Zoeken
Terugkeren naar de startpagina

ONDERWIJSMEDEWERKER OP HET DOORTREKKERSTERREIN IN GENT - Vaste medewerker

Jobomschrijving: 

SITUERING

IN-Gent vzw is het Gents Agentschap voor Integratie en Inburgering. Je vindt er alle diensten voor inburgering, integratie, sociaal vertalen en tolken.

Als Agentschap ondersteunen en versterken we Gentenaars met een migratieachtergrond zodat zij vanuit hun identiteit en competenties een plaats in de Gentse samenleving kunnen verwerven en eraan kunnen participeren.

We beïnvloeden de verschillende beleidsniveaus door signalen en standpunten te formuleren.

IN-Gent vzw beheert tevens een terrein op de Drongensesteenweg waar doortrekkersgezinnen gedurende een 3-tal weken kunnen verblijven. Er zijn 25 standplaatsen.

Voor meer info: www.ingent.be

 

INHOUD

In Vlaanderen is de toegang tot onderwijs voor kinderen uit doortrekkersgezinnen beperkt. IN-Gent erkent deze nood en engageert zich om het Gentse Doortrekkersterrein onderwijsstimuli aan te bieden, voornamelijk gericht op kinderen in de lagere schoolleeftijd. We zoeken in dat kader een onderwijsmedewerker met pedagogische vaardigheden.

 

OPDRACHT EN TAKEN

 • Onderwijsstimuli aanbieden aan kinderen (kleuter en lagere school) in Nederlands, Frans en Engels.
 • Didactisch en pedagogisch materiaal voorbereiden en uitwerken
 • Een brugfunctie met betrekking tot onderwijs vervullen
 • Stagiaires van Lager en Kleuteronderwijs, Sport en Sociaal Cultureel Werk of vrijwilligers begeleiden en contacten hieromtrent met de verschillende (hoge)scholen onderhouden.
 • Meehelpen aan de uitbouw van onderwijs voor kinderen van rondtrekkende woonwagenbewoners voor het doortrekkersterrein.
 • Netwerken in functie van activiteiten op het terrein voor kinderen en zoeken naar en aanbieden van vrijetijdsbesteding i.s.m. Jeugddienst Pretkamjonet – Sportdienst en anderen ...
 • De aangeboden onderwijsstimuli registeren
 • Meehelpen – waar nodig – met het dagelijks beheer van het doortrekkersterrein: reservatie, onthaal, begeleiding en facturatie.
Lees meer

Buddy voor "Samen Gentenaar" - Vrijwilliger

Jobomschrijving: 

Samen Gentenaar is een initiatief waarbij duo’s met elkaar op stap gaan in Gent, Nederlands praten en op basis van gelijkwaardigheid met elkaar omgaan.

 

Buddy worden van een vluchteling/nieuwkomer in Gent met de bedoeling  om hem/haar wegwijs te maken in de stad en praktische ondersteuning te bieden bij alledaagse zaken.

Je ontmoet je elkaar om de twee weken gedurende zes maanden. Tijdens de ontmoetingen praat je Nederlands en zoek je samen antwoorden op vragen over het leven in Gent. Hoe zoek ik werk? Hoe werkt de post? Waar kan ik oude meubelen kopen? Welke feesten vieren de Gentenaars? Hoe werkt een oudercontact? Waar moet ik zijn voor vrije...

Lees meer

In-Gent zoekt nieuwe ambassadeurs! - Vrijwilliger

Jobomschrijving: 

In-Gent zoekt nieuwe ambassadeurs! Meer info zie link

Lees meer

Freelance - Tolk en/of vertaler

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw is steeds op zoek naar geëngageerde freelance tolken en vertalers om ons talenaanbod te versterken.  

Als sociaal tolk tolk je bij Gentse diensten of voorzieningen zoals scholen of ziekenhuizen.  Je gaat hiervoor langs bij de betreffende dienst of werkt van thuis uit via een webcamsysteem.

We zoeken sociaal vertalers voor:

 • De vertaling van officiële documenten zoals diploma’s, medische attesten en geboorteaktes van andere talen naar het Nederlands;
 • Het vertalen van informatieve brochures en folders omzetten van het Nederlands naar een andere taal (zie vertaalbibliotheek);
 • De revisie van informatieve vertalingen.

 

 

Lees meer
Sluiten