Menu
            Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be

Informatieve vertalingen

De informatieve vertalingen die IN-Gent levert, maken deel uit van het sociaal vertalen en kaderen steeds binnen het dienst- of hulpverleningstraject van een openbare of maatschappelijke voorziening.

Bij ons kan je terecht voor het vertalen van een folder, uitnodiging, reglement of boodschap waarmee je een grote doelgroep wilt informeren over een maatschappelijk thema.

Ons aanbod

Voor vertalingen van informatieve teksten (bv. reglementen, infobrochures, flyers, teksten voor een website, …) houdt IN-Gent steeds rekening met de functie van de tekst en de bijzonderheden van de doeltaal. Daarom herschrijven onze sociaal vertalers in feite de brontekst in de doeltaal, teneinde de boodschap zo begrijpelijk mogelijk te maken voor een bepaalde taalgroep.

Op de Vertaalbib vind je een reeks vertaalde standaarddocumenten op basis van regelmatig terugkomende vragen van organisaties.

Voorwaarden

  • Je hebt een samenwerkingsovereenkomst met IN-Gent. De voorwaarden vind je op de pagina Sociaal tolken en vertalen.
  • De te vertalen tekst dient een algemeen maatschappelijk nut of de te vertalen tekst gaat over individuele communicatie of informatie tussen een voorziening en de anderstalige cliënt in het kader van de dienstverlening.
  • De tekst is niet van een politieke, private, commerciële of religieuze aard. 
  • Er wordt vertaald vanuit het Nederlands naar een andere taal.
  • Het vertaalde informatieve document wordt steeds samen met de Nederlandse brontekst verspreid, dit overeenkomstig de taalwetgeving.

Hoe aanvragen?

Voldoet het te vertalen document aan bovenstaande voorwaarden, dan kan je een aanvraag plaatsen via het online aanvraagformulier.
Lever de brontekst steeds in een Word-document zonder bijkomende lay-out.

Leveringstermijn

De leveringstermijn is bespreekbaar naargelang de opdracht en hangt af van de beschikbaarheden van de vertaler/revisor, alsook de grootte van het document.
We streven naar een vlotte afleveringstermijn, met een wakend oog op kwaliteitsgarantie. De leveringstermijn bedraagt 3 tot 5 weken.

Kostprijs

  • Voor de vertaling: € 0.11 per woord (met een forfait van € 22).
  • Voor de revisie: € 0.05 per woord (met een forfait van € 10).

Contactgegevens

Sluiten