Menu
            Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be

Mensen zonder wettig verblijf

Mensen zonder wettig verblijf vormen een heterogene groep: mannen, vrouwen, gezinnen, elk met een eigen achtergrond, eigen motieven en toekomstprojecten.

IN-Gent werkt strategieën uit om mensen zonder wettig verblijf beter te laten participeren aan de samenleving:

  • Door het uitbouwen van een netwerk van organisaties en diensten die werken voor of met mensen zonder wettig verblijf, met een focus op vrijwilligersorganisaties.
  • Door het organiseren van overlegplatforms en andere uitwisselings- of samenwerkingsvormen. Zo organiseert IN-Gent jaarlijks samen met diverse partners een actie naar aanleiding van de Wereldvluchtelingendag.

 

Wil je als organisatie bijdragen aan een betere doorverwijzing? Contacteer ons via:

Sluiten