Officiële vertalingen

Voor meer informatie:

09/266 54 78

vertaalaanvragen@in-gent.be

 

Bij (overheids)procedures is het vaak nodig dat een burger bepaalde officiële documenten (rijbewijzen, geboorteaktes, diploma’s, …) voorlegt. Vereist de procedure dat dit document in het Nederlands beschikbaar is, dan kan In-Gent het document vertalen. 

Voorwaarden?

 • Je hebt een samenwerkingsovereenkomst met IN-Gent. De voorwaarden vind je op de pagina sociaal tolken en vertalen (interne link naar sociaal tolken en vertalen).
 • De vertaling dient voor een dienst- of hulpverleningstraject van je organisatie.
 • De vertaalopdracht draagt bij tot het zekerstellen van de basisrechten van de burger.
 • Het document wordt vertaald naar het Nederlands.
 • Sommige documenten uit het buitenland zijn enkel geldig met een legalisatie of apostille. Op de website van Buitenlandse zaken lees je voor welke documenten dat nodig is.

Voldoet je aanvraag niet aan de voorwaarden of is de leveringstermijn te lang?

Bij de Rechtbank van Eerste Aanleg kan je een lijst van beëdigde vertalers verkrijgen.

Hoe aanvragen?

Als organisatie kan je een officiële vertaling op twee manieren aanvragen:

 1. Je plaatst de aanvraag zelf.
 • Bezorg ons volgende documenten via vertaalaanvragen@in-gent.be:
  • Het ingevuld aanvraagformulier van IN-Gent (zie rechterkolom).
  • Kopieën of scans van de te vertalen documenten.
  • Is het document moeilijk leesbaar of in een ander schrift dan het Latijns opgemaakt, voeg dan ook de schrijfwijze van de naam van burger waarover het document gaat toe.
 • Je organisatie ontvangt de vertaling per post binnen de afgesproken termijn.
 1. Je verwijst de burger door naar het aannamepunt in het Administratief Centrum Zuid. 
 • Bezorg de burger het ingevulde doorverwijsformulier
 • De burger brengt volgende documenten mee naar het aannamepunt:
  • Het originele document.
  • Een identiteitsbewijs.
  • Het ingevulde doorverwijsformulier.
 • Wanneer de vertaling klaar is wordt de burger via sms gevraagd om de vertaling op te halen in het aannamepunt op het Administatief Centrum Zuid.

Leveringstermijn

De standaard leveringstermijn is drie weken.

Info en contact

Aannamepunt voor officiële vertalingen

Administratief Centrum Zuid

1ste verdieping, Wachtzaal 11, Loket 5
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel: 09 266 54 78

Openingsuren:

Maandag, Dinsdag en Vrijdag van 9u00-12u30
Woensdag van 9u00-12u30 en van 14u00-16u00
Donderdag GESLOTEN

vertaalaanvragen@in-gent.be

Sluiten