Menu
            Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be

Aanvraag voor het verkrijgen van een subsidie voor sociaal tolken en vertalen

De Stad Gent voorziet jaarlijks €551.000 subsidie voor de inzet van sociaal tolken en vertalen in Gentse stadsdiensten en organisaties. IN-Gent beheert deze middelen.

Wil je ook gebruik maken van deze subsidie? In het “reglement voor het verkrijgen van een subsidie voor sociaal tolken en vertalen” vind je alle voorwaarden terug.

Voldoet jouw organisatie aan deze voorwaarden?

Dien dan dit online aanvraagformulier correct en volledig in.

Ben je een basisschool of secundaire school van het katholiek, provinciaal, stedelijk of gemeenschapsonderwijs, dan hoef je als school geen aanvraag te doen. Zowel de samenwerkingsovereenkomst als de subsidieaanvraag worden centraal in orde gebracht door de netverantwoordelijken.

 
Ben je een dienst of organisaties van Groep Gent? Neem dan eerst contact op met de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van Stad Gent via werkgroep.taalbeleid@stad.gent. Daar krijg je alle informatie over de samenwerking tussen Stad Gent en Groep Gent en ontvang je de gegevens die je nodig hebt om het aanvraagformulier, indien nodig, goed in te vullen.

Voldoe je aan de voorwaarden, maar maak je nog geen gebruik van de dienstverlening sociaal tolken en vertalen van IN-Gent?

Neem dan eerst contact op met tolkaanvragen@in-gent.be en sluit een samenwerkingsovereenkomst af met IN-Gent voor het gebruik van sociaal tolken en vertalen.

Sluiten