met een groep gelijkgestemden aan de slag?  

Dan is het Leernetwerk Mensen Zonder Wettig Verblijf zeker iets voor jou!

 

Wat is nu zo’n leernetwerk?

Een leernetwerk is een vaste groep van gelijkgestemden, mensen die van hetzelfde wakker liggen. Ze komen op regelmatige tijdstippen bijeen, onder leiding van een ervaren begeleider en/of expert. Ze komen niet om te luisteren naar een theoretisch verhaal maar om met collega’s van andere organisaties concrete ervaringen en praktische tips uit te wisselen over problemen die ze ervaren bij het uitoefenen van hun engagement. Een leernetwerk werkt volgens het principe van ‘give and take’: deelnemers beleven de bijeenkomsten niet passief. Er wordt van hen een actieve deelname verwacht en een bereidheid om over de eigen ervaringen te vertellen. De dialoog in de groep staat centraal. “

 

Waarom een Leernetwerk mensen zonder wettig verblijf?

In dit leernetwerk willen we op een gestructureerde en thematische manier werken rond problemen die mensen zonder wettig verblijf ervaren m.b.t. het uitoefenen van hun sociale grondrechten (bijv. toegang tot onderwijs,  gezondheidszorg, juridische bijstand, vrijwillige terugkeer,…).

 

Waar zit de meerwaarde voor jou en je vrijwilligersorganisatie?

Er is bij vrijwilligers veel kennis en ervaring aanwezig omtrent het ondersteunen van mensen zonder wettig verblijf, enerzijds bij vrijwilligers die daar al vele jaren mee bezig zijn, anderzijds bij mensen die daar – als gevolg van de recente migratiebewegingen – met een frisse blik hun eerste stappen in zetten. Deze expertise is momenteel versnipperd. Oude en nieuwe groepen hebben elkaar nog niet gevonden. Door deze verspreide kennis en ervaring samen te brengen, kan iedereen z’n voordeel doen: 

 • snel en efficiënt bijleren van de voorbeelden van collega vrijwilligers;
 • een netwerk opbouwen met wie je contact kan onderhouden tussen bijeenkomsten in;
 • doorbreken van het isolement;
 • verruimen van je horizon, over het muurtje kijken bij andere vrijwilligersgroepen;
 • de praktijk verbeteren, problemen uitdiepen en samen oplossingen formuleren.

 

Hoe gaan we te werk?

 

 • Tweemaandelijkse bijeenkomsten op dinsdagavond;
 • Thematisch: de agenda wordt vooraf door de groep bepaald; 1 thema per bijeenkomst;
 • Productgericht : elke bijeenkomst leidt tot een resultaat.

Mogelijke producten zijn:

 • een handige tool;
 • een gezamenlijk signaal;
 • een aanzet tot actie;
 • een toets van wetgeving a/d praktijk.

 

Interesse? Sluit je aan bij het leernetwerk mensen zonder wettig verblijf!

Het eerstvolgende leernetwerk vindt plaats op dinsdag 13 november om 19u30 op de campus Sint-Annaplein (Sint-Annaplein 31).

We zullen het hebben over dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf. Annika Waag (Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering) en Anne Leyman (OCMW Gent) zijn onze gastsprekers.

 

Inschrijven en info: nele.vanhaver@in-gent.be

Het Vlaams integratiebeleid richt zich naar de gehele samenleving, maar geeft ook duidelijk aan dat het beleid zich moet richten op bijzondere doelgroepen, waaronder mensen zonder wettig verblijf, die wegens een noodsituatie begeleiding vragen, gericht op een zinvol toekomstperspectief (art.3, art. 4, paragraaf 2, decreet 7 juni 2013).
Sluiten