Zoeken
Terugkeren naar de startpagina

Vaste medewerker

ONDERWIJSMEDEWERKER OP HET DOORTREKKERSTERREIN IN GENT - Vaste medewerker

Jobomschrijving: 

SITUERING

IN-Gent vzw is het Gents Agentschap voor Integratie en Inburgering. Je vindt er alle diensten voor inburgering, integratie, sociaal vertalen en tolken.

Als Agentschap ondersteunen en versterken we Gentenaars met een migratieachtergrond zodat zij vanuit hun identiteit en competenties een plaats in de Gentse samenleving kunnen verwerven en eraan kunnen participeren.

We beïnvloeden de verschillende beleidsniveaus door signalen en standpunten te formuleren.

IN-Gent vzw beheert tevens een terrein op de Drongensesteenweg waar doortrekkersgezinnen gedurende een 3-tal weken kunnen verblijven. Er zijn 25 standplaatsen.

Voor meer info: www.ingent.be

 

INHOUD

In Vlaanderen is de toegang tot onderwijs voor kinderen uit doortrekkersgezinnen beperkt. IN-Gent erkent deze nood en engageert zich om het Gentse Doortrekkersterrein onderwijsstimuli aan te bieden, voornamelijk gericht op kinderen in de lagere schoolleeftijd. We zoeken in dat kader een onderwijsmedewerker met pedagogische vaardigheden.

 

OPDRACHT EN TAKEN

  • Onderwijsstimuli aanbieden aan kinderen (kleuter en lagere school) in Nederlands, Frans en Engels.
  • Didactisch en pedagogisch materiaal voorbereiden en uitwerken
  • Een brugfunctie met betrekking tot onderwijs vervullen
  • Stagiaires van Lager en Kleuteronderwijs, Sport en Sociaal Cultureel Werk of vrijwilligers begeleiden en contacten hieromtrent met de verschillende (hoge)scholen onderhouden.
  • Meehelpen aan de uitbouw van onderwijs voor kinderen van rondtrekkende woonwagenbewoners voor het doortrekkersterrein.
  • Netwerken in functie van activiteiten op het terrein voor kinderen en zoeken naar en aanbieden van vrijetijdsbesteding i.s.m. Jeugddienst Pretkamjonet – Sportdienst en anderen ...
  • De aangeboden onderwijsstimuli registeren
  • Meehelpen – waar nodig – met het dagelijks beheer van het doortrekkersterrein: reservatie, onthaal, begeleiding en facturatie.
Lees meer
Sluiten