Terugkeren naar de startpagina

Stagiair(e) sociale media - Stagiair

Jobomschrijving: 

Ben je een echte social media addict? Volg je de nieuwste trends in sociale media? Communiceer jij met reels, instagramstory’s en emoji’s ? Ben je student(e) in een communicatierichting op zoek naar een stage? Lees dan zeker verder!

 

Jouw functieomschrijving

IN-Gent zoekt een stagiair(e) die creatief en zelfstandig is en voeling heeft met thema’s zoals integratie, racisme, migratie. Als stagiair(e) sociale media kom je terecht in het team communicatie en beeldvorming. Tijdens deze stage creëer je, onder begeleiding van je stagebegeleider, content voor Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn. Voor elk platform pas je de juiste sociale mediastrategie toe. Je schrijft inspirerende korte teksten voor deze social platforms en kiest daarbij steeds het beste beeld. Je maakt foto’s en monteert kleine videofragmenten die je zelf hebt opgenomen.

 

Jouw takenpakket

 • Content bedenken samen met de communicatieverantwoordelijke.
 • Content creëren voor onze sociale kanalen: foto’s nemen, video’s maken, blogpost schrijven, korte interviews afnemen, …
 • Schrijven van korte teksten voor sociale kanalen.
 • Sociale mediaberichten inplannen in Agorapulse.
 • Trends in sociale media opvolgen.
Lees meer

Medewerker Doortrekkersterrein: Educatieve ondersteuning en Sociaal beheer - Medewerker

Jobomschrijving: 

Stad Gent beschikt over een doortrekkersterrein voor rondreizende woonwagenbewoners voor maximaal 25 woonwagens. Het doortrekkersterrein is enkel toegankelijk mits reservatie.

 

IN-Gent vzw staat in voor het praktische beheer van het doortrekkersterrein en de relatie met de klanten en de buurt. Als medewerker op het doortrekkersterrein werk je hiervoor samen met de collega’s en eventueel andere organisaties.

Je werkt samen rond empowerment van doortrekkende woonwagenbewoners en je komt op voor hun basisrechten.

 

Je staat in voor het aanbieden van onderwijsstimuli op het doortrekkersterrein, voornamelijk gericht op kinderen in de lagere schoolleeftijd en je werkt mee aan een langetermijnvisie.

Daarnaast neem je ook een aantal taken op binnen het bredere sociaal beheer.

 

Jouw takenpakket

 

ONDERWIJSSTIMULI AANBIEDEN

 • Je organiseert en coördineert educatieve activiteiten voor kinderen (kleuter en lagere school) in het Nederlands, Frans en Engels i.s.m vrijwilligers;
 • Je werkt didactisch en pedagogisch materiaal uit en past dit toe;
 • Je evalueert de werking en stuurt bij;
 • Je registreert de acties;
 • Je begeleidt en coördineert stagiaires of vrijwilligers;
 • Je bouwt een netwerk uit i.f.v. het organiseren van educatieve activiteiten op het terrein en het zoeken naar vrijetijdsbesteding;
 • Je bent het aanspreekpunt rond educatieve en vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren.

 

BEGELEIDING VAN WOONWAGENBEWONERS

 • Je bent het aanspreekpunt voor onmiddellijke hulpverleningsvragen van woonwagenbewoners, en verwijst gericht door;
 • Je neemt initiatief m.b.t. acties rond het sociaal welbevinden van de woonwagenbewoners. Dit doe je bij voorkeur i.s.m. andere organisaties, diensten en verenigingen.

 

SOCIALE COHESIE

 • Je onderhoudt goede relaties met de buurtbewoners rond het terrein en informeert hen over wat er op het terrein gebeurt;
 • Je bent de brugfiguur tussen de doortrekkers en derden (buurt, partners, scholen, diensten,…) omtrent educatieve en vrije tijd activiteiten.

 

PRAKTISCH BEHEER DOORTREKKERSTERREIN

 • Je staat deels in voor het praktisch beheer van het doortrekkersterrein: reservatie, onthaal, begeleiding en facturatie in samenwerking met de andere medewerkers op het terrein;
 • Je stemt samen met jouw collega’s de verschillende activiteiten op het terrein op elkaar af (activiteiten voor kinderen, vaccinatie, welzijnspartners, vertrek en aankomst, …);
 • In samenwerking met het team organiseer en coördineer je het correcte gebruik van de polyvalente ruimte en het materiaal op het terrein.

 

TAKEN T.A.V. HET TEAM EN DE ORGANISATIE

 • Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen en de werkbesprekingen;
 • Je neemt deel aan relevant extern overleg;
 • Je neemt deel aan het extern overleg vanuit Gentse onderwijspartners rond de (middel)langetermijn visie en planning;
 • Je maakt analyses en speelt onderbouwde beleidssignalen door naar de betrokken (beleids)medewerkers.
 • Je legt de nodige linken met andere werkingen van IN-Gent vzw en werkt hieromtrent voorstellen uit.
 • Je levert toe aan specifieke projecten en initiatieven van IN-Gent vzw (als partner of promotor) met een link naar jouw functie.
 • Je rapporteert over de werking.
Lees meer

Vrijwilliger: Enthousiaste spelbegeleiders op het doortrekkersterrein van Gent - Vrijwilliger

Jobomschrijving: 

 

Wie zijn wij?

IN-Gent vzw voert het Vlaamse integratiebeleid uit en beheert het doortrekkersterrein op de Drongensesteenweg. Daar verblijven woonwagenbewoners en hun kinderen gedurende een drietal weken voor ze opnieuw rondtrekken. De meeste gezinnen trekken rond in België of Frankrijk en spreken dus Nederlands of Frans. Een deel van hen heeft weinig schoolse ervaring, waardoor ze weinig structuur kennen en slechts beperkt lezen of schrijven. 

We bouwen aan een speelhoek waarop de kinderen hun creativiteit kunnen loslaten. Dankzij jouw begeleiding dagen we hen uit om samen te spelen en zichzelf verder te ontwikkelen.

Meer info vind je op www.in-gent.be.

 

Wat is jouw rol?

 • Je opent en sluit de speelhoek een drietal uurtjes, en controleert daarbij ook de materialen die uitgeleend worden.
 • Je bedenkt welk speelgoed goed bij de kinderen zou passen en helpt hen kiezen.
 • Je begeleidt de kinderen tijdens het spelen op het terrein.
 • Samen met de medewerker en andere vrijwilligers denk je mee na over hoe we de werking kunnen verbeteren voor de kinderen en de ouders.
Lees meer

Freelance - Tolk en/of vertaler

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw is steeds op zoek naar geëngageerde freelance tolken en vertalers om ons talenaanbod te versterken.  

Als sociaal tolk tolk je bij Gentse diensten of voorzieningen zoals scholen of ziekenhuizen.  Je gaat hiervoor langs bij de betreffende dienst of werkt van thuis uit via een webcamsysteem.

We zoeken sociaal vertalers voor:

 • De vertaling van officiële documenten zoals diploma’s, medische attesten en geboorteaktes van andere talen naar het Nederlands;
 • Het vertalen van informatieve brochures en folders omzetten van het Nederlands naar een andere taal (zie vertaalbibliotheek);
 • De revisie van informatieve vertalingen.

 

 

Lees meer
Sluiten