Trajectbegeleiding

Als inburgeraar krijg je bij ons individuele trajectbegeleiding. Taal is hierbij geen hindernis. Als je geen of nog niet voldoende Nederlands kent, helpen wij je graag verder in  je eigen taal of een contacttaal.  We kunnen ook beroep doen op een (telefonische) tolk.

De noden en mogelijkheden  zoals bepaald tijdens het gesprek met de trajectebepaler zijn het vertrekpunt. Dit is voor elke inburgeraar anders, trajectbegeleiding is dus maatwerk. Doorheen het inburgeringsprogramma, is de trajectbegeleider jouw persoonlijk aanspreekpunt, en zal hij of zij jou ondersteunen om jouw traject zo snel mogelijk succesvol af te ronden.

De trajectbegeleider gaat met je in gesprek over wat je kan en wil. Op basis daarvan maken we samen een plan op.

Een paar voorbeelden van wat we voor jou kunnen doen:

 
Kom langs voor meer uitleg over het inburgeringsprogramma:
Kongostraat 42
09 265 78 40
info@in-gent.be
Sluiten