Menu
            Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be

Officiële vertalingen

Voor meer informatie:

09/266 54 78

vertaalaanvragen@in-gent.be

 

Bij (overheids)procedures is het vaak nodig dat een burger bepaalde officiële documenten (rijbewijzen, geboorteaktes, diploma’s, …) voorlegt. Vereist de procedure dat dit document in het Nederlands beschikbaar is, dan kan In-Gent het document vertalen. 

Voorwaarden?

 • Je hebt een samenwerkingsovereenkomst met IN-Gent. De voorwaarden vind je op de pagina sociaal tolken en vertalen (interne link naar sociaal tolken en vertalen).
 • De vertaling dient voor een dienst- of hulpverleningstraject van je organisatie.
 • De vertaalopdracht draagt bij tot het zekerstellen van de basisrechten van de burger.
 • Het document wordt vertaald naar het Nederlands.
 • Sommige documenten uit het buitenland zijn enkel geldig met een legalisatie of apostille. Op de website van Buitenlandse zaken lees je voor welke documenten dat nodig is.

Hoe aanvragen?

Als organisatie kan je een officiële vertaling op twee manieren aanvragen:

 1. Je plaatst de aanvraag zelf.
 • Bezorg ons volgende documenten via vertaalaanvragen@in-gent.be:
  • Het ingevuld aanvraagformulier van IN-Gent (zie downloads in rechterkolom).
  • Kopieën of scans van de te vertalen documenten.
  • Is het document moeilijk leesbaar? Vraag de burger een transcriptie in drukletters ervan. Is het document in een ander schrift dan het Latijns opgemaakt, voeg dan ook de schrijfwijze van de naam van burger waarover het document gaat toe.
 • Je organisatie ontvangt de vertaling per post binnen de afgesproken termijn.
 1. Je verwijst de burger door naar het aannamepunt in het Administratief Centrum Zuid. Maak daarvoor een afspraak. 
 • Bezorg de burger het ingevulde doorverwijsformulier (zie downloads in rechterkolom).
 • De burger brengt volgende documenten mee naar het aannamepunt:
  • Het originele document.
  • Een identiteitsbewijs.
  • Het ingevulde doorverwijsformulier.
 • Wanneer de vertaling klaar is wordt de burger via sms gevraagd om de vertaling op te halen in het aannamepunt op het Administatief Centrum Zuid. Maak daarvoor een afspraak. 
 • Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden tijdens de coronacrisis kan de burger ook de vertaling online aanvragen via vertaalaanvragen@in-gent.be

Leveringstermijn

De standaard leveringstermijn is drie weken.

Info en contact

Aannamepunt voor officiële vertalingen

EGW-gebouw (Oude bibliotheek Gent Zuid)

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

Tel: 09 266 54 78

Openingsuren:

Opgelet! Het aannamepunt werkt op afspraak. Maak eerst een afspraak.

Maandag, Dinsdag en Vrijdag van 9u00-12u30
Woensdag vanaf 13u30-16u00
Donderdag GESLOTEN

 

IN-Gent VZW

vertaalaanvragen@in-gent.be

Sluiten