Mensen zonder wettig verblijf

Mensen zonder wettig verblijf vormen een heterogene groep: mannen, vrouwen, gezinnen, elk met een eigen achtergrond, eigen motieven en toekomstprojecten.

IN-Gent werkt strategieën uit om mensen zonder wettig verblijf beter te laten participeren aan de samenleving:

  • Door het uitbouwen van een netwerk van organisaties en diensten die werken voor of met mensen zonder wettig verblijf, met een focus op vrijwilligersorganisaties. Het leernetwerk mensen zonder wettig verblijf;
  • Door het organiseren van overlegplatforms en andere uitwisselings- of samenwerkingsvormen. Zo organiseert IN-Gent jaarlijks samen met diverse partners een actie naar aanleiding van de Wereldvluchtelingendag.

Meer informatie bij:

nele.vanhaver@in-gent.be

09 250 57 89

Sluiten