Terugkeren naar onze vacatures

Medewerker Doortrekkersterrein: Educatieve ondersteuning en Sociaal beheer

Jobomschrijving: 

Stad Gent beschikt over een doortrekkersterrein voor rondreizende woonwagenbewoners voor maximaal 25 woonwagens. Het doortrekkersterrein is enkel toegankelijk mits reservatie.

 

IN-Gent vzw staat in voor het praktische beheer van het doortrekkersterrein en de relatie met de klanten en de buurt. Als medewerker op het doortrekkersterrein werk je hiervoor samen met de collega’s en eventueel andere organisaties.

Je werkt samen rond empowerment van doortrekkende woonwagenbewoners en je komt op voor hun basisrechten.

 

Je staat in voor het aanbieden van onderwijsstimuli op het doortrekkersterrein, voornamelijk gericht op kinderen in de lagere schoolleeftijd en je werkt mee aan een langetermijnvisie.

Daarnaast neem je ook een aantal taken op binnen het bredere sociaal beheer.

 

Jouw takenpakket

 

ONDERWIJSSTIMULI AANBIEDEN

 • Je organiseert en coördineert educatieve activiteiten voor kinderen (kleuter en lagere school) in het Nederlands, Frans en Engels i.s.m vrijwilligers;
 • Je werkt didactisch en pedagogisch materiaal uit en past dit toe;
 • Je evalueert de werking en stuurt bij;
 • Je registreert de acties;
 • Je begeleidt en coördineert stagiaires of vrijwilligers;
 • Je bouwt een netwerk uit i.f.v. het organiseren van educatieve activiteiten op het terrein en het zoeken naar vrijetijdsbesteding;
 • Je bent het aanspreekpunt rond educatieve en vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren.

 

BEGELEIDING VAN WOONWAGENBEWONERS

 • Je bent het aanspreekpunt voor onmiddellijke hulpverleningsvragen van woonwagenbewoners, en verwijst gericht door;
 • Je neemt initiatief m.b.t. acties rond het sociaal welbevinden van de woonwagenbewoners. Dit doe je bij voorkeur i.s.m. andere organisaties, diensten en verenigingen.

 

SOCIALE COHESIE

 • Je onderhoudt goede relaties met de buurtbewoners rond het terrein en informeert hen over wat er op het terrein gebeurt;
 • Je bent de brugfiguur tussen de doortrekkers en derden (buurt, partners, scholen, diensten,…) omtrent educatieve en vrije tijd activiteiten.

 

PRAKTISCH BEHEER DOORTREKKERSTERREIN

 • Je staat deels in voor het praktisch beheer van het doortrekkersterrein: reservatie, onthaal, begeleiding en facturatie in samenwerking met de andere medewerkers op het terrein;
 • Je stemt samen met jouw collega’s de verschillende activiteiten op het terrein op elkaar af (activiteiten voor kinderen, vaccinatie, welzijnspartners, vertrek en aankomst, …);
 • In samenwerking met het team organiseer en coördineer je het correcte gebruik van de polyvalente ruimte en het materiaal op het terrein.

 

TAKEN T.A.V. HET TEAM EN DE ORGANISATIE

 • Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen en de werkbesprekingen;
 • Je neemt deel aan relevant extern overleg;
 • Je neemt deel aan het extern overleg vanuit Gentse onderwijspartners rond de (middel)langetermijn visie en planning;
 • Je maakt analyses en speelt onderbouwde beleidssignalen door naar de betrokken (beleids)medewerkers.
 • Je legt de nodige linken met andere werkingen van IN-Gent vzw en werkt hieromtrent voorstellen uit.
 • Je levert toe aan specifieke projecten en initiatieven van IN-Gent vzw (als partner of promotor) met een link naar jouw functie.
 • Je rapporteert over de werking.
Uw profiel: 

Kennis en ervaring

 • Je hebt een algemene kennis over de cultuur van woonwagenbewoners.
 • Je hebt kennis van de Gentse sociale kaart.
 • Je hebt ervaring in het werken met mensen uit verschillende culturele achtergronden.
 • Je hebt ervaring in het omgaan met kinderen met specifieke leer-en gedragsnoden.
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken.
 • Je hebt relevante ervaring met gedifferentieerd lesgeven.

 

Competenties

 • Je bent goed in plannen, organiseren en het opstellen van draaiboeken.
 • Je bent creatief.
 • Je werkt zelfstandig.
 • Je denkt vanuit het belang van de doelgroep én vanuit de organisatie en weet beiden te verzoenen.
 • Je bent assertief maar ook flexibel.
 • Je werkt probleemoplossend met respect voor regels en procedures.
 • Je bouwt graag kennis op en deelt deze.
 • Je bent goed in rapporteren.
 • Je hebt een coachende houding.
 • Je kan vlot werken met MS Office en internettoepassingen.

 

Naast de functiespecifieke competenties verwachten we dat je als medewerker integer bent en verantwoordelijkheid neemt en:

 • handelt vanuit een klantgericht perspectief;
 • efficiënt en resultaatsgericht werkt;
 • samenwerking vooropstelt, zowel binnen het team als daarbuiten.

 

Vereiste studies

 • Je hebt minstens een bachelordiploma.
 • Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in aanmerking voor deze job.

 

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed mondeling en schriftelijk)
 • Kennis van Frans en Engels (zeer goed mondeling)
Ons aanbod: 

Wat biedt IN-Gent?

 

 • Je krijgt een deeltijds contract (0,8 VTE) van onbepaalde duur.
 • Je krijgt een loon volgens Paritair Comité 329.01, barema B1c, met maximum 5 jaar anciënniteitsovername.
 • IN-Gent voorziet ook in maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, pensioensparen en vergoeding woon-werkverkeer.
 • Je komt terecht in een geëngageerd team en maakt deel uit van een diverse organisatie.
 • Er is de mogelijkheid tot structureel telewerken (formule te bepalen).
 • Je hebt een gunstige verlofregeling.

 

 

Stel je kandidaat

 

Solliciteren doe je door je motivatiebrief en CV te mailen naar sollicitaties@in-gent.be - t.a.v. Caroline Vranckx, CC naar caroline.vranckx@in-gent.be .

Geselecteerde kandidaten worden nadien uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

 

Procedure

 

Je kan solliciteren tot en met 30 september 2021.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 07 oktober 2021. Gelieve deze datum vrij te houden.

 

Deze vacature wordt intern en extern gepubliceerd.

 

Diversiteitsclausule

Bij IN-Gent vzw werk je in een geëngageerde omgeving en maak je deel uit van een diverse organisatie.

IN-Gent voert een gelijkekansenbeleid. IN-Gent vzw wil in haar personeelssamenstelling een weerspiegeling zien van de diversiteit in de samenleving. Als werknemer of als sollicitant: iedereen krijgt dezelfde kansen. Ouderdom, afkomst, geslacht of een eventuele beperking maken bij je sollicitatie geen verschil. We selecteren je op basis van je kwaliteiten en vaardigheden.

Sluiten