Terugkeren naar onze vacatures

Projectmedewerker kwaliteit - contract bepaalde duur

Jobomschrijving: 

Jouw functieomschrijving

 

IN-Gent vzw ondersteunt het Vlaamse en Gentse integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken.

 

We zoeken een enthousiaste en gedreven medewerker die via wisselende inhoudelijke opdrachten mee wil werken aan het bewaken van een kwaliteitsvolle dienstverlening.  Als Projectmedewerker Kwaliteit richt je je op de verdere uitbouw van de diensten en je ondersteunt de afdeling individu bij de realisatie van een uniforme, vlotte en effectieve dienstverlening voor onze klanten.

 

Je zet een plan uit om de werkprocessen te verankeren in de werkstrategie, aangepast aan de wensen van de klant en streeft daarbij de nodige kwaliteitsnormen na. Je ontwikkelt mee de instrumenten die toelaten om de opdracht van de afdeling in de praktijk te realiseren. Het plan krijgt vorm binnen projecten die jij regisseert. Je doet daarbij een beroep op de medewerkers hun inhoudelijke expertise, werkt in nauwe samenwerking met de andere kwaliteitsmedewerker binnen de afdeling en je wordt aangestuurd en ondersteund door de afdelingsverantwoordelijken.

 

Naast de ondersteuning van de reguliere werking, zal je ook ingezet worden bij de operationalisering van het nieuwe decreet integratie en inburgering. Het nieuwe decreet, dat ingaat op 1 januari 2022, brengt heel wat veranderingen met zich mee voor onze inburgeraars en voor IN-Gent. In het najaar van 2021 en begin 2022 zullen we de nieuwe elementen in het decreet operationaliseren in onze dienstverlening.

 

Jouw takenpakket

1. Je zet projecten op voor de optimalisatie van de klantgerichte werking binnen Trajectbepaling en Trajectbegeleiding en volgt deze verder op.

 • Je stelt procedures op m.b.t. de begeleiding en opvolging van klanten. Je  schrijft de processen uit, waarbij taken, traject en timing van procedures worden beschreven.
 • Je organiseert intern overleg met de betrokkenen over het opzet en de inhoud van de procedures en de concrete doelstellingen.
 • Je begeleidt de correcte toepassing van processen, procedures, methodieken en tools;
 • Je doet een voorstel naar de verdere opvolging van de procedures door de afdelingsverantwoordelijke;
 • Je stelt een stappenplan op per thema of project en legt dit ter goedkeuring voor aan de afdelingsverantwoordelijke;
 • Je maakt kwaliteit aantoonbaar door het gebruik van indicatoren en metingen;

 

2. Je verleent advies en ondersteuning de afdeling individu en de directie

 • Je vertrekt vanuit een analyse van de huidige dienstverlening en brengt de wisselwerking tussen de verschillende teams en opdrachten in kaart.
 • Je stelt een actieplan op m.b.t.:
  • Rolverdeling tussen de diensten;
  • Verbeteren van processen op organisatieniveau;
  • Dossiercoördinatie tussen diensten;
  • Verbeteren van de interne communicatie tussen de diensten;
 • Je vertrekt vanuit de klanteninzichten en definieert mee de klantenprofielen en bepaalt daardoor mee de klantgerichte werking.
 • Je bewaakt en monitort bij de implementatie van de nieuwe regelgeving de kwaliteit van de dienstverlening en definieert de nodige indicatoren hiervoor.

 

3. Je werkt mee aan beleidsadvies. Je onderbouwt beleidssignalen vanuit de werking en speelt ze door naar de beleidsmedewerkers.

 

4. Je detecteert opportuniteiten en formuleert voorstellen naar een afdelingsoverschrijdende en teamoverschrijdende samenwerking.

 • Je gaat de complementariteit tussen werkingen na en doet voorstellen over hoe deze elkaar kunnen versterken vanuit een klantgericht perspectief.
 • Je maakt voorstellen en werkt tools uit voor het ontwikkelen van een effectieve samenwerking tussen de afdelingen en teams.

 

5. Andere activiteiten:

 • Je neemt actief deel aan de interne vergaderingen en werkbesprekingen.
 • Je neemt deel aan relevant extern overleg en rapporteert hierover intern.
 • Je stemt voortdurend af met de afdelingsverantwoordelijke(n), de andere projectmedewerkers kwaliteit en de beleidsmedewerkers.
 • Je rapporteert over de werking.
Uw profiel: 

Kennis en ervaring

 • Je hebt kennis van de inhoudelijke werking van IN-Gent en van het wetgevend kader waarin IN-Gent opereert.
 • Je hebt kennis van de regelgeving m.b.t. kwaliteit, en van processen en methodieken m.b.t. kwaliteit.
 • Je hebt kennis van organisatieanalyses, -ontwikkeling en verandermanagement.
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken.
 • Je hebt relevante ervaring in proces- en kwaliteitsbeheer.
 • Je hebt 1 tot 3 jaar ervaring met de jobinhoud of in een gelijkaardige functie.

 

Competenties

 • Je kan een visie op kwaliteit ontwikkelen.
 • Je kan conceptualiseren en concepten omzetten in draaiboeken.
 • Je hebt zeer goede analytische vaardigheden waarbij je snel hoofd- en bijzaken kan scheiden en de verbanden kan zien tussen verschillende interne en externe activiteiten en structuren.
 • Je kan zowel regelgericht werken als innovatief denken.
 • Je kan werkgroepen en projecten coördineren.
 • Je kan goed samenwerken in team en met externe partners.
 • Je kan motiveren, omgaan met verandering en medewerkers hierin constructief meenemen.
 • Je kan vlot en duidelijk een boodschap overbrengen..
 • Je bent sterk in efficiënt rapporteren.
 • Je kan zeer vlot werken met MS Office en internettoepassingen.

 

Naast de functiespecifieke competenties verwachten we dat je als medewerker integer bent en verantwoordelijkheid neemt en:

 • handelt vanuit een klantgericht perspectief;
 • efficiënt en resultaatsgericht werkt;
 • samenwerking vooropstelt, zowel binnen het team als daarbuiten.

 

Vereiste studies

Je hebt minstens een bachelordiploma. Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in aanmerking voor deze job.

 

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed mondeling en schriftelijk)
 • Kennis van Engels is een pluspunt.

 

Ons aanbod: 

Wat biedt IN-Gent?

 

 • Je krijgt een voltijds contract (1 VTE) van bepaalde duur (1 jaar).
 • Je krijgt een loon volgens Paritair Comité 329.01, barema B1b.
 • IN-Gent voorziet ook in maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, pensioensparen en vergoeding woon-werkverkeer.
 • Je komt terecht in een geëngageerd team en maakt deel uit van een diverse organisatie.
 • Er is de mogelijkheid tot structureel telewerken (formule te bepalen).

 

 

Stel je kandidaat

Solliciteren doe je door je motivatiebrief en CV te mailen naar sollicitaties@in-gent.be - t.a.v. Nassira Miki, CC naar nassira.miki@in-gent.be .

Je kan solliciteren tot en met 22 oktober 2021.

De gesprekken zullen  plaatsvinden op 28 oktober 2021.

 

Procedure

 

Geselecteerde kandidaten worden nadien uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

 

Deze vacature wordt intern en extern gepubliceerd.

 

Diversiteitsclausule

Bij IN-Gent vzw werk je in een geëngageerde omgeving en maak je deel uit van een diverse organisatie.

IN-Gent voert een gelijkekansenbeleid. IN-Gent vzw wil in haar personeelssamenstelling een weerspiegeling zien van de diversiteit in de samenleving. Als werknemer of als sollicitant: iedereen krijgt dezelfde kansen. Ouderdom, afkomst, geslacht of een eventuele beperking maken bij je sollicitatie geen verschil. We selecteren je op basis van je kwaliteiten en vaardigheden.

 

Sluiten