Terugkeren naar onze vacatures

Stage bij team Kwaliteit en vorming

Jobomschrijving: 

Team Kwaliteit en Vorming is een onderdeel van de afdeling Support binnen IN-Gent. Vanuit dit team worden allerlei (interne en externe) acties opgezet in functie van een kwaliteitsvolle werking.

 • ondersteuning interne tevredenheidsonderzoeken:
  • meewerken aan het afnemen en verwerken van evaluaties van ons cliënteel of collega’s
  • meewerken aan het opstellen van een actieplan
 • ondersteuning van de opzet van een interne Kennisbank met als doel om onze informatiebronnen op een toegankelijke manier ter beschikking te stellen:
  • opvolgen intern overleg
  • noden bevragen bij collega’s
  • meewerken aan de analyse en synthese van de informatie uit de bevragingen
 • participatie aan de werking van alle klantgerichte afdelingen:
  • observatiemogelijkheden, deelname aan overleg, gesprekken met medewerkers en/of cliënten, …
 • ondersteunen van allerlei acties en activiteiten vanuit de verschillende afdelingen:
  • praktisch organisatorische hulp bij diverse activiteiten

Periode en duur van de stage:

Voorjaar 2020

Uw profiel: 

Wij verwachten van onze stagiairs:

 • dat ze zich kunnen vinden in de visie en missie van onze organisatie
 • gedrevenheid voor onze opdrachten ten aanzien van onze cliënten
 • een open en leergierige houding
 • voldoende zelfstandigheid en flexibiliteit bij de uitvoering van de taken en opdrachten
 • correctheid, stiptheid, betrouwbaarheid, discretie en integriteit
 • dat ze goede teamplayers zijn
 • dat ze onze huisregels naleven

Deze stage is wellicht het meest geschikt voor 3de jaarsstudenten bachelor Sociaal Werk (stage2) of studenten master Sociaal Werk of Handelswetenschappen.

Ons aanbod: 

IN-Gent biedt een veilige en kans-volle opleidingscontext waarbij je als stagiair:

 • Kwaliteitsvol zal onthaald worden
 • De diverse aspecten leert kennen van het werken in een organisatie waarbij diversiteit als meerwaarde wordt gezien (uitdragen van onze visie en missie)
 • Kennis zal opdoen over de verschillende doelgroepen en activiteiten van onze organisatie; enerzijds gericht naar mensen met een migratieachtergrond en anderzijds naar diverse diensten en organisaties
 • Leert werken in een team maar ook gestimuleerd zal worden in jouw zelfsturing en zelfstandigheid
 • Feedback leert geven en zal krijgen over het eigen functioneren
 • Een stagementor met ervaring krijgt toegewezen die je zal begeleiden tijdens je stage en je opdrachten en waarbij je terecht kan met al je vragen.
 • Kan werken in een leuke collegiale werksfeer.

Extra informatie:

Voor meer informatie over IN-Gent en een overzicht van de concrete activiteiten van Afdeling Toegankelijkheid  én de andere afdelingen:

Bekijk zeker eens onze website www.in-gent.be onderaan:

 

Interesse?

Stuur je cv en een motivatiebrief naar : Brigitte.hemmerijckx@in-gent.be.

Indien je in aanmerking komt, nodigen we je uit voor een verkennend gesprek. Tijdens dat gesprek overlopen we nog  een aantal zaken betreffende jouw motivatie en competenties, de stageopdracht en IN-Gent als stageplaats.  

In het geval van een wederzijds akkoord, kan de stage beginnen.

Sluiten