Maatschappelijke oriëntatie

Met de lessen maatschappelijke oriëntatie helpen we jou om zelfstandiger je weg te vinden in je nieuwe leefomgeving. Je maakt kennis met de Vlaamse en Belgische samenleving. De cursus is praktisch opgevat en je gaat concreet aan de slag met vragen als:  Welke opvang- en onderwijsmogelijkheden hebben mijn kinderen? Hoe kan ik werk zoeken? Wat zijn mijn rechten en plichten? Welke verzekeringen moet ik afsluiten? Hoe regel ik mijn mutualiteit?

De lessen gaan door in groep. Je zit samen met mensen van verschillende origines, met een verschillende culturele achtergrond en verblijfssituatie. Er zitten zowel mannen als vrouwen, oud- als nieuwkomers, jonge als oudere cursisten in onze groepen.

Er zijn lessen overdag, ’s avonds en in het weekend.

De lessen overdag zijn er voor inburgeraars die (nog) niet werken en zich dus overdag vrij kunnen maken. De lessen ’s avonds zijn gereserveerd voor inburgeraars die werken en de weekendlessen zijn er voor cursisten die  door hun werkschema (bv. ploegenwerk) niet aan een avondgroep kunnen deelnemen.

Een traject maatschappelijke oriëntatie telt in principe 60 lesuren voor alle daggroepen. Voor mensen die werken en dus  avond- of weekendles volgen, zijn dit 45 lesuren.

Je krijgt les in je eigen taal of in een contacttaal.

Ben je al langer in België en spreek je Nederlands, Frans, Engels of Duits, dan kan je een vrijstellingstoets maken. Als  je daarin slaagt word je vrijgesteld voor de lessen maatschappelijke oriëntatie.

Kom langs voor meer uitleg over het inburgeringsprogramma.

Maak eerst een afspraak door te bellen naar 09 265 78 40 of te mailen naar info@in-gent.be

Klantinfo is te bereiken van 9u00 tot 17u00.

Sluiten