Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be
Terugkeren naar onze vacatures

Trajectbegeleider nieuwkomers (1 VTE, onbepaalde duur) (0,8 VTE, vervangingscontract)

Jobomschrijving: 

Stel je voor: je komt toe in een land waar je de taal nog niet beheerst en je moet je in het kluwen van administratie, huisvesting, onderwijs en werk een weg zoeken.

Wel, als trajectbegeleider ben je er om nieuwkomers te gidsen tijdens dat proces. Je gaat cultuursensitief en krachtgericht te werk binnen jouw vier rollen. Zijn deze rollen je op het lijf geschreven? Dan ben jij degene die we zoeken:

 • Coach en vertrouwenspersoon: je begeleidt het leerproces van de inburgeraar vanuit een niet-oordelende nieuwsgierige houding;
 • Veelzijdig aanspreekpunt: je verwijst de inburgeraar door naar andere diensten of organisaties, vanuit een sterke basiskennis van de samenleving;
 • Bruggenbouwer: je bent een brug tussen de inburgeraar en de samenleving;
 • Regisseur: je hebt een overzicht over de verschillende aspecten in het leven van de inburgeraar.

Meer info over de werking van IN-Gent vind je op https://www.in-gent.be/.

 

takenpakket

Als trajectbegeleider binnen het regulier inburgeringscontract:

 • voer je coachende begeleidingsgesprekken met inburgeraars en werk je een traject op maat uit;
 • bouw je een positieve relatie met de cliënt op;
 • begeleid je de inburgeraar bij het bepalen en concreet maken van toekomstperspectieven op sociaal, professioneel en/of educatief vlak zodat hij/zij hier bewust mee aan de slag kan gaan;
 • volg je individuele ondersteuningsvragen van inburgeraars op en verwijs je gericht door;
 • volg je dossiers systematisch op, gebruik makend van een cliëntvolgsysteem;
 • zorg je voor de gegevensuitwisseling met relevante partners tijdens de loop van het traject.
 • neem je actief deel aan overleg en rapporteert hierover aan de afdelingsverantwoordelijke.
 • rapporteer je over de werking en speel je eventuele beleidssignalen door naar de betrokken beleidsmedewerkers.
Uw profiel: 

Kennis

 • Je hebt kennis van de regelgeving m.b.t. Inburgering of je kan deze snel verwerven.
 • Je hebt een algemene kennis van het inburgeringsprogramma en de doelgroepen van inburgering.
 • Je hebt een goede kennis van de sociale kaart van Gent en Vlaanderen, inclusief het Gentse NT2-landschap.

Competenties

 • Je toont organisatiebetrokkenheid en werkt regelgericht.
 • Je bent empathisch en denkt probleemoplossend.
 • Je bent goed in mensen coachen en motiveren.
 • Je bent stressbestendig en flexibel.
 • Je bent goed in netwerken.
 • Je hebt sterke mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Je kan vlot werken met MS Office en internettoepassingen.

 

Naast de functiespecifieke competenties verwachten we van elke medewerker dat hij/zij integer is, verantwoordelijkheid neemt en:

 • handelt vanuit een klantgericht perspectief;
 • efficiënt en resultaatsgericht werkt;
 • samenwerking vooropstelt.

Vereiste studies

Je hebt een bachelor in een menswetenschappelijke richting. Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in aanmerking voor deze job.

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed mondeling en schriftelijk)
 • Engels (goede kennis)
 • Je spreekt minimaal 1 andere extra taal.
Ons aanbod: 
 • Er zijn 2 jobs vacant. Gelieve duidelijk aan te geven waarvoor je solliciteert:
  • Je krijgt een voltijds contract (1 VTE) van onbepaalde duur. De startdatum is zo snel mogelijk, onderling af te spreken. OF
  • Je krijgt een deeltijds contract (0,8VTE) van onbepaalde duur. De startdatum is zo snel mogelijk. Het betreft een vervangingscontract wegens moederschapsrust, eventueel gevolgd door ouderschapsverlof.
 • Je krijgt een loon volgens PC 329.01, Barema B1c. Overgang naar B1b na 5 jaar dienstanciënniteit. Maximum anciënniteitsovername bij de start is 5 jaar.
 • IN-Gent voorziet in maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, pensioensparen en vergoeding woon-werkverkeer.
 • Je hebt een gunstige vakantieregeling.

Er is de mogelijkheid tot structureel telewerken.

 

Stel je kandidaat

Stuur jouw cv en motivatiebrief via e-mail t.a.v. Mevrouw Nassira Miki (afdelingsverantwoordelijke Afdeling Individu) naar sollicitaties@in-gent.be en CC naar nassira.miki@in-gent.be .
Je kan solliciteren tot en met 26 juni 2022.
Geef ook duidelijk aan of je voor de voltijdse functie van onbepaalde duur solliciteert of voor de vier vijfde functie in een vervangingscontract.

 

Procedure

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op vrijdag 1 juli. Gelieve deze datum vrij te houden.
Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun ervaring, competenties en motivatie. Vooraf wordt ook een casus doorgestuurd.
Een mondelinge taaltest en de casusbespreking maken deel uit van het jobinterview.

 

Diversiteitsclausule

Bij IN-Gent vzw werk je in een geëngageerde omgeving en maak je deel uit van een diverse organisatie.
IN-Gent voert een gelijkekansenbeleid en wil in de personeelssamenstelling een weerspiegeling zien van de diversiteit in de samenleving. Als werknemer of als sollicitant: iedereen krijgt dezelfde kansen. Ouderdom, afkomst, geslacht of een eventuele beperking maken bij je sollicitatie geen verschil. We selecteren je op basis van je motivatie, kwaliteiten en vaardigheden.

Sluiten