Terugkeren naar de startpagina

Leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie Dari-Farsi-Pashtoe/Pools/Roemeens/Bulgaars - Medewerker

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw ondersteunt het Vlaams en Gents integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken. Meer info vind je op www.in-gent.be.

In-Gent vzw wil in zijn personeelssamenstelling een weerspiegeling zijn van de diversiteit in de samenleving.

 

IN-Gent biedt inburgeringstrajecten aan. Dit traject bestaat uit individuele begeleiding, lessen Maatschappelijke Oriëntatie en lessen Nederlands als Tweede Taal (NT2). Als leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie help je inburgeraars zelfredzamer te worden en hun weg te vinden in hun nieuwe leefomgeving. Een cursus Maatschappelijke Oriëntatie omvat zowel informatie over de hier gangbare waarden en normen, als praktische tips. De doelen zijn beschreven in het geïntegreerde doelenkader voor het primaire inburgeringstraject.

 

Jouw takenpakket bestaat uit:

Als leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie sta je in voor de voorbereiding en uitvoering van de lessen Maatschappelijke Oriëntatie:

 • Je geeft interactief en gedifferentieerd les in de taal van de doelgroep of in een contacttaal;
 • Je geeft interactief en gedifferentieerd les in de taal van de doelgroep of in een contacttaal;
 • Je peilt naar de leerbehoeften van de cursisten en past de lesinhoud hieraan aan;
 • Waar nodig ontwikkel je nieuw lesmateriaal of vertaal je didactisch en inhoudelijk materiaal;
 • Je bevordert de zelfredzaamheid van de cursisten door te werken aan kennis, vaardigheden en attitudes;
 • Je volgt cursisten administratief op in het cliëntvolgsysteem;
 • Je werkt samen met verschillende teams;
 • Je begeleidt, ondersteunt en volgt actief het persoonlijk actieplan van de cursisten op;
 • Je beoordeelt de cursisten d.m.v. permanente evaluaties en een eindevaluatie;
 • Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen.
Lees meer

Buddy voor "Samen Gentenaar" - Vrijwilliger

Jobomschrijving: 

Samen Gentenaar is een initiatief waarbij duo’s met elkaar op stap gaan in Gent, Nederlands praten en op basis van gelijkwaardigheid met elkaar omgaan.

 

Buddy worden van een vluchteling/nieuwkomer in Gent met de bedoeling  om hem/haar wegwijs te maken in de stad en praktische ondersteuning te bieden bij alledaagse zaken.

Je ontmoet je elkaar om de twee weken gedurende zes maanden. Tijdens de ontmoetingen praat je Nederlands en zoek je samen antwoorden op vragen over het leven in Gent. Hoe zoek ik werk? Hoe werkt de post? Waar kan ik oude meubelen kopen? Welke feesten vieren de Gentenaars? Hoe werkt een oudercontact? Waar moet ik zijn voor vrije...

Lees meer

Freelance - Tolk en/of vertaler

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw is steeds op zoek naar geëngageerde freelance tolken en vertalers om ons talenaanbod te versterken.  

Als sociaal tolk tolk je bij Gentse diensten of voorzieningen zoals scholen of ziekenhuizen.  Je gaat hiervoor langs bij de betreffende dienst of werkt van thuis uit via een webcamsysteem.

We zoeken sociaal vertalers voor:

 • De vertaling van officiële documenten zoals diploma’s, medische attesten en geboorteaktes van andere talen naar het Nederlands;
 • Het vertalen van informatieve brochures en folders omzetten van het Nederlands naar een andere taal (zie vertaalbibliotheek);
 • De revisie van informatieve vertalingen.

 

 

Lees meer
Sluiten