Menu
            Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be

Inburgeren

OPGELET: In maart 2022 verandert het inburgeringstraject. Het traject blijft nog gratis tot en met augustus. Meer info vind je op onze website vanaf februari 2022.

VIDEO

Engels | Nederlands | Frans | Turks | Farsi | Bulgaars | Arabisch
 

------------------

  • Wil je werken aan jouw toekomst in Vlaanderen?
  • Wil je Nederlands leren?
  • Zoek je (ander) werk?
  • Wil je verder studeren?
  • Heb je vragen en weet je niet bij wie je terecht kan?
  • Misschien wil je Belg worden? 

Dan is het inburgeringsprogramma interessant voor jou. Dit programma bestaat uit lessen Nederlands en een cursus maatschappelijke oriëntatie.

Het inburgeringsprogramma is gratis!

Je krijgt ook een persoonlijke begeleider, die je verder helpt om je leven hier verder vorm te geven. Bij hem of haar kan je terecht met al je vragen: werk, huisvesting, arbeidskaarten, verblijfspapieren, vrije tijd voor jou en je kinderen, verder studeren, Nederlands leren, Belgen ontmoeten, ziekenfonds, ...

Je begeleider en je lesgever spreken Nederlands,  maar ook een taal die je goed begrijpt.

Op deze website vind je ook enkele getuigenissen. Zo hoor je van inburgeraars zelf hoe zij het inburgeringstraject ervaren.

Kom langs voor meer uitleg over het inburgeringsprogramma:
Kongostraat 42
09 265 78 40
info@in-gent.be
 

 

Sluiten