Terugkeren naar onze vacatures

Medewerker HR – Personeel & Administratie contract bepaalde duur (0,5 VTE)

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw voert het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid uit en staat in voor extra taken op het Gentse stedelijk niveau. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met tal van diensten en organisaties en met de Stad Gent.  

IN-Gent is er voor individuen, organisaties en verenigingen en bestaat uit een team van ongeveer 120 gemotiveerde en professionele medewerkers.  

Meer info vind je op www.in-gent.be

 

Jouw functieomschrijving 

 

Als medewerker HR – Personeel & Administratie maak je deel uit van de Dienst HR. 

De Dienst HR staat in voor een stimulerend en talentgericht personeelsbeleid met het oog op de optimale realisatie van de kerntaken van IN-Gent vzw. 

De medewerker HR – Personeel & Administratie  verzorgt mee het beheer van de personeels- en loonadministratie en ontwikkelt de nodige instrumenten voor het voeren van een kwaliteitsvol HR-beleid. 

 

Specifiek  

 

 • Je volgt de sociale loonwetgeving op en ziet toe op de juridische correcte toepassing ervan. 

 • Je staat in voor de loonadministratie, in samenwerking met de teamcoördinator en het sociaal secretariaat. Je verzamelt en controleert de overzichten van de werktijden in een geautomatiseerd systeem. Je archiveert de relevante gegevens en verwerkt deze in Payroll. 

 • Je volgt specifieke dossiers op m.b.t. loonsubsidiëring. 

 • Je stelt documenten en contracten op voor losse en vaste medewerkers van IN-Gent vzw bij aanwerving. 

 • Je verzamelt alle noodzakelijke gegevens voor het personeelsdossier. 

 • Je verzorgt het onthaal van nieuwe medewerkers door hen grondig te informeren over de IN-Gent geldende procedures en regelgevingen: arbeidsreglement, tijdsregistratie, verloning, maaltijdcheques, woon-werkverkeer, hospitalisatieverzekering, pensioensparen,… 

 • Je adviseert medewerkers bij de organisatie van hun werktijd of verlof (bv. verschillende verlofmogelijkheden, …). 

 • Je adviseert medewerkers over beslissingen m.b.t. het opnemen van educatief verlof, tijdskrediet,… en je stelt hiervoor de nodige documenten op.  

 • Je geeft advies en administratieve ondersteuning bij het intern loopbaantraject van de medewerkers. Je bent het aanspreekpunt voor medewerkers inzake toepassing van de sociale loonwetgeving, verlofstelsels, personeelsbeheersysteem,…  

 • Je stelt documenten op voor losse en vaste medewerkers van IN-Gent vzw bij uitdiensttreding. 

 • Je volgt de dossiers op m.b.t. verzekeringen. 

Uw profiel: 
 • Je hebt minstens 2 jaar ervaring met personeelsbeheer in het PC 329.01. 

 • Je hebt ervaring in werken met Payroll van SDWorx. 

 • Je hebt een grondige kennis van de sociale wetgeving. 

 • Je hebt kennis over de toepassingen van het PC 329.01 en de Sociale Maribel. 

 • Je kan zeer vlot werken met MS Office en internettoepassingen.  

 • Je kan goed plannen en organiseren. 

 • Je kan zelfstandig werken én samenwerken. 

 • Je neemt initiatief. 

 • Je bent geduldig en empathisch.  

 • Je werkt nauwkeurig en regelgericht. 

 • Je bent discreet en integer. 

 • Je beschikt over een diploma Personeelswerk of gelijkwaardig door naschoolse opleiding en/of bijscholing, of bent gelijkgesteld door ervaring.  

 • Je spreekt en schrijft vlot Nederlands. 

Ons aanbod: 

Wat biedt IN-Gent? 

 • Je komt terecht in een geëngageerd team en maakt deel uit van een diverse organisatie.  

 • Je krijgt een deeltijds contract bepaalde duur (0,5 VTE; 19 u/week), bij voorkeur verspreid over 5 dagen. 

 • Je krijgt een loon volgens barema A2 (PC 329.01), met maximum 5 jaar anciënniteitsovername. 

 • IN-Gent voorziet in maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, pensioensparen en vergoeding woon-werkverkeer. 

 • Er is de mogelijkheid tot structureel telewerken (formule te bepalen). 

 • Het betreft een tijdelijke opdracht voor 3 maanden. Indiensttreding start op 08 maart. 

 

Stel je kandidaat 

 

Stuur jouw cv en motivatiebrief via e-mail naar Karin Schockaert, Teamcoördinator HRM, sollicitaties@in-gent.be

Je kunt solliciteren tot en met 24 februari 2021.  

 

Deze vacature wordt zowel intern als extern open gesteld.  

 

Procedure 

 

IN-Gent voert een gelijkekansenbeleid. Iedereen krijgt dezelfde kansen. Leeftijd, afkomst, geslacht of een eventuele beperking maken bij je sollicitatie geen verschil. We selecteren je op basis van je motivatie, kwaliteiten en vaardigheden. 

Vermeld in jouw CV duidelijk hoe jij beantwoordt aan het gezocht profiel. 

De sollicitatiegesprekken gaan online door op 02 maart in de namiddag. Gelieve dat moment vrij te houden. 

Sluiten