Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be
Terugkeren naar onze vacatures

Trajectbegeleider nieuwkomers (1 VTE, vervangingscontract onbepaalde duur)

Jobomschrijving: 

Stel je voor: je komt toe in een land waarvan je de taal nog niet beheerst en je moet je in het kluwen van administratie, huisvesting, onderwijs en werk een weg zoeken. Of je bent nog een tiener en moet meteen belangrijke keuzes maken die je toekomst bepalen.

Als trajectbegeleider ben je er om nieuwkomers te gidsen tijdens dat proces. Je gaat cultuursensitief en krachtgericht te werk binnen jouw vier rollen.

 • Coach en vertrouwenspersoon: je begeleidt het leerproces van de inburgeraar vanuit een niet-oordelende nieuwsgierige houding;
 • Aanspreekpunt: je verwijst de cliënt door naar andere diensten of organisaties;
 • Bruggenbouwer tussen de inburgeraar en de samenleving;
 • Regisseur: je hebt een overzicht over de verschillende aspecten in het leven van de inburgeraar.

Je wordt trajectbegeleider voor volwassen inburgeraars en je wordt medewerker binnen ons jongerentraject Parkoer.

Meer info over de werking van IN-Gent vind je op https://www.in-gent.be/.

 

takenpakket

 1. Als trajectbegeleider binnen het regulier inburgeringscontract:
 • voer je begeleidingsgesprekken met inburgeraars en werk je een traject op maat uit;
 • begeleid je de inburgeraar bij het bepalen en concreet maken van toekomstperspectieven op sociaal, professioneel of educatief vlak;
 • volg je individuele ondersteuningsvragen op en verwijs je gericht door;
 • volg je dossiers op, gebruik makend van een cliëntvolgsysteem;
 • zorg je voor de gegevensuitwisseling met relevante partners tijdens de loop van het traject.

 

 1. Als trajectbegeleider voor jongeren binnen het project Parkoer (nieuwkomers van 17 tot 19 jaar):
 • werk je samen een traject op maat uit voor en coach je de jongere doorheen dat traject.
 • neem je deel aan de groepsactiviteiten en bied je logistieke ondersteuning waar nodig. Je bespreekt samen met de leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie de voortgang, het leerproces en eventuele moeilijkheden.
 • volg je ondersteuningsvragen van de jongere op en verwijs je gericht door. Daarvoor bouw je ook een netwerk uit van Gentse organisaties en je houdt de sociale kaart up-to-date;
 • voer je op sleutelmomenten een evaluatiegesprek met de jongere;
 • verwerk je de gegevens in het cliëntvolgsysteem en sta je in voor de administratie van de dossiers;
 • ben je het aanspreekpunt rond trajectbegeleiding bij jongeren voor de collega trajectbegeleiders;
 • zet je samenwerkingen op i.f.v. werving en begeleiding;
 • sta je mee in voor de bekendmaking van Parkoer via gerichte communicatie en infosessies;
 • neem je deel aan overleg en rapporteer je hierover. Je speelt ook eventuele beleidssignalen door naar de betrokken beleidsmedewerkers.
Uw profiel: 

Jouw profiel

 

Kennis

 • Je hebt kennis van de regelgeving m.b.t. inburgering of je kan deze snel verwerven.
 • Je hebt een algemene kennis van het inburgeringsprogramma en de doelgroepen van inburgering.
 • Je hebt een goede kennis van de sociale kaart van Gent en Vlaanderen, inclusief het Gentse NT2-landschap.
 • Je hebt een zeer goede kennis van sociale media.

 

Competenties

 • Je toont organisatiebetrokkenheid en werkt regelgericht.
 • Je bent empathisch en denkt probleemoplossend.
 • Je bent goed in mensen coachen en motiveren.
 • Je bent stressbestendig en flexibel.
 • Je bent goed in netwerken.
 • Je hebt sterke mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Je kan vlot werken met MS Office en internettoepassingen.

 

Naast de functiespecifieke competenties verwachten we van elke medewerker dat hij/zij integer is, verantwoordelijkheid neemt en:

 • handelt vanuit een klantgericht perspectief;
 • efficiënt en resultaatsgericht werkt;
 • samenwerking vooropstelt.

 

Vereiste studies

Je hebt een bachelor in een menswetenschappelijke richting. Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in aanmerking voor deze job.

 

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed mondeling en schriftelijk)
 • Engels (goed mondeling)
 • Frans (goed mondeling)
 • Kennis van andere talen is een pluspunt.
Ons aanbod: 

Wat biedt IN-Gent?

 

 • Je krijgt een voltijds vervangingscontract (1 VTE) van onbepaalde duur. De startdatum is zo snel mogelijk, onderling af te spreken.
 • Je krijgt een loon volgens PC 329.01, Barema B1c, met maximum 5 jaar anciënniteitsovername. Overgang naar B1b na 5 jaar dienstanciënniteit.
 • IN-Gent voorziet in maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, pensioensparen en vergoeding woon-werkverkeer.
 • Je hebt een gunstige vakantieregeling.

Er is de mogelijkheid tot structureel telewerken

Stel je kandidaat

Stuur jouw cv en motivatiebrief via e-mail t.a.v. Mevrouw Ilse Casteels (afdelingsverantwoordelijke Afdeling Individu) naar sollicitaties@in-gent.be en CC naar ilse.casteels@in-gent.be .

Je kan solliciteren tot en met 21 november 2022.

 

Procedure

Wij willen snel schakelen. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op 30 november of 1 december 2022. Gelieve deze datum vrij te houden.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun ervaring, competenties en motivatie.

Geselecteerde kandidaten krijgen vooraf een casus doorgestuurd ter voorbereiding.

 

Diversiteitsclausule

Bij IN-Gent vzw werk je in een geëngageerde omgeving en maak je deel uit van een diverse organisatie.

IN-Gent voert een gelijkekansenbeleid en wil in de personeelssamenstelling een weerspiegeling zien van de diversiteit in de samenleving. Als werknemer of als sollicitant: iedereen krijgt dezelfde kansen. Ouderdom, afkomst, een eventuele beperking, geslacht of genderidentiteit maken bij je sollicitatie geen verschil. We selecteren je op basis van je motivatie, kwaliteiten en vaardigheden.

Sluiten