Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be
Terugkeren naar onze vacatures

Medewerker Sociaal Beheer Doortrekkersterrein - contract onbepaalde duur (1 VTE)

Jobomschrijving: 

Stad Gent heeft een doortrekkersterrein voor rondreizende woonwagenbewoners, voor maximaal 25 woonwagens. Het doortrekkersterrein is enkel toegankelijk mits reservatie. 

 

Jouw takenpakket 

Je staat in voor het praktische beheer van het doortrekkersterrein

 • Je neemt taken op m.b.t. reservatie, onthaal, begeleiding en facturatie; 

 • Je houdt toezicht op de infrastructuur, de afvalinzameling, de netheid op de standplaatsen, het sanitair en het gehele terrein; 

 • Je bent het aanspreekpunt voor de uitvoering van het technisch onderhoud en je signaleert noodzakelijke interventies op dit vlak. 

Je werkt rond sociale cohesie en de relatie met buurtbewoners rond het terrein. 

 • Je onderhoudt goede contacten met externe partners; 

 • Je informeert derden (buurtbewoners, partners, diensten,…) over de werking en over de leefwijze van doortrekkers en je werkt mee aan sensibiliseringscampagnes om de negatieve beeldvorming over woonwagenbewoners te corrigeren; 

 • Je treedt op als brugfiguur voor wederzijdse vragen, opmerkingen of klachten; 

 • Je organiseert de deelname aan buurtgebonden activiteiten. 

Je begeleidt de woonwagenbewoners. 

 • Je verwijst de woonwagenbewoners gericht door naar het meest geschikte aanbod en je onderneemt acties ten behoeve van het sociaal welbevinden

Daarnaast neem je ook een aantal neventaken op, in samenspraak met en als ondersteuning van je collega’s op het terrein.  

 • Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen en de werkbesprekingen; 

 • Je rapporteert over de werking en onderbouwt samen met de beleidsmedewerkers signalen m.b.t. de doortrekkers. 

IN-Gent vzw staat in voor het praktische beheer van het terrein en de relatie met de klanten en de buurt. Als medewerker werk je hiervoor samen met de collega’s en eventueel andere organisaties. Je werkt samen rond empowerment van doortrekkende woonwagenbewoners en je komt op voor hun basisrechten. 

Uw profiel: 

Jouw profiel 

Kennis en ervaring 

 • Je hebt ervaring in het werken met mensen uit verschillende culturele achtergronden. 

 • Je hebt ervaring met projectmatig werken. 

 • Je hebt een algemene kennis over de cultuur van woonwagenbewoners.  

 • Je hebt een algemene kennis van de Gentse sociale kaart, of je weet hoe deze snel te verwerven. 

 

Competenties 

 • Je werkt zelfstandig. 

 • Je denkt vanuit het belang van de doelgroep én vanuit de organisatie en weet beiden te verzoenen. 

 • Je bent je bewust van jouw omgeving en handelt daar ook naar. 

 • Je bent sterk in netwerken. 

 • Je houdt van plannen en organiseren. 

 • Je werkt probleemoplossend met respect voor regels en procedures. 

 • Je bent assertief maar ook flexibel. 

 • Je bouwt graag kennis op en deelt deze. 

 • Je bent goed in rapporteren. 

 

Naast de functiespecifieke competenties verwachten we dat je als medewerker integer bent en verantwoordelijkheid neemt en: 

 • handelt vanuit een klantgericht perspectief; 

 • efficiënt en resultaatsgericht werkt; 

 • samenwerking vooropstelt, zowel binnen het team als daarbuiten. 

 

Vereiste studies 

Je hebt minstens een bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting. 

Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in aanmerking voor deze job. 

 

Talenkennis 

Nederlands (zeer goed mondeling en schriftelijk)  

Kennis van Frans en Engels (zeer goed mondeling) 

Ons aanbod: 

Wat biedt IN-Gent? 

 • Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur (0,8 vte te bespreken indien gewenst). De startdatum is voorzien zo spoedig mogelijk. 

 • Je krijgt een loon volgens Paritair Comité 329.01, barema B1c (na 5 jaar in de organisatie B1b). Maximum anciënniteitsovername is 5 jaar. 

 • IN-Gent voorziet ook in maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, pensioensparen en vergoeding woon-werkverkeer. 

 • Je hebt een zeer gunstige vakantieregeling en er is de mogelijkheid tot structureel telewerken (formule te bepalen). 

 • Je komt terecht in een geëngageerd team en maakt deel uit van een diverse organisatie.  

 

 

Stel je kandidaat

Solliciteren doe je door je motivatiebrief en CV te mailen naar sollicitaties@in-gent.be - t.a.v. Demet Cetin, CC naar demet.cetin@in-gent.be  

Geselecteerde kandidaten worden nadien uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. 

 

Procedure 

We willen snel schakelen. Je kan solliciteren tot en met 09 oktober 2022. 

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 20 oktober. Gelieve deze datum vrij te houden.  

Voorziene indiensttreding is zo snel mogelijk (te bespreken). 

 

Diversiteitsclausule 

Bij IN-Gent vzw werk je in een geëngageerde omgeving en maak je deel uit van een diverse organisatie.  

IN-Gent voert een gelijkekansenbeleid. IN-Gent vzw wil in haar personeelssamenstelling een weerspiegeling zien van de diversiteit in de samenleving. Als werknemer of als sollicitant: iedereen krijgt dezelfde kansen. Ouderdom, afkomst, geslacht of een eventuele beperking maken bij je sollicitatie geen verschil. We selecteren je op basis van je motivatie, kwaliteiten en vaardigheden. 

Sluiten