Terugkeren naar onze vacatures

Teamcoördinator ICT

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw ondersteunt het Vlaams en Gents integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken. IN-Gent stelt een 120-tal personen tewerk.

 

De Teamcoördinator ICT is verantwoordelijk voor het ICT-beleid en –beheer. Om onze doelstellingen te realiseren wordt er een digitale roadmap opgesteld.

De Dienst ICT staat in voor een kwalitatief, innovatief, gebruiksvriendelijk en kostenbewust ICT-beleid dat medewerkers ondersteunt bij de realisatie van hun opdrachten.

We zoeken een Teamcoördinator ICT die de juiste bagage en attitude heeft om de organisatie mee te (bege)leiden in de vlotte implementatie van de ICT-toepassingen. Je beschikt daarvoor over een mini team van medewerkers, maar je geeft ook zelf ondersteuning aan collega’s.

 

 

Jouw functieomschrijving

 

 1. Je staat in voor het informaticabeleid van de organisatie.
 • Je stelt de digitale roadmap op en voert deze uit:
 • analyseren van de knelpunten en opportuniteiten op vlak van ICT;
 • formuleren van organisatiedoelstellingen op basis van deze analyse, in overleg met de Directie;
 • vertalen van organisatiedoelstellingen naar projecten en processen;
 • uitvoeren van technische analyses op vlak van informatieveiligheid, in samenwerking met de Functionaris Gegevensbescherming.
 • Je maakt een begrotingsvoorstel op voor ICT, samen met de Teamcoördinator Financiën.
 • Je vraagt offertes op en volgt de IT-bestellingen en -orders op, samen met de Teamcoördinator Financiën.

 

 1. Je staat borg voor het uitvoeren, opvolgen en controleren van informaticatoepassingen.
 • Je treedt op als contactpersoon voor nieuwe en lopende ICT-projecten (bv. onderhoud van hardware of vernieuwing van software), zowel intern als extern.
 • Je organiseert een helpdesk voor het ondersteunen van de gebruikers.
 • Je coördineert het operationeel beheer van het ICT-materiaal, de gebruikte softwaretoepassingen en de netwerkaansluitingen.
 • Je waarborgt de correcte toepassing van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen m.b.t. databeheer en informatieveiligheid.

 

 1. Je geeft leiding aan het Team ICT.
 • Je staat in voor coachen, motiveren en begeleiden van de medewerkers in de uitvoering van hun taken.
 • Je stelt een planning op om de permanentie van de Helpdesk IT te verzekeren.
 • Je geeft opdrachten en deadlines aan de medewerkers en controleert de door de hen uitgevoerde taken.
 • Je volgt de personeelsgerelateerde vragen van jouw medewerkers op (bv. vormingsaanvragen, goedkeuren vakantiedagen).
 • Je staat in voor de werving en selectie van de medewerkers van de Dienst ICT.
 • Je houdt toezicht op de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving m.b.t. privacy binnen het team, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).
 • Je neemt de rol op van liaison naar de Functionaris Gegevensbescherming door – zowel proactief als reactief – alle cases, knelpunten en inbreuken op vlak van privacy onverwijld te melden en mee te werken aan eventuele procedures.
Uw profiel: 

Wij zoeken iemand met een helikopter-view die oog heeft voor organisatieprocessen en goed kan inschatten wat de weerslag is van bepaalde processen op IT en technologie. Iemand die technische oplossingen kan uitwerken of voorstellen, aangepast aan de functionele behoeften en wat haalbaar/relevant is voor de organisatie. Iemand die telkens opnieuw het evenwicht zoekt tussen noodzaak, ambitie en pragmatiek in oplossingen. Maar ook iemand hands-on die de gebruikers in de organisatie ondersteunt met hun vragen omtrent IT infrastructuur/hardware.

 

Kennis

 • Je hebt een goede kennis van systeembeheer, hard- en softwaretoepassingen en diensten: Windows Server, AD, Office 365, VMWare, Security, switches, routers, firewall… Kennis van web ontwikkeling is een plus.
 • Je hebt kennis van projectmethodologie bij de opvolging van projecten en je kan een duidelijke structuur ontwikkelen die door iedereen wordt gevolgd.
 • Je hebt kennis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de impact daarvan op ICT, of je bent bereid deze verwerven.

 

Competenties

 • Je neemt verantwoordelijkheid en hebt een proactieve aanpak.
 • Je kan analytisch denken vanuit een organisatieperspectief en dat vertalen naar acties.
 • Je bent sterk in projectplanning en -uitvoering en je kan in samenwerking met anderen, concrete doelen realiseren.
 • Je communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk, met alle interne en externe partijen.
 • Je werkt nauwkeurig en volgt afspraken en deadlines op.
 • Je kan taken delegeren maar je neemt ook zelf initiatief.
 • Je kan medewerkers ondersteunen, coachen en motiveren.
 • Je bent stressbestendig en flexibel.
 • Je bent integer en gaat discreet om met informatie.

 

Naast de functiespecifieke competenties verwachten van elke medewerker dat hij/zij integer is en verantwoordelijkheid neemt en:

 • handelt vanuit een klantgericht perspectief;
 • efficiënt en resultaatsgericht werkt;
 • samenwerking vooropstelt, zowel binnen het team als daarbuiten.

 

Vereiste studies en ervaring

Je hebt een Bachelordiploma in een informaticarichting.

Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in aanmerking voor deze job.

Je hebt bij voorkeur minimum 5 jaar relevante ervaring in ICT, waaronder netwerkbeheer.

Ervaring in leidinggeven is een plus.

 

Talenkennis

Nederlands (zeer goed mondeling én schriftelijk)

Ons aanbod: 
 • Je krijgt een voltijds contract (1 VTE) voor onbepaalde duur. De startdatum is voorzien zo spoedig mogelijk.
 • Je krijgt een loon volgens Paritair Comité 329.01, barema B1a (na 5 jaar in de organisatie L1). Maximum anciënniteitsovername is 5 jaar.
 • IN-Gent voorziet ook in maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, pensioensparen en vergoeding woon-werkverkeer.
 • Er is de mogelijkheid tot structureel telewerken (formule te bepalen).

 

 

Stel je kandidaat

 

Stuur jouw cv en motivatiebrief via e-mail naar Roeland Gielen, Algemeen Directeur, sollicitaties@in-gent.be.

Je kan solliciteren tot en met 28 april 2021.

 

Diversiteitsclausule

Bij IN-Gent vzw werk je in een geëngageerde omgeving en maak je deel uit van een diverse organisatie.

IN-Gent voert een gelijkekansenbeleid. IN-Gent vzw wil in haar personeelssamenstelling een weerspiegeling zien van de diversiteit in de samenleving. Als werknemer of als sollicitant: iedereen krijgt dezelfde kansen. Ouderdom, afkomst, geslacht of een eventuele beperking maken bij je sollicitatie geen verschil. We selecteren je op basis van je kwaliteiten, vaardigheden en motivatie.

 

 

Procedure

 

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op 11 mei 2021. Omwille van de huidige coronamaatregelen zal dit online gebeuren. Gelieve die dag vrij te houden.

 

Je krijgt ook vooraf een case doorgestuurd die schriftelijk moet ingediend worden.

 

Sluiten