Terugkeren naar onze vacatures

Projectwerker Proeftuin Verbinding Gent contract bepaalde duur (0,4 VTE)

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw voert het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid uit en staat in voor extra taken op het Gentse stedelijk niveau. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met tal van diensten en organisaties en met de Stad Gent. Meer info vind je op www.in-gent.be.

 

Als Projectwerker Proeftuin Verbinding Gent maak je deel uit van de Afdeling Samenleven. Deze Proeftuin is een pilootproject van Stad Gent Dienst Welzijn & Gelijke Kansen en IN-Gent vzw, samen met een breed lokaal netwerk.

 

“Verbinding Gent” focust op het verbinden van inburgeraars met de samenleving en organisaties met elkaar.  We ontwikkelen een performant doorverwijs- en opvolgingssysteem, waarbij de inburgeraar op basis van eigen interesses en competenties kan kiezen uit een waaier aan mogelijke sociale netwerkplekken. Er zijn vier mogelijke trajecten:

 1. Buddyproject;
 2. Kennismakingsstage bij een bedrijf vereniging, organisatie of lokaal bestuur;
 3. Toeleidingstraject naar vrijwilligerswerk;
 4. Alternatief traject dat aantoonbare meerwaarde heeft voor de sociale netwerking en participatie van inburgeraars, vb. taalstages, kennismakingstraject in het lokale verenigingsleven.

 

Specifiek

 

 1. Je zet een brede samenwerkingsstructuur op poten met Stad Gent en lokale partners in een lokaal Lerend Netwerk i.f.v.:
 • te komen tot een gedeelde visie en doelstellingen
 • het opstellen van gebruikersprofielen, organisatieprofielen en activiteiten-matrix
 • de opvolging, monitoring en evaluatie

 

 1. Je ondersteunt deelnemende partners door een geschikt vormingsaanbod aan te bieden i.s.m. Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, rond:
 • toegankelijkheid, taal en communicatie
 • coaching en begeleiding van inburgeraars

 

 1. Je ziet binnen de organisatie toe op de correcte werving van de doelgroep. Je bent verantwoordelijk voor het betrekken van de doelgroep in een participatief proces.

 

 1. Je staat mee in voor de expertiseopbouw.
 • bevraging van de doelgroep
 • deelname aan stuurgroepen en adviescommissie
 • organiseren van intervisie voor de gebruikers.

 

 1. Je rapporteert over de werking.
Uw profiel: 
 • Je hebt bij voorkeur een bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting of je bent gelijkgesteld door ervaring.
 • Je hebt affiniteit en/of ervaring in werken met diverse doelgroepen.
 • Je hebt een goede kennis van integratie en inburgering.
 • Je hebt voeling met het Gentse maatschappelijke middenveld.
 • Je hebt ervaring in procesbegeleiding.
 • Je beheerst de principes van projectmatig werken.
 • Je overlegt en denkt vanuit de gehele organisatie IN-Gent.
 • Je bent sterk in analyseren.
 • Je kan conceptualiseren, een visie ontwikkelen en deze overbrengen.
 • Je bent pragmatisch ingesteld en je werkt naar een resultaat.
 • Je bent goed in rapporteren.
 • Je bent sterk in netwerken.
 • Je bent sterk in samenwerken en je blijft overeind in overleg.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk. Kennis van andere talen is een pluspunt.
Ons aanbod: 
 • Je krijgt een deeltijds contract (0,4 VTE) tot 30 juni 2022. De startdatum is voorzien zo snel mogelijk. De dagen waarop u werkt zijn te bespreken.
 • Je krijgt een loon volgens Paritair Comité 329.01, barema B1c. Maximum anciënniteitsovername bij de start is 5 jaar nuttige anciënniteit.
 • IN-Gent voorziet ook in maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, pensioensparen en vergoeding woon-werkverkeer.
 • Je komt terecht in een geëngageerd team en maakt deel uit van een diverse organisatie.
 • Er is de mogelijkheid tot structureel telewerken (formule te bepalen).

 

 

Stel je kandidaat

 

IN-Gent voert een gelijkekansenbeleid. Iedereen krijgt dezelfde kansen. Leeftijd, afkomst, geslacht of een eventuele beperking maken bij je sollicitatie geen verschil. We selecteren je op basis van je kwaliteiten, vaardigheden en motivatie.

 

Stuur jouw cv en motivatiebrief via e-mail naar Caroline Vranckx, Afdelingsverantwoordelijke Samenleven a.i., sollicitaties@in-gent.be.

Je kan solliciteren tot en met dinsdag 02 maart 2021.

 

 

Procedure

 

Omwille van de huidige coronamaatregelen zullen de sollicitatiegesprekken online gebeuren.

Dit gaat door op vrijdag 12 maart in de voormiddag. Gelieve dit moment vrij te houden.

 

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Caroline Vranckx via het mailadres caroline.vranckx@in-gent.be .

Sluiten