Terugkeren naar de startpagina

Stagiair

Stage bij team Kwaliteit en vorming - Stagiair

Jobomschrijving: 

Team Kwaliteit en Vorming is een onderdeel van de afdeling Support binnen IN-Gent. Vanuit dit team worden allerlei (interne en externe) acties opgezet in functie van een kwaliteitsvolle werking.

 • ondersteuning interne tevredenheidsonderzoeken:
  • meewerken aan het afnemen en verwerken van evaluaties van ons cliënteel of collega’s
  • meewerken aan het opstellen van een actieplan
 • ondersteuning van de opzet van een interne Kennisbank met als doel om onze informatiebronnen op een toegankelijke manier ter beschikking te stellen:
  • opvolgen intern overleg
  • noden bevragen bij collega’s
  • meewerken aan de analyse en synthese van de informatie uit de bevragingen
 • participatie aan de werking van alle klantgerichte afdelingen:
  • observatiemogelijkheden, deelname aan overleg, gesprekken met medewerkers en/of cliënten, …
 • ondersteunen van allerlei acties en activiteiten vanuit de verschillende afdelingen:
  • praktisch organisatorische hulp bij diverse activiteiten

Periode en duur van de stage:

Voorjaar 2020

Lees meer

Stage op afdeling Toegankelijkheid - Stagiair

Jobomschrijving: 

Binnen de Afdeling Toegankelijkheid (team advies en ondersteuning), bieden we een aantal vormingen aan (‘communiceren met anderstaligen: helder spreken, helder schrijven’, ‘werken met tolken’ en de vorming ‘effectief reageren op discriminerende uitspraken’).

De medewerkers taalbeleid willen graag de thema’s ‘digitale toegankelijkheid’ en ‘interculturele communicatie’ opnemen binnen hun vormingsaanbod. We zijn op zoek naar iemand die één van deze thema’s (of beide) wil uitwerken.

Concreet betekent dit:

 • Info over digitale toegankelijkheid en e-inclusie verzamelen en verwerken.
 • Overzicht bieden van lectuur en van organisaties die hierover een aanbod hebben.
 • Tips verzamelen over digitale toegankelijkheid.
 • Info en tips verwerken in een vorming of onderdeel van een vorming, dit vormt meteen het eindproduct van de stage.

Naar eigen wens/mogelijkheden kan je betrokken zijn bij andere taken die vallen onder team advies en ondersteuning. Je bent vrij om ons aanbod vormingen mee te volgen en/of mee te ondersteunen.

 

Periode en duur van de stage:

voorjaar 2020 - minstens 2,5 dagen/week.

Lees meer

stage op de afdeling Klant en traject - Stagiair

Jobomschrijving: 

Sinds juni 2019 startten we met een vernieuwde klantenwerking. Tijdens het veranderingsproces brachten we de effecten op de klant (wachttijd, aantal contactmomenten,...) en op de organisatie (efficiëntie en effectiviteit) ervan in kaart.

Dat leverde ons veel informatie en inzicht op.

In het najaar van 2019 en voorjaar 2020 herhalen we dezelfde metingen, zodat we gegevens kunnen vergelijken. We breiden onze meting ook uit om een vollediger zicht te krijgen op onze dienstverlening.

Jouw taken:

 • samen uitdenken van de methode
  • steekproeven
  • timen
  • rapporten maken op onze database
  • volume van de testen bepalen
 • uitwerken van de methodiek
 • organiseren van de testen en metingen
 • verwerken van de resultaten
 • analyseren van de resultaten en bijsturen van de test.
Lees meer
Sluiten