Terugkeren naar onze vacatures

Stage op afdeling Toegankelijkheid

Jobomschrijving: 

Binnen de Afdeling Toegankelijkheid (team advies en ondersteuning), bieden we een aantal vormingen aan (‘communiceren met anderstaligen: helder spreken, helder schrijven’, ‘werken met tolken’ en de vorming ‘effectief reageren op discriminerende uitspraken’).

De medewerkers taalbeleid willen graag de thema’s ‘digitale toegankelijkheid’ en ‘interculturele communicatie’ opnemen binnen hun vormingsaanbod. We zijn op zoek naar iemand die één van deze thema’s (of beide) wil uitwerken.

Concreet betekent dit:

 • Info over digitale toegankelijkheid en e-inclusie verzamelen en verwerken.
 • Overzicht bieden van lectuur en van organisaties die hierover een aanbod hebben.
 • Tips verzamelen over digitale toegankelijkheid.
 • Info en tips verwerken in een vorming of onderdeel van een vorming, dit vormt meteen het eindproduct van de stage.

Naar eigen wens/mogelijkheden kan je betrokken zijn bij andere taken die vallen onder team advies en ondersteuning. Je bent vrij om ons aanbod vormingen mee te volgen en/of mee te ondersteunen.

 

Periode en duur van de stage:

voorjaar 2020 - minstens 2,5 dagen/week.

Uw profiel: 

Wij verwachten van onze stagiairs:

 • dat ze zich kunnen vinden in de visie en missie van onze organisatie
 • gedrevenheid voor onze opdrachten ten aanzien van onze cliënten
 • een open en leergierige houding
 • voldoende zelfstandigheid en flexibiliteit bij de uitvoering van de taken en opdrachten
 • correctheid, stiptheid, betrouwbaarheid, discretie en integriteit
 • dat ze goede teamplayers zijn
 • dat ze onze huisregels naleven

Deze stage is wellicht het meest geschikt voor participatiestages (3de jaar) van opleiding Bachelor studenten Sociaal Werk of masterstudenten Sociaal Werk of Diversiteit & Gender.

Ons aanbod: 

IN-Gent biedt een veilige en kans-volle opleidingscontext waarbij je als stagiair:

 • Kwaliteitsvol zal onthaald worden
 • De diverse aspecten leert kennen van het werken in een organisatie waarbij diversiteit als meerwaarde wordt gezien (uitdragen van onze visie en missie)
 • Kennis zal opdoen over de verschillende doelgroepen en activiteiten van onze organisatie; enerzijds gericht naar mensen met een migratieachtergrond en anderzijds naar diverse diensten en organisaties
 • Leert werken in een team maar ook gestimuleerd zal worden in jouw zelfsturing en zelfstandigheid
 • Feedback leert geven en zal krijgen over het eigen functioneren
 • Een stagementor met ervaring krijgt toegewezen die je zal begeleiden tijdens je stage en je opdrachten en waarbij je terecht kan met al je vragen.
 • Kan werken in een leuke collegiale werksfeer.

 

Extra informatie:

Voor meer informatie over IN-Gent en een overzicht van de concrete activiteiten van Afdeling Toegankelijkheid  én de andere afdelingen:

Bekijk zeker eens onze website www.in-gent.be onderaan:

 

Interesse?

Stuur je cv en een motivatiebrief naar : Brigitte.hemmerijckx@in-gent.be.

Indien je in aanmerking komt, nodigen we je uit voor een verkennend gesprek. Tijdens dat gesprek overlopen we nog  een aantal zaken betreffende jouw motivatie en competenties, de stageopdracht en IN-Gent als stageplaats.  

In het geval van een wederzijds akkoord, kan de stage beginnen.

 

Sluiten