Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be

Privacy verkorte versie

Algemeen Privacybeleid IN-Gent

 

IN-Gent hecht waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en houdt zich  aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit is een korte toelichting over hoe en waarom we jouw persoonsgegevens verwerken.

 

In onze privacyverklaring op de website vind je een overzicht over welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij dit doen, en hoe je jouw rechten kunt uitoefenen. De privacyverklaring vind je terug op www.in-gent.be.

 

 

Hoe verzamelen we informatie?

IN-Gent verzamelt persoonsgegevens die je ons bezorgt wanneer je je aanmeldt, informatie vraagt of deelneemt aan activiteiten.

Voor specifieke dienstverlening (vb. inburgering, sociale huisvesting,…) ontvangt IN-Gent informatie via andere overheidsdiensten en partnerorganisaties.

 

 

Welke informatie verzamelen we?

IN-Gent bewaart enkel persoonsgegevens noodzakelijk om je te begeleiden.

Dit kan gaan om contactgegevens, identificatiegegevens, bankrekeningnummer, gegevens over gezinssituatie, opleiding of tewerkstelling.

 

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

IN-Gent bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en volgens wettelijk verplichte termijnen.

Contactgegevens gegevens houden we bij tot 2 jaar na het laatste gebruik. De overige termijnen vind je terug in de privacyverklaring.

 

 

Wanneer geven we jouw persoonsgegevens aan derden?

We kunnen jouw gegevens aan diensten bezorgen als dit noodzakelijk is voor de ondersteuning die we bieden. Voorbeelden zijn: server, het IT-netwerk, het boekhoudprogramma, partnerorganisaties. Deze diensten mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden. Jouw gegevens zijn steeds beschermd. Meer info vind je in onze privacyverklaring.

 

We bezorgen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere instanties, tenzij dit wettelijk verplicht is.

 

 

Jouw rechten

Je hebt volgende rechten:

  • recht op inzage;
  • recht om gegevens te corrigeren of te wissen;
  • recht om de verwerking te beperken;
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  • recht om uw toestemming in te trekken;
  • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

 

Je kan voor de uitoefening van deze rechten terecht bij de privacyverantwoordelijke.

Ook als je vragen hebt over ons privacybeleid of contact met ons wenst op te nemen kan dit via gdpr@in-gent.be (09 265 78 40).

 

Dit is een ingekorte weergave van onze privacyverklaring. De uitgebreide versie vind je hier.

 

Sluiten