Ik ben student

Ik wil graag in gesprek gaan of een interview doen met een Gentenaar met migratieachtergrond...

 

 • Ben je scholier, student of een onderzoeker?
 • Wil je graag meer weten over de ervaringen van nieuwkomers of andere Gentenaren met migratieachtergrond? Kadert dit in een  opdracht of een bepaalde onderzoeksvraag?
 • Wil je deelnemen aan een uitwisselingsgesprek, een interview afnemen of een vragenlijst laten invullen over een bepaald thema vb.:
  • Vluchten en migreren
  • Een huis of werk vinden
  • Nederlands leren
  • Omgaan met racisme of discriminatie
  • Een plaats vinden binnen de Vlaamse samenleving
  • ….

 

Bij IN-Gent zijn we blij met deze belangstelling. We geloven in de meerwaarde van een diverse samenleving en we vinden het belangrijk dat mensen van verschillende origine elkaar (meer) ontmoeten en (beter) leren kennen.

Op welke manier kan IN-Gent jou concreet helpen?

IN-Gent biedt jou ontmoetingskansen

IN-Gent organiseert ontmoetingskansen voor Gentenaren van verschillende origine en migratieachtergronden. Neem deel en verruim je persoonlijk netwerk. Tijdens bepaalde activiteiten kan je mensen rechtstreeks informeren over of motiveren voor jouw opdracht. Klik op de activiteit voor meer informatie.

Zin in (tijdelijk) vrijwilligerswerk? Ontdek Samen Gentenaar en pennenvrienden

 

IN-Gent verwijst jou op maat door naar een andere dienst/organisatie

Soms is de vraag die je stelt niet relevant voor de werking van IN-Gent. Onze medewerker die jouw vraag behandelt, zal je in dat geval en binnen de week gericht doorverwijzen naar andere diensten of organisaties.
Contact medewerker: arent.meirhaeghe@in-gent.be

IN-Gent verspreidt jouw vraag aan Gentenaren met migratieachtergrond via een door jou opgestelde flyer.

Stap 1: stel zelf een flyer op waarin je helder verwoordt wat je opdracht is.

Kijk hiervoor zeker even naar onze tips en dit voorbeeld.

 

Stap 2: Stuur deze flyer naar onze medewerker. We bekijken dan of jouw vraag duidelijk is en of het conform onze visie en missie is. Indien dit niet het geval is, neemt onze medewerker hierover met jou contact op.

 

Stap 3: Indien in orde, verspreiden we jouw flyer binnen onze werking.

Dat kan op volgende manieren:

 1. Je brengt een aantal kopieën (vb. 20) van je flyer naar onze Klantinfo balie op naam van Arent Meirhaeghe. Dan zorgen wij er voor dat de flyers verspreid worden binnen 1 of meerdere groepen Maatschappelijke Oriëntatie.
 2. Je bezorgt je flyer digitaal aan onze medewerker. We zorgen er voor dat jouw flyer verspreid wordt op één of meerdere Facebookgroepen van onze werkingen zoals Ambassadeurs, Univers’elle,….  

IN-Gent volgt dit verder niet op. De mensen beslissen zelf of ze willen ingaan op jouw vraag. Uit ervaring weten we dat de respons meestal niet zo hoog is. Maar … wie niet waagt, niet wint!

 

Stap 4: je maakt een afspraak met je respondenten – hou steeds rekening met volgende aandachtspunten.

 

 

Waar let je best op tijdens gesprekken of interviews?

Bepaalde thema’s kunnen een belangrijke impact hebben op het leven van de respondenten. Zorg daarom voor een serene, respectvolle en vertrouwelijke sfeer.

Hoe doe je dit? Heb aandacht voor...

 

 

Sluiten