Menu Zoeken

Diversiteitsbeleid

We leven en werken in Gent waar superdiversiteit realiteit is. Dit stelt je als medewerker voor nieuwe vraagstukken in je professionele praktijk. Dagelijks kom je in contact met diversiteit, zowel in de werking als in het contact met je doelgroep of cliënten (leerlingen, senioren, patiënten, burgers,…).

 • Wil je als leerkracht aan de slag met de diversiteit in je klas? Wil je het samenleven in de klas als hefboom gebruiken om je vaardigheden en visie te verruimen?
 • Wil je je als coördinator van een Woonzorgcentrum organiseren op de groeiende diversiteit van de bewoners? Wil je je aanbod uitbreiden zodat senioren met verschillende achtergronden zich welkom voelen?
 • Hoe ga je om met thema’s als rouwen en afscheid nemen als arts in het wijkgezondheidscentrum of in een ziekenhuis?
 • Hoe kan een kunstencentrum meer mensen  van diverse origine aanspreken bij de artistieke programmatie?

Bij IN-Gent kan je terecht voor begeleiding en ondersteuning. Een diversiteitsbeleid in je school, organisatie of centrum is in het belang van zowel je cliënten als van jezelf als professionele medewerker. Hiervoor heb je niet altijd meer middelen of extra personeel nodig. Een andere aanpak, kleine ingrepen en aandacht voor de realiteit, maken al het verschil.

IN-Gent is ervan overtuigd dat de deskundigheid en de kracht bij jou zit. Wij bieden ondersteuning bij een veranderingstraject in je team. We doen dit via begeleiding, die een duurzame verandering beoogt. Het verankeren van nieuwe inzichten en methodes in je beleid, biedt de grootste kans op slagen.

We maken kennis met je werking of team, en maken een ontwerp van een haalbaar traject dat op maat is van je team.

De verandering kan ook te maken hebben met een afgebakend concreet thema.

Mogelijke effecten van een verandertraject zijn:

 • competentieontwikkeling van de medewerkers
 • een diversiteitsbeleid voor de organisatie
 • het op punt stellen van visie en beleid
 • een communicatiestrategie rond diversiteit uitwerken
 • het urgentiebesef binnen het team aanwakkeren
 • de kwalitateit van de dienstverlening vergroten
 • methodieken helpen ontwikkelen.

Onze bijzondere troef is het betrekken van jouw cliënt of doelgroep bij het verandertraject omdat we ervan overtuigd zijn dat zij daarin een essentiële schakel zijn. We hebben veel ervaring met het binnenbrengen van het cliëntperspectief.

Meer info:

heidi.savels@in-gent.be 
09 235 11 48

Sluiten