Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be
Terugkeren naar onze vacatures

Medewerker Doortrekkersterrein: Educatieve ondersteuning en Sociaal beheer contract onbepaalde duur (0,8 VTE)

Jobomschrijving: 

Stad Gent beschikt over een doortrekkersterrein voor rondreizende woonwagenbewoners, toegankelijk mits reservatie.
IN-Gent vzw staat in voor het praktische beheer ervan en voor de relatie met de klanten en de buurt. Samen met de collega’s en eventueel andere organisaties, werk je rond empowerment van doortrekkende woonwagenbewoners en je komt op voor hun basisrechten.
Je staat in voor het aanbieden van onderwijsstimuli op het doortrekkersterrein, voornamelijk naar kinderen in de lagere schoolleeftijd, en je werkt mee aan een langetermijnvisie.
Daarnaast neem je ook een aantal taken op binnen het bredere sociaal beheer.

 

Jouw takenpakket

ONDERWIJSSTIMULI AANBIEDEN

 • Je organiseert en coördineert educatieve activiteiten voor kinderen (kleuter en lagere school) in het Nederlands, Frans en Engels i.s.m vrijwilligers;
 • Je begeleidt en coördineert stagiaires of vrijwilligers;
 • Je werkt didactisch en pedagogisch materiaal uit;
 • Je registreert de acties;
 • Je evalueert de werking en stuurt bij.

 

BEGELEIDING VAN WOONWAGENBEWONERS

 • Je bent het aanspreekpunt voor hulpverleningsvragen van woonwagenbewoners en gerichte doorverwijzing;
 • Je neemt samen met anderen initiatief rond het sociaal welbevinden van de woonwagenbewoners.

 

SOCIALE COHESIE

 • Je bent intern en extern het aanspreekpunt rond educatieve en vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren.
 • Je onderhoudt goede relaties met de buurtbewoners en informeert hen;
 • Je bouwt een netwerk (buurt, partners, scholen, diensten,…) uit rond vrijetijdsbesteding en om educatieve activiteiten op het terrein te organiseren.

 

PRAKTISCH BEHEER DOORTREKKERSTERREIN

 • Je staat samen met de andere medewerkers in voor het praktisch beheer van het doortrekkersterrein: reservatie, onthaal, begeleiding en facturatie;
 • Je stemt mee in overleg de verschillende activiteiten op elkaar af (activiteiten voor kinderen, vaccinatie, welzijnspartners, vertrek en aankomst, …);
 • Je coördineert het gebruik van de polyvalente ruimte en van het materiaal.

 

TAKEN T.A.V. HET TEAM EN DE ORGANISATIE

 • Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen en de werkbesprekingen;
 • Je neemt deel aan het overleg met de Gentse onderwijspartners rond de (middel)langetermijnvisie en planning;
 • Je maakt analyses en speelt onderbouwde beleidssignalen door naar de betrokken (beleids)medewerkers;
 • Je legt de nodige linken met andere werkingen van IN-Gent vzw en werkt hieromtrent voorstellen uit;
 • Je rapporteert over de werking.
Uw profiel: 

Kennis en ervaring

 • Je hebt een algemene kennis over de cultuur van woonwagenbewoners.
 • Je hebt kennis van de Gentse sociale kaart of kan deze snel verwerven.
 • Je hebt ervaring in het werken met mensen uit verschillende culturele achtergronden.
 • Je hebt ervaring in het omgaan met kinderen met specifieke leer-en gedragsnoden.
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken.
 • Je hebt relevante ervaring met gedifferentieerd lesgeven.

 

Competenties

 • Je bent goed in plannen, organiseren en het opstellen van draaiboeken.
 • Je bent creatief.
 • Je werkt zelfstandig.
 • Je denkt vanuit het belang van de doelgroep én vanuit de organisatie en weet beiden te verzoenen.
 • Je bent assertief maar ook flexibel.
 • Je werkt probleemoplossend met respect voor regels en procedures.
 • Je bouwt graag kennis op en deelt deze.
 • Je bent goed in rapporteren.
 • Je hebt een coachende houding.
 • Je kan vlot werken met MS Office en internettoepassingen.

 

Naast de functiespecifieke competenties verwachten we dat je als medewerker integer bent en verantwoordelijkheid neemt en:

 • handelt vanuit een klantgericht perspectief;
 • efficiënt en resultaatsgericht werkt;
 • samenwerking vooropstelt, zowel binnen het team als daarbuiten.

Vereiste studies

Je hebt minstens een bachelordiploma.
Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in aanmerking voor deze job.

 

Talenkennis

Nederlands (zeer goed mondeling en schriftelijk)
Kennis van Frans en Engels (zeer goed mondeling)

Ons aanbod: 
 • Je krijgt een deeltijds contract (0,8 VTE) van onbepaalde duur.
 • Je krijgt een loon volgens Paritair Comité 329.01, barema B1c, met maximum 5 jaar anciënniteitsovername.
 • IN-Gent voorziet ook in maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, pensioensparen en vergoeding woon-werkverkeer.
 • Je komt terecht in een geëngageerd team en maakt deel uit van een diverse organisatie.
 • Er is de mogelijkheid tot structureel telewerken (formule te bepalen).
 • Je hebt een gunstige verlofregeling.

 

Stel je kandidaat

Solliciteren doe je door je motivatiebrief en CV te mailen naar sollicitaties@in-gent.be - t.a.v. Demet Cetin, CC naar demet.cetin@in-gent.be .
Geselecteerde kandidaten worden nadien uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

 

Procedure

Je kan solliciteren tot en met 28 juni 2022.
De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 07 juli 2022.
Gelieve deze datum vrij te houden.
De voorziene datum van indiensttreding is 01 september, of onderling te bespreken.

Deze vacature wordt intern en extern gepubliceerd.

Bij indiensttreding dien je een “uittreksel uit het strafregister - model 2” voor te leggen. Dit vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed gedrag en zeden' en kan je gratis bekomen op de Dienst Bevolking van de plaats waar je woont. Dit document wordt gevraagd voor het uitoefenen van specifieke activiteiten en contacten met kinderen en jongeren.

 

Diversiteitsclausule

Bij IN-Gent vzw werk je in een geëngageerde omgeving en maak je deel uit van een diverse organisatie.
IN-Gent voert een gelijkekansenbeleid. IN-Gent vzw wil in haar personeelssamenstelling een weerspiegeling zien van de diversiteit in de samenleving. Als werknemer of als sollicitant: iedereen krijgt dezelfde kansen. Ouderdom, afkomst, geslacht of een eventuele beperking maken bij je sollicitatie geen verschil. We selecteren je op basis van je kwaliteiten en vaardigheden.

Sluiten