Terugkeren naar de startpagina

Overzicht personeel

Core

Afdeling Klant en Traject

Klantinfo

Trajectbepaling

 
Meer info? Brecht De Baets, afdelingsverantwoordelijke

 

Afdeling Individuele begeleiding
 
Trajectbegeleiding

Operationele planning en ondersteuning

ESF Vluchtelingen naar werk

Diplomagelijkschakeling

Toeleiding Kinderopvang

Toeleiding Onderwijs minderjarigen

Educatief perspectief

 
Meer info? Martine Antheunis, afdelingsverantwoordelijke

 

Afdeling Groepsleren
 

Maatschappelijke oriëntatie

AMIF jongeren

Meer info? Demet Cetin, afdelingsverantwoordelijke
 

Afdeling Toegankelijkheid

Sociaal Tolken en Vertalen


Match/taalinstrumenten    

Advies en Ondersteuning
Interculturalisering & vorming

Taalbeleid & Vorming        

Ambassadeurs            

Voortraject Hoger Onderwijs    

Mensen zonder wettig verblijf    


Meer info? Heidi Savels, afdelingsverantwoordelijke

 

Afdeling Samenleven

Maatschappelijke participatie i.k.v. burgerschap
Netwerker Samenleven     

Samen Gentenaar    

Toeleiding Vrije tijd    

Oefenkansen    

Maatschappelijke ondersteuning i.k.v. burgerschap
Ondersteuningspunt Gender   

Verenig-in-gent    

Beeldvorming

Doortrekkersterrein    


Meer info? Sahin Bories, afdelingsverantwoordelijke

 

Support

Beleid en strategie

Beleidsmedewerker & Strategisch Coördinator

Rapportage

  Welzijn, Gezondheid, Cultuur

  Inburgering

  Taal en onderwijs

  Communicatie 


  Kwaliteit en Vorming

  Preventie, Vorming Training en Opleiding (VTO)

  VTO, stages, vrijwilligers

  Kwaliteit en klachten

  Ondersteuning Registratiesystemen

  Procesbegeleiding Herstructurering Onthaal

  Organisatieondersteunende diensten (OOD)

  Boekhouding

  Teamcoördinator: 

  HRM

  Teamcoördinator: 

  ICT

  Teamcoördinator: 

  Directieassistente

  Logistiek

   

  Directie


  Algemeen directeur
   

   

  Sluiten