Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be
Terugkeren naar onze vacatures

Medewerker HRM: preventie, VTO en stagebeleid contract onbepaalde duur (1 VTE)

Jobomschrijving: 

Als preventiemedewerker en medewerker VTO maak je deel uit van de Dienst HR. 

De Dienst HR staat in voor een stimulerend en talentgericht personeelsbeleid met het oog op de optimale realisatie van de kerntaken van IN-Gent vzw. 

 

De interne preventiemedewerker heeft als opdracht om in samenspraak met de externe dienst procedures en processen inzake preventie en bescherming op het werk op te stellen, bij te sturen en op te volgen. 

De medewerker VTO staat in voor het ontwikkelen, coördineren en opvolgen van het VTO-beleid in de organisatie, inclusief de uitvoering ervan. Daarnaast volgt de medewerker VTO ook het stagebeleid binnen IN-Gent op. 

 

Takenpakket  

PREVENTIE 

Als interne preventieadviseur ondersteun je de werkgever en de werknemers m.b.t. welzijn op het werk. Je adviseert de directie om het preventiebeleid van de organisatie op een structurele en planmatige manier verder uit te bouwen en uit te voeren. 

 1. Je adviseert en ondersteunt de directie m.b.t. welzijn op het werk. Je bent het eerste aanspreekpunt voor het management en de personeelsleden op het vlak van preventie en waakt over de continue informatieopdracht en sensibilisering. 

 1. Je zorgt ervoor dat de regelgeving m.b.t. welzijn op het werk correct wordt nageleefd. Je bepaalt mee de preventiemaatregelen op basis van risicoanalyses en neemt het initiatief om zaken te optimaliseren en risico's te beperken.  

 1. Je maakt het globaal preventieplan en het jaaractieplan op en volgt dit ook op. Je coördineert en volgt de acties tot preventieve corrigerende maatregelen op, net zoals de klachtenprocedure. 

 1. Je neemt deel aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) om toelichting en advies te geven over o.a. risicoanalyses en keuringen, stand van zaken van het jaarlijks actieplan, statistieken m.b.t. grensoverschrijdend gedrag, samenwerking met de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk; 

 1. Je werkt intern samen met de Logistiek Verantwoordelijke voor het opvolgen van de veiligheidskeuringen (bv. brandblussers, lift, elektriciteit); 

 1. Je voert een aantal administratieve taken uit, waaronder: het opmaken en klasseren van de wettelijke verslagen, het administratief opvolgen van arbeidsongevallen, opnemen van taken als secretaris van het CPBW. 

 

VTO  

Als Medewerker VTO sta je in voor het uitvoeren van het VTO-beleid ter bevordering van de ontwikkeling van het personeel en verzorg je ook de praktische en administratieve opvolging m.b.t. vormingen. 

 1. Je inventariseert de individuele en collectieve vormingsnoden en –behoeften en stelt jaarlijks een VTO-plan op;  

 1. Je volgt het budget op, in samenwerking met Financiën, en je stelt mee dossiers op om bijkomende middelen te verkrijgen (bv. subsidiedossier, projectdossier)

 1. Je stelt een individueel VTO-volgsysteem op en registreert de gevolgde VTO-activiteiten; 

 1. Je communiceert over het intern en extern vormingsaanbod aan de medewerkers; 

 1. Je staat in voor het organiseren van vormingen, gericht naar de medewerkers van IN-Gent, inclusief het maken van praktische en logistieke afspraken. Je neemt ook een aantal administratieve taken op: uitnodigingen, aanwezigheidslijsten, rapporten, facturaties voor de financiële dienst,… ; 

 1. Je organiseert de onthaalprocedure van nieuwe medewerkers; 

 1. Je evalueert en rapporteert jaarlijks over het VTO-beleid. 

 

STAGEBELEID en VRIJWILLIGERSADMINISTRATIE  

Je staat in voor de opmaak en de uitwerking van het stagebeleid van de organisatie en bepaalt hier de prioriteiten. Je neemt een deel van de vrijwilligersadministratie voor jouw rekening, vooral met betrekking tot de opmaak van overeenkomsten. 

 1. Je verzorgt de communicatie met de opleidingsinstanties en maakt de stagemogelijkheden bekend; 

 1. Je volgt de stage-aanvragen op en dispacht ze naar de juiste werking; 

 1. Je onthaalt en informeert nieuwe stageairs en je ondersteunt de stagementoren binnen de organisatie; 

 1. Je bent de link tussen medewerkers, student en het HR-team in functie van alle administratieve opvolgingen vb. contract, verzekeringen, …; 

 1. Je rapporteert jaarlijks over de werking. 

Uw profiel: 

Jouw profiel 

 • Je hebt een actuele kennis van de relevante wet- en regelgeving aangaande preventie- en welzijnsbeleid en van de regelgeving m.b.t. VTO, of je kan deze verwerven. 

 • Interesse in veiligheid en preventie enerzijds én in VTO zijn een must, en met je positieve ingesteldheid weet je medewerkers enthousiast te maken voor jouw ideeën en inzichten. 

 • Je bent organisatorisch sterk, werkt gestructureerd en je weet op analytische wijze zaken ten gronde te onderzoeken. 

 • Je neemt graag initiatief, je hebt een pragmatische, no nonsens aanpak en je beschikt over een gezonde dosis creativiteit om problemen en nieuwe uitdagingen aan te pakken. 

 • Je neemt verantwoordelijkheid en kan zelfstandig werken. Daarnaast werk je graag samen met mensen, je wisselt ideeën uit met medewerkers en management en draagt bij aan een enthousiaste, gedreven teamspirit. 

 • Je kan discreet omgaan met informatie en bent integer. 

 • Je kan goed plannen en organiseren. 

 • Je hebt rekenkundig inzicht. 

 • Je kan zeer vlot werken met MS Office en internettoepassingen.  

 • Je werkt nauwkeurig en regelgericht en je voert de administratieve taken uit volgens de wettelijke bepalingen. 

 • Je bent communicatief sterk en spreekt en schrijft vlot Nederlands. En je bent goed in rapporteren. 

Ons aanbod: 

Wat biedt IN-Gent? 

 • Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur (1 VTE). De aanvang van het contract is zo snel mogelijk, in onderling overleg te bepalen. 

 • Relevante anciënniteit wordt overgenomen, met een maximum van 5 jaar. 

 • Als je het getuigschrift preventieadviseur niveau 2 of 1 niet hebt, krijg je een opleiding tot preventieadviseur. 

 • Je krijgt een loon volgens PC 329.01, Barema B1b. 

 • IN-Gent voorziet in maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, pensioensparen en vergoeding woon-werkverkeer. 

 • Er is de mogelijkheid tot structureel telewerken (formule te bepalen). 

 • Je hebt een zeer gunstige vakantieregeling. 

 

Stel je kandidaat 

Stuur jouw cv en motivatiebrief via e-mail naar sollicitaties@in-gent.be, t.a.v. Karin Schockaert – Teamcoördinator HRM. 

Vermeld in jouw CV duidelijk hoe jij beantwoordt aan het gezocht profiel.  

Je kan solliciteren tot en met 29 september 2022. 

 

Procedure 

In het sollicitatiegesprek wordt verder gepeild naar jouw kennis en motivatie. Je krijgt vooraf ook nog een case die je schriftelijk moet indienen. 

Het jobinterview zal online doorgaan op 10 oktober 2022.  

 

Deze vacature wordt zowel intern als extern open gesteld.  

 

Diversiteitsclausule 

Bij IN-Gent vzw werk je in een geëngageerde omgeving en maak je deel uit van een diverse organisatie.  

IN-Gent voert een gelijkekansenbeleid. IN-Gent vzw wil in haar personeelssamenstelling een weerspiegeling zien van de diversiteit in de samenleving. Als werknemer of als sollicitant: iedereen krijgt dezelfde kansen. Ouderdom, afkomst, geslacht of een eventuele beperking maken bij je sollicitatie geen verschil. We selecteren je op basis van je kwaliteiten en vaardigheden. 

Sluiten