Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be
Terugkeren naar onze vacatures

Trajectbepaler (voltijds contract tot 31/12/2022)

Jobomschrijving: 

In-Gent vzw ondersteunt het Vlaams en Gents integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken.

 

Als trajectbepaler ben je expert in doelgroepbepaling in het kader van NT2 (lessen Nederlands), inburgerings- en integratietrajecten. Op basis van een gesprek en eventuele (taal)vaardigheidstesten oriënteer je de klant naar de meest geschikte cursus Nederlands en leg je samen het persoonlijk inburgeringstraject vast. Je houdt daarbij rekening met de persoonlijke situatie, praktische voorkeuren en leervaardigheid van de klant.

Na de trajectbepaling begeleidt een andere dienst binnen In-Gent de klant tijdens het volledige inburgeringstraject.

 

Takenpakket

 

 1. Je informeert klanten over het interne en externe aanbod:
 • Je voert gesprekken met de klant om zicht te krijgen op hun profiel en vraag;
 • Je informeert nieuwkomers over hun rechten en mogelijke inburgeringsplicht en je motiveert hen om een inburgeringstraject te volgen;
 1. Je neemt eventueel instaptesten NT2 en certificerende testen Nederlands af.
 2. Je oriënteert klanten op basis van verschillende parameters en je legt dit vast in een trajectplan:
 • Je registreert alle verzamelde gegevens vlot en correct in ons cliëntvolgsysteem;
 • Je werkt open en constructief samen met de verschillende trajectaanbieders om een vlot traject voor de klant te garanderen.
 1. Je geeft, samen met het team en de afdelingsverantwoordelijke, de organisatie van onze dienstverlening vorm:
 • Je denkt actief en kritisch mee en geeft ideeën om onze werking vlot en klantvriendelijk te laten verlopen;
 • Je helpt mee bij de ontwikkeling van ondersteunend materiaal zoals draaiboeken, intake-instrumenten en tools.
Uw profiel: 

Kennis

Je hebt kennis van het aanbod binnen In-Gent vzw, het Gentse NT2-landschap en taalniveaus, het inburgeringsprogramma en de doelgroepen van inburgering.

 

Competenties

 • Je bent enthousiast en flexibel: je houdt ervan om mensen te helpen en wil op piekmomenten ook een tandje bij steken. Soms valt zo’n piekmoment ’s avonds of op zaterdag.
 • Je bent in staat om grote hoeveelheden informatie te onthouden of vlot terug te vinden en voor de klanten de relevante informatie te selecteren.
 • Je kan zelfstandig beslissingen nemen en die besluiten vriendelijk maar overtuigend beargumenteren, ook als klanten het niet eens zijn met je beslissing.
 • Je bent geduldig en empathisch.
 • Je kan vlot en duidelijk een boodschap overbrengen.
 • Je kan goed samenwerken in team en met externe partners.
 • Je kan zeer vlot werken met MS Office en internettoepassingen.

 

Naast de functiespecifieke competenties verwachten van elke medewerker dat hij/zij integer is en verantwoordelijkheid neemt en:

 • handelt vanuit een klantgericht perspectief;
 • efficiënt en resultaatgericht werkt;
 • samenwerking vooropstelt, zowel binnen het team als daarbuiten.

 

Vereiste studies

Je hebt een Bachelordiploma.

Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in aanmerking voor deze job.

 

Talenkennis

Nederlands (zeer goed mondeling én schriftelijk)

Engels (mondeling goed)

Kennis van andere talen is een pluspunt. Gelieve deze duidelijk aan te geven in het Curriculum Vitae.

Ons aanbod: 
 • Je krijgt een voltijds contract (1 VTE) tot 31 december 2022. De startdatum is voorzien zo spoedig mogelijk.
 • Je krijgt een loon volgens Paritair Comité 329.01, barema B1c. Maximum anciënniteitsovername is 5 jaar.
 • IN-Gent voorziet ook in maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, pensioensparen en vergoeding woon-werkverkeer.
 • Je komt terecht in een geëngageerd team en maakt deel uit van een diverse organisatie.
 • Er is de mogelijkheid tot structureel telewerken (formule te bepalen).

 

Stel je kandidaat

 

Stuur jouw cv en motivatiebrief via e-mail t.a.v. Brecht De Baets (Afdelingsverantwoordelijke Klant & Traject)naar sollicitaties@in-gent.be en CC naar brecht.debaets@in-gent.be .

Je kan solliciteren tot en met 22 juni 2022

 

 

Diversiteitsclausule

Bij IN-Gent vzw werk je in een geëngageerde omgeving en maak je deel uit van een diverse organisatie.

IN-Gent voert een gelijkekansenbeleid. IN-Gent vzw wil in haar personeelssamenstelling een weerspiegeling zien van de diversiteit in de samenleving. Als werknemer of als sollicitant: iedereen krijgt dezelfde kansen. Ouderdom, afkomst, geslacht of een eventuele beperking maken bij je sollicitatie geen verschil. We selecteren je op basis van je kwaliteiten en vaardigheden.

Sluiten