Informatieve vertalingen

Opgelet! 

We krijgen veel vragen om via een spoedprocedure informatieve documenten te vertalen naar aanleiding van de Coronamaatregelen. Dit is jammer genoeg niet mogelijk binnen onze huidige bezetting en dit om verschillende redenen: 

  • De normale termijn bij informatieve vertalingen op te leveren is strikt noodzakelijk voor de het team Sociaal Tolken en Vertalen om een vertaler en een revisor te engageren en voor de vertaler en de revisor om hun werk te kunnen doen. Wij moeten ten allen tijde correcte vertalingen kunnen leveren.
  • Info rond Corona moeten we op de voet volgen en maatregelen voorzieningen nemen wijzigen voortdurend. Snel vertalen van documenten waarvan de inhoud vlug achterhaald kan zijn, heeft weinig zin.

 

Daarom kiezen we ervoor om documenten van algemeen nut, zoals de voorzorgsmaatregelen en algemene info over het Corona-virus beschikbaar te maken op de Vertaalbibliotheek. 
De Vertaalbib is een gratis en toegankelijk platform, door IN-Gent ontwikkeld, waarop je vertalingen terug kan vinden die nuttig zijn voor het brede publiek. Je kan zoeken op zoektermen of op categorieën. Je kan er ook zelf vertalingen maken aan de hand van eenvoudige sjablonen zoals ‘een afspraak met cliënt’.

 

Surf naar www.vertaalbibliotheek.be. Het is gratis, je hebt geen login nodig.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Een vertaling aanvragen? Ga naar het online aanvraagformulier.

 

De informatieve vertalingen die IN-Gent levert, maken deel uit van het sociaal vertalen en kaderen steeds binnen het dienst- of hulpverleningstraject van een openbare of maatschappelijke voorziening.

Bij ons kan je terecht voor het vertalen van een folder, uitnodiging, reglement of boodschap waarmee je een grote doelgroep wilt informeren over een maatschappelijk thema.

Ons aanbod

Voor vertalingen van informatieve teksten houdt IN-Gent steeds rekening met de functie van de tekst en de bijzonderheden van de doeltaal. Daarom herschrijven onze sociaal vertalers in feite de brontekst in de doeltaal, teneinde de boodschap zo begrijpelijk mogelijk te maken voor een bepaalde taalgroep.

Op de vertaalbib vind je een reeks vertaalde standaarddocumenten op basis van regelmatig terugkomende vragen van organisaties.

Voorwaarden?

  • Je hebt een samenwerkingsovereenkomst met IN-Gent. De voorwaarden vind je op de pagina Sociaal tolken en vertalen.
  • De te vertalen tekst dient een algemeen maatschappelijk nut.
  • De tekst is niet van een politieke, private, commerciële of religieuze aard. 
  • De vertalingen zijn bedoeld voor een groep anderstalige burgers, het gaat niet om een gepersonaliseerd document.
  • Er wordt vertaald vanuit het Nederlands naar een andere taal.
  • Het vertaalde informatieve document wordt steeds samen met de Nederlandse brontekst verspreid, dit overeenkomstig de taalwetgeving.

Hoe aanvragen?

Voldoet het te vertalen document aan bovenstaande voorwaarden, dan kan je een aanvraag plaatsen via het online aanvraagformulier.

Lever steeds de documenten aan in Word-versie.

Leveringstermijn

De standaard leveringstermijn is maximaal 5 weken vanaf het leveren van de definitieve brontekst. Bij grote opdrachten of in vakantieperiodes kan de levertermijn langer zijn, dit wordt vooraf gecommuniceerd.

IN-Gent levert de vertaling in Word-formaat via mail. Zo heeft de organisatie de mogelijkheid om de tekst nog te voorzien van een logo of aan de eigen huisstijl aan te passen.

vertaalaanvragen@in-gent.be
09 235 29 60

Sluiten