Terugkeren naar de startpagina

Leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie Arabisch/Frans (0,8 VTE, bepaalde duur) - Medewerker

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw ondersteunt het Vlaams en Gents integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken. 

 

IN-Gent biedt inburgeringstrajecten aan. Dit traject bestaat uit individuele begeleiding, lessen Maatschappelijke Oriëntatie en lessen Nederlands als Tweede Taal (NT2).  

Als leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie sta je in voor de voorbereiding en de uitvoering van de cursus Maatschappelijke Oriëntatie in verschillende contacttalen. Via deze cursus krijgen nieuwkomers informatie over leven in België. Er wordt gewerkt aan openheid voor diversiteit en actief burgerschap.

 

Takenpakket  

 • Als leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie sta je in voor de voorbereiding en uitvoering van de lessen Maatschappelijke Oriëntatie: 
 • Je geeft interactief en gedifferentieerd les in de taal van de doelgroep of in een contacttaal; 
 • Je maakt je lesvoorbereidingen op maat van de cursisten, rekening houdend met hun achtergrond; 
 • Je peilt naar de leerbehoeften van de cursisten en past de lesinhoud hieraan aan; 
 • Waar nodig ontwikkel je nieuw lesmateriaal of vertaal je didactisch en inhoudelijk materiaal; 
 • Je bevordert de zelfredzaamheid van de cursisten door te werken aan kennis, vaardigheden en attitudes; 
 • Je volgt cursisten administratief op in het cliëntvolgsysteem; 
 • Je begeleidt, ondersteunt en volgt actief het persoonlijk actieplan van de cursisten op; 
 • Je beoordeelt de cursisten d.m.v. permanente evaluaties en een eindevaluatie; 
 • Je werkt samen met verschillende teams; 
 • Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen, werkbesprekingen en overleg; 
 • Je legt de nodige linken met de andere werkingen van IN-Gent vzw.

 

Lees meer

Leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie Engels/Spaans (0,8 VTE, bepaalde duur) - Medewerker

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw ondersteunt het Vlaams en Gents integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken.

 

IN-Gent biedt inburgeringstrajecten aan. Dit traject bestaat uit individuele begeleiding, lessen Maatschappelijke Oriëntatie en lessen Nederlands als Tweede Taal (NT2).

Als leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie sta je in voor de voorbereiding en de uitvoering van de cursus Maatschappelijke Oriëntatie in verschillende contacttalen. Via deze cursus krijgen nieuwkomers informatie over leven in België. Er wordt gewerkt aan openheid voor diversiteit en actief burgerschap.

 

Takenpakket

 • Als leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie sta je in voor de voorbereiding en uitvoering van de lessen Maatschappelijke Oriëntatie:
 • Je geeft interactief en gedifferentieerd les in de taal van de doelgroep of in een contacttaal;
 • Je maakt je lesvoorbereidingen op maat van de cursisten, rekening houdend met hun achtergrond;
 • Je peilt naar de leerbehoeften van de cursisten en past de lesinhoud hieraan aan;
 • Waar nodig ontwikkel je nieuw lesmateriaal of vertaal je didactisch en inhoudelijk materiaal;
 • Je bevordert de zelfredzaamheid van de cursisten door te werken aan kennis, vaardigheden en attitudes;
 • Je volgt cursisten administratief op in het cliëntvolgsysteem;
 • Je begeleidt, ondersteunt en volgt actief het persoonlijk actieplan van de cursisten op;
 • Je beoordeelt de cursisten d.m.v. permanente evaluaties en een eindevaluatie;
 • Je werkt samen met verschillende teams;
 • Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen, werkbesprekingen en overleg;
 • Je legt de nodige linken met de andere werkingen van IN-Gent vzw.
Lees meer

Word Ambassadeur - Vrijwilliger

Jobomschrijving: 

Wat is een Ambassadeur?

Als Ambassadeur ga je een engagement aan om via jouw persoonlijk verhaal over opleiding en werk anderen te inspireren. Je spreekt live voor een diverse groep van mensen: studenten, werknemers, HR Professionals, docenten , bedrijfsleiders, ….

Je brengt jouw verhaal op een originele manier. Jouw getuigenissen maken anderen bewust van de kracht en het potentieel van anderstalige nieuwkomers en diversiteit binnen organisaties.

Ambassadeurs zijn storytellers met een missie.  Stuk voor stuk eerlijke verhalen over vallen, doorzetten en terug opstaan.  Je vertelt over de uitdagingen, drempels en kantelmomenten die je als nieuwkomer ervaarde tijdens het behalen van een Belgisch diploma hoger onderwijs of gekwalificeerde job.

 

De missie van Ambassadeurs: de diversiteit in het Gentse hoger onderwijs en in gekwalificeerde jobs versterken. Daarnaast inspireer je andere studenten, werkzoekenden en werknemers om in hun kansen te blijven geloven en door te zetten.

 

Versterk jij ons team als Ambassadeur?

Lees meer

Vrijwilliger: Begeleider conversatietafels Nederlands voor anderstaligen - Vrijwilliger

Jobomschrijving: 

Wat zijn conversatietafels?

In een conversatietafel praten een begeleider en ongeveer 4 anderstalige deelnemers met elkaar over dagdagelijkse onderwerpen en thema’s naar keuze. De deelnemers hebben een gelijkaardig niveau Nederlands. Het hoofddoel is Nederlands oefenen. 

 

Jouw rol als begeleider?

 • Je leidt de conversatie in goede banen.
 • Je motiveert de deelnemers om zoveel mogelijk Nederlands te spreken a.d.h.v. gerichte vragen, werkvormen…
 • Je geeft feedback op het Nederlands indien gewenst door de deelnemers.
 • Je houdt medewerkers van IN-Gent op de hoogte van eventuele vragen of problemen binnen de conversatie.
Lees meer

Vrijwilliger: Enthousiaste spelbegeleiders op het doortrekkersterrein van Gent - Vrijwilliger

Jobomschrijving: 

 

Wie zijn wij?

IN-Gent vzw voert het Vlaamse integratiebeleid uit en beheert het doortrekkersterrein op de Drongensesteenweg. Daar verblijven woonwagenbewoners en hun kinderen gedurende een drietal weken voor ze opnieuw rondtrekken. De meeste gezinnen trekken rond in België of Frankrijk en spreken dus Nederlands of Frans. Een deel van hen heeft weinig schoolse ervaring, waardoor ze weinig structuur kennen en slechts beperkt lezen of schrijven. 

We bouwen aan een speelhoek waarop de kinderen hun creativiteit kunnen loslaten. Dankzij jouw begeleiding dagen we hen uit om samen te spelen en zichzelf verder te ontwikkelen.

Meer info vind je op www.in-gent.be.

 

Wat is jouw rol?

 • Je opent en sluit de speelhoek een drietal uurtjes, en controleert daarbij ook de materialen die uitgeleend worden.
 • Je bedenkt welk speelgoed goed bij de kinderen zou passen en helpt hen kiezen.
 • Je begeleidt de kinderen tijdens het spelen op het terrein.
 • Samen met de medewerker en andere vrijwilligers denk je mee na over hoe we de werking kunnen verbeteren voor de kinderen en de ouders.
Lees meer

Freelance tolk en vertaler - Tolk en/of vertaler

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw is steeds op zoek naar geëngageerde freelance tolken en vertalers die op zelfstandige basis met ons willen samenwerken om ons talenaanbod te versterken.

Als gecertificeerd sociaal tolk werk je samen met Gentse diensten of voorzieningen zoals scholen of ziekenhuizen tolken. Je gaat hiervoor langs bij de betreffende dienst of werkt van thuis uit via videocall. We zijn vooral op zoek naar gecertificeerde tolken Bulgaars, Turks, Pashtoe, Arabisch, Somali, Tigrinya en Twi.

We zoeken sociaal vertalers voor het maken van:

 • Beëdigde vertalingen van officiële documenten zoals diploma’s, medische attesten en geboorteaktes van andere talen naar het Nederlands; Vooral voor de talen Albanees, Pashtoe en Grieks.
 • Vertalingen van informatieve documenten zoals brochures en folders van het Nederlands naar een andere taal (zie vertaalbibliotheek). Vooral voor de talen Albanees, Tsjechisch, Italiaans, Somali, Pashtoe en Twi.
 • Revisies van informatieve vertalingen. Vooral voor de talen Albanees, Tsjechisch, Italiaans, Somali, Pashtoe en Twi.

 

Lees meer
Sluiten