Terugkeren naar de startpagina

Overzicht personeel

Core

Afdeling Klant en Traject

Klantinfo

Meer info? Bernd Donath teamcoördinator


Trajectbepaling

 
Meer info? Brecht De Baets, afdelingsverantwoordelijke

 

Afdeling Individuele begeleiding
 
Trajectbegeleiding

Operationele planning en ondersteuning

ESF Vluchtelingen naar werk

Diplomagelijkschakeling

Toeleiding Kinderopvang

Toeleiding Onderwijs minderjarigen

Educatief perspectief

 
Meer info? Nassira Miki, afdelingsverantwoordelijke

 

Afdeling Groepsleren
 

Maatschappelijke oriëntatie

Meer info? Demet Cetin, afdelingsverantwoordelijke

Afdeling Toegankelijkheid

Sociaal Tolken en Vertalen


Match/taalinstrumenten    

Kwaliteitsmedewerker sociaal tolken en vertalen

Advies en Ondersteuning
Interculturalisering & vorming

Taalbeleid & Vorming        

Ambassadeurs            

Voortraject Hoger Onderwijs    

Mensen zonder wettig verblijf    

Procesbegeleider precaire doelgroepen


Meer info? Brigitte Hemmerijckx , afdelingsverantwoordelijke ad-interim

 

Afdeling Samenleven

Maatschappelijke participatie i.k.v. burgerschap
Netwerker Samenleven     

Samen Gentenaar    

Toeleiding Vrije tijd    

Oefenkansen    

Maatschappelijke ondersteuning i.k.v. burgerschap
Ondersteuningspunt Gender   

Medewerker intersectionaliteit

Verenig-in-gent    

Beeldvorming

Doortrekkersterrein    


Meer info? Caroline Vranckx , afdelingsverantwoordelijke ad-interim

 

AMIF jongeren - Parkoer

Meer info? Nele Van haver

 

Support

Beleid en strategie

Rapportage

Inburgering

Taal en onderwijs

Databeheer

Communicatie

  •  

Kwaliteit en Vorming

Preventie, Vorming Training en Opleiding (VTO)

VTO, stages, vrijwilligers

Kwaliteit en klachten

Ondersteuning Registratiesystemen

 

Organisatieondersteunende diensten (OOD)

Boekhouding

Teamcoördinator: 

HRM

Teamcoördinator: 

ICT

 

Directieassistente

Logistiek

Teamcoördinator:

Directie

Algemeen directeur

Directeur Klantgerichte diensten

 

 

 

Sluiten