Voor wie?

  • Ben je ouder dan 18 jaar?
  • Kom je uit het buitenland?
  • Ben je ingeschreven in het bevolkingsregister van de stad Gent of in één van de randgemeenten (postcode 9000-9052) ?
  • Kom je je hier voor langere tijd vestigen?

Dan kan je bij ons het inburgeringsprogramma volgen.

Alle inburgeraars hebben recht op een inburgeringstraject. Sommige inburgeraars zijn zelfs verplicht om dit traject te volgen. Kom langs voor meer uitleg over jouw situatie.

De inburgering van minderjarige anderstalige nieuwkomers gebeurt niet via een inburgeringstraject, maar vooral door school te lopen.

Wij helpen minderjarige anderstalige nieuwkomers een geschikte school te vinden. Als dat nodig is, worden ze ook begeleid naar welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. 


Kom langs voor meer uitleg over het inburgeringsprogramma:
Kongostraat 42
09 265 78 40
info@in-gent.be 
Sluiten