Terugkeren naar de startpagina

Medewerker

Leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie Dari-Farsi-Pashtoe/Pools/Roemeens/Bulgaars - Medewerker

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw ondersteunt het Vlaams en Gents integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken. Meer info vind je op www.in-gent.be.

In-Gent vzw wil in zijn personeelssamenstelling een weerspiegeling zijn van de diversiteit in de samenleving.

 

IN-Gent biedt inburgeringstrajecten aan. Dit traject bestaat uit individuele begeleiding, lessen Maatschappelijke Oriëntatie en lessen Nederlands als Tweede Taal (NT2). Als leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie help je inburgeraars zelfredzamer te worden en hun weg te vinden in hun nieuwe leefomgeving. Een cursus Maatschappelijke Oriëntatie omvat zowel informatie over de hier gangbare waarden en normen, als praktische tips. De doelen zijn beschreven in het geïntegreerde doelenkader voor het primaire inburgeringstraject.

 

Jouw takenpakket bestaat uit:

Als leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie sta je in voor de voorbereiding en uitvoering van de lessen Maatschappelijke Oriëntatie:

  • Je geeft interactief en gedifferentieerd les in de taal van de doelgroep of in een contacttaal;
  • Je geeft interactief en gedifferentieerd les in de taal van de doelgroep of in een contacttaal;
  • Je peilt naar de leerbehoeften van de cursisten en past de lesinhoud hieraan aan;
  • Waar nodig ontwikkel je nieuw lesmateriaal of vertaal je didactisch en inhoudelijk materiaal;
  • Je bevordert de zelfredzaamheid van de cursisten door te werken aan kennis, vaardigheden en attitudes;
  • Je volgt cursisten administratief op in het cliëntvolgsysteem;
  • Je werkt samen met verschillende teams;
  • Je begeleidt, ondersteunt en volgt actief het persoonlijk actieplan van de cursisten op;
  • Je beoordeelt de cursisten d.m.v. permanente evaluaties en een eindevaluatie;
  • Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen.
Lees meer
Sluiten