Beurzen UCT

Volg je Nederlands via het UCT? Deze cursus kost € 415 per niveau.

Met een beurs kan je goedkoper inschrijven. Er zijn 2 soorten beurzen.

 

Beurs 1: Stad Gent

Vanaf 1 december 2018 gelden er nieuwe voorwaarden:

 • Je woont in Gent (feitelijke hoofdverblijfplaats in Gent).
 • Je behoort tot de doelgroep van inburgering of je hebt al een inburgeringsattest behaald.
 • Je bent werknemer en het gezinsinkomen is minder dan € 4.000 bruto per maand. Of je bent zelfstandig en je gezinsinkomen is minder dan € 48.000 bruto per jaar.
 • IN-Gent, Afdeling Onthaal en intake adviseert je om les te volgen aan het UCT.

De beurs geldt voor alle niveaus. 

De cursus kost €119.

Beurs 2: Vlaamse Gemeenschap

Er zijn 3 voorwaarden:

 • Je hebt een inburgeringscontract getekend.
 • Je wil hoger onderwijs volgen in Vlaanderen.
 • IN-Gent, Afdeling Onthaal en intake adviseert je om les te volgen aan het UCT.

De beurs geldt voor niveau 1 en 2.
De cursus is gratis.

 

Wil je een beurs aanvragen? Dit moet je weten.

 • Bewijs dat je aan alle voorwaarden voldoet vóór de start van de cursus. Ga langs bij IN-Gent, Afdeling Onthaal en Intake;
 • Je kan de beurs 1 keer krijgen voor elk niveau;
 • Ben je geen enkele les aanwezig zonder geldige reden? Je wordt uitgesloten van de beurs;
 • De beurs is enkel geldig voor dagcursussen, niet voor avondcursussen.

Heb je nog vragen over de beurzen?

Contacteer ons.

 

Sluiten