Terugkeren naar onze vacatures

Medewerker Communicatie en Beeldvorming

Jobomschrijving: 

#etnisch-culturele superdiversiteit,  #integratie,  #inburgering, #anti-discriminatie. Dat zijn onze dagelijkse tags en de kern van ons bestaan. Thema’s waarover meningen, emoties, standpunten, … klaar liggen. Thema’s die te vaak polariseren, die nood hebben aan dialoog, verbinding, verhalen van mensen.

 

Beeldvorming en communicatie rond deze thema’s vormen dan ook een heel belangrijk onderdeel van onze werking en een essentiële opdracht.

Om die tot een succes te maken hebben we jou nodig. Jij beseft de essentiële waarde van beeldvorming en communicatie als hefboom.

 

IN-Gent ondersteunt het Vlaams en Gents integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken.

 

We zoeken een gedreven communicatiemedewerker, die vanop de eerste rij wil meewerken rond één van de belangrijkste actuele maatschappelijke en menselijke thema’s: de geslaagde integratie van mensen met een migratieachtergrond in een samenleving, die superdiversiteit omarmt.

De functieomschrijving is ruim. We beseffen dat je niet in alles even bedreven kan zijn. Laat dat je dus niet tegenhouden om te solliciteren.

 

 

Jouw functieomschrijving

 

 1. Je geeft vorm aan een externe beeldvorming- en communicatiestrategie en begeleidt de implementatie ervan.
 • Binnen IN-Gent willen we werken op basis van inzichten in onze doelgroepen. Jij gebruikt die inzichten om onze doelgroepen in kaart te brengen als basis voor de beeldvorming- en communicatiestrategie.
 • Je speelt een leidende rol in de opmaak van een beeldvorming- en communicatiestrategie en -plan, met oog voor de participatie van relevante partners en vertrekkend vanuit de kernopdrachten in het meerjarenplan van IN-Gent.
 • Je ontwikkelt, test, implementeert en evalueert communicatievormen (website, nieuwsbrieven, sociale media, promotiemateriaal, perswerking,…) in functie van doelgroepen en plan.

 

 1. Je werkt actief aan de (naam)bekendheid en het positief en helder imago van IN-Gent, algemeen en in concrete realisaties.
 • Je speelt een belangrijke rol in het project voor de uitwerking van de merkstrategie en –uitstraling (‘branding’) van IN-Gent.
 • Je geeft mee vorm aan en bewaakt de ontwikkelde merkstrategie en –uitstraling.
 • Je geeft mee vorm en levert ideeën bij het vertalen van de merkstrategie naar verschillende communicatiekanalen (extern en intern). 
 • Je  faciliteert, ondersteunt en neemt zelf ook taken op bij de realisatie van communicatieproducten in verschillende vormen en via verschillende kanalen.
 • Je initieert en adviseert acties naar beeldvorming en communicatie rond projecten en activiteiten van de inhoudelijke teams. Je toont actiegerichtheid, flexibiliteit en samenwerkingsgeest  om samen maximale impact te hebben.

 

 1. Je bent verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van eigen beeldvorming- en communicatiecampagnes.
 • Je initieert beeldvorming- en communicatiecampagnes ter ondersteuning van onze naambekendheid, imago en opdrachten in het licht van onze sleutelrol in positieve beeldvorming rond etnisch-culturele diversiteit en integratie.
 • Aansluitend hierbij initieer je ook campagnes voor specifieke doelgroepen (werving van inburgeraars om het inburgeringstraject te doorlopen, werving van organisaties naar het volgen van vorming of advies rond diversiteitsbeleid, werving van vrijwilligers,….)
 • Je maakt en managet duidelijke projectplanningen en communicatiebriefings.
 • Je bent het aanspreekpunt voor alle interne en externe partners die meewerken aan de campagne en werkt actief mee waar nodig en opportuun.
 • Je doet de opvolging, bijsturing en evaluatie van campagnes.

 

 1. Je werkt mee aan positieve beeldvorming en communicatie over etnisch-culturele diversiteit en naambekendheid van IN-Gent via het netwerk van relevante partners en via de media.
 • Je zorgt voor de uitbouw en bekendheid van onze website en zorgt mee voor achtergrond, analyses, verhalen, nieuws en opinie rond etnisch-culturele diversiteit en integratie, zodat iedereen met vragen daarrond aan IN-Gent denkt en zich tot IN-Gent wendt.
 • Je gaat actief op zoek naar opportuniteiten intern en extern om te werken rond correcte beeldvorming  en gaat hiervoor samenwerken op stedelijk en Vlaams niveau.
 • Je werkt direct en indirect (via de Persdienst van de Stad Gent) aan de uitbouw van een divers persnetwerk.
 • Je creëert nieuwswaarde vanuit de thema’s van IN-Gent. Door je openheid, gedrevenheid en pro-activiteit ben je in staat lopende acties tijdig op te sporen, mee vorm te geven en relevant te brengen naar diverse media. Ook reactief kan je kort op de bal spelen om samen met inhoudelijke collega’s reacties en opinies uit te sturen.
 • Je versterkt vanuit jouw rol mee het netwerk van IN-Gent naar relevante partners.

 

 1. Je faciliteert de interne communicatie (interne sociale media, bekendmaken van projecten, acties en activiteiten vaak voorafgaand of tegelijk met externe communicatie) en ondersteunt het managementteam bij interne communicatie.

 

Team

 • Je zal binnen IN-Gent in team samenwerken rond beeldvorming met andere gedreven collega’s in wisselende samenstellingen. Expertise, specialisme en interesse bepalen de rollen.
 • Je werkt samen binnen het breder lokaal domein in Gent rond diversiteit, integratie en inburgering.
 • Vanuit de belangrijke rol van beeldvorming & communicatie, zal je nauw samenwerken met de Algemeen Directeur en het ruimere managementteam.

 

Uw profiel: 

Wij zoeken een netwerker die gebeten is door de opportuniteiten die een diverse stad biedt.

 

Kennis

 • Je hebt een goede kennis van MS Office, sociale media en internettoepassingen.
 • Je hebt een algemene kennis over communicatieprincipes en over beeldvorming en campagnewerking.

 

Competenties

 • Je hebt affiniteit met de doelgroepen en de werking van IN-Gent.
 • Je kan vlot en duidelijk een boodschap overbrengen, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent zeer contactvaardig.
 • Je bent actief op digitale kanalen.
 • Je hebt zin voor initiatief en bent creatief.
 • Je werkt nauwkeurig en volgt afspraken op.
 • Je werkt planmatig en kan goed omgaan met deadlines.
 • Je bent sterk in projectplanning en -uitvoering en je kan in samenwerking met anderen, concrete doelen realiseren.
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
 • Je bent integer en denkt vanuit organisatieperspectief.
 • Je bent flexibel en kan op een constructieve manier omgaan met verandering.

 

Naast de functiespecifieke competenties verwachten van elke medewerker dat hij/zij integer is en verantwoordelijkheid neemt en:

 • handelt vanuit een klantgericht perspectief;
 • efficiënt en resultaatsgericht werkt;
 • samenwerking vooropstelt, zowel binnen het team als daarbuiten.

 

Vereiste studies en ervaring

Je hebt een Bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting.

Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in aanmerking voor deze job.

Je hebt bij voorkeur minimum 2 jaar relevante ervaring.

 

Talenkennis

Nederlands (zeer goed mondeling én schriftelijk)

Engels en Frans (goed)

 

Diversiteitsclausule

Bij IN-Gent vzw werk je in een geëngageerde omgeving en maak je deel uit van een diverse organisatie.

IN-Gent voert een gelijkekansenbeleid. IN-Gent vzw wil in haar personeelssamenstelling een weerspiegeling zien van de diversiteit in de samenleving. Als werknemer of als sollicitant: iedereen krijgt dezelfde kansen. Ouderdom, afkomst, geslacht of een eventuele beperking maken bij je sollicitatie geen verschil. We selecteren je op basis van je kwaliteiten en vaardigheden.

Ons aanbod: 
 • Je krijgt een voltijds contract (1 VTE) voor onbepaalde duur. De startdatum is voorzien zo spoedig mogelijk.
 • Je krijgt een loon volgens Paritair Comité 329.01, barema B1c (na 5 jaar in de organisatie B1b). Maximum anciënniteitsovername is 5 jaar.
 • IN-Gent voorziet ook in maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, pensioensparen en vergoeding woon-werkverkeer.
 • Er is de mogelijkheid tot structureel telewerken (formule te bepalen).

 

 

Stel je kandidaat

 

IN-Gent voert een gelijkekansenbeleid. Iedereen krijgt dezelfde kansen. Leeftijd, afkomst, geslacht of een eventuele beperking maken bij je sollicitatie geen verschil. We selecteren je op basis van je kwaliteiten, vaardigheden en motivatie.

 

Stuur jouw cv en motivatiebrief via e-mail naar Roeland Gielen, Algemeen Directeur, sollicitaties@in-gent.be.

Je kan solliciteren tot en met 11 april 2021.

 

Procedure

 

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op donderdag 22 april. Omwille van de huidige coronamaatregelen zal dit online gebeuren. Gelieve die dag vrij te houden.

 

Je krijgt ook vooraf een case doorgestuurd die schriftelijk moet ingediend worden.

 

Sluiten