Taal

IN-Gent ondersteunt organisaties in het ontwikkelen van een taalbeleid.

Taalbeleid is een proces waarin we jouw organisatie toegankelijker maken voor anderstaligen. Hierdoor werk je aan een betere communicatie en dienstverlening.

Hoe gaan we te werk?

We maken een analyse van de beginsituatie en schrijven een advies. We stellen een werkgroep samen waarin we concrete acties rond taal uitwerken. Samen werken we een taalbeleidsplan uit en ontwikkelen we een visie op taal. De acties rond taal kunnen zich zowel richten naar medewerkers als doelgroepen van de organisatie.

 

Heb je als niet-commerciële organisatie vragen rond taalbeleid?

Neem vrijblijvend contact op:

Toegankelijkheid@in-gent.be 

09 265 78 40

Sluiten