Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be
Terugkeren naar de startpagina

Medewerker

Medewerker HR – Personeel & Administratie contract onbepaalde duur (1 VTE) - Medewerker

Jobomschrijving: 

N-Gent vzw voert het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid uit en staat in voor extra taken op het Gentse stedelijk niveau. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met tal van diensten en organisaties en met de Stad Gent.  

IN-Gent is er voor individuen, organisaties en verenigingen en bestaat uit een team van ongeveer 120 gemotiveerde en professionele medewerkers.  

Meer info vind je op www.in-gent.be. 

 

 

Jouw functieomschrijving 

Als medewerker HR – Personeel & Administratie maak je deel uit van de Dienst HR. 

De Dienst HR staat in voor een stimulerend en talentgericht personeelsbeleid met het oog op de optimale realisatie van de kerntaken van IN-Gent vzw. 

De medewerker HR – Personeel & Administratie verzorgt mee het beheer van de personeels- en loonadministratie en ontwikkelt de nodige instrumenten voor het voeren van een kwaliteitsvol HR-beleid. 

Takenpakket  

 • Je volgt de sociale loonwetgeving op en ziet toe op de juridische correcte toepassing ervan. 

 • Je staat in voor de loonadministratie, in samenwerking met de teamcoördinator en het sociaal secretariaat. Je verzamelt en controleert de overzichten van de werktijden in een geautomatiseerd systeem. Je archiveert de relevante gegevens en verwerkt deze in Payroll. 

 • Je volgt specifieke dossiers op m.b.t. loonsubsidiëring. 

 • Je stelt documenten en contracten op voor losse en vaste medewerkers van IN-Gent vzw bij aanwerving. 

 • Je verzamelt alle noodzakelijke gegevens voor het personeelsdossier. 

 • Je verzorgt het onthaal van nieuwe medewerkers door hen grondig te informeren over de IN-Gent geldende procedures en regelgevingen: arbeidsreglement, tijdsregistratie, verloning, maaltijdcheques, woon-werkverkeer, hospitalisatieverzekering, pensioensparen,… 

 • Je adviseert medewerkers bij de organisatie van hun werktijd of verlof (bv. verschillende verlofmogelijkheden, …). 

 • Je adviseert medewerkers over beslissingen m.b.t. het opnemen van educatief verlof, tijdskrediet,… en je stelt hiervoor de nodige documenten op.  

 • Je geeft advies en administratieve ondersteuning bij het intern loopbaantraject van de medewerkers. Je bent het aanspreekpunt voor medewerkers inzake toepassing van de sociale loonwetgeving, verlofstelsels, personeelsbeheersysteem,…  

 • Je stelt documenten op voor losse en vaste medewerkers van IN-Gent vzw bij uitdiensttreding. 

Lees meer

Trajectbegeleider nieuwkomers (1 VTE, onbepaalde duur) - Medewerker

Jobomschrijving: 

Stel je eens voor: je komt toe in een land waarvan je de taal nog niet beheerst en je moet je in het kluwen van administratie, huisvesting, onderwijs en werk een weg zoeken. Of je bent nog een tiener en moet meteen belangrijke keuzes maken die je toekomst bepalen?

Wel, als trajectbegeleider ben je er om nieuwkomers te gidsen tijdens dat proces. Je gaat cultuursensitief en krachtgericht te werk binnen jouw vier rollen. Zijn deze rollen je op het lijf geschreven? Dan ben jij degene die we zoeken:

 • Coach en vertrouwenspersoon: je begeleidt het leerproces van de inburgeraar vanuit een niet-oordelende nieuwsgierige houding;
 • Veelzijdig aanspreekpunt: je verwijst de inburgeraar door naar andere diensten of organisaties, vanuit een sterke basiskennis van de samenleving;
 • Bruggenbouwer: je bent een brug tussen de inburgeraar en de samenleving;
 • Regisseur: je hebt een overzicht over de verschillende aspecten in het leven van de inburgeraar.

 

Je wordt trajectbegeleider voor inburgeraars die het reguliere inburgeringstraject volgen. En je wordt medewerker binnen ons jongerentraject Parkoer, waarbij je niet alleen instaat voor de begeleiding van jongeren met een migratieachtergrond maar ook het aanspreekpunt wordt rond trajectbegeleiding bij jongeren.

 

Meer info over de werking van IN-Gent vind je op www.in-gent.be

 

takenpakket

 

 1. Als trajectbegeleider binnen het regulier inburgeringscontract:
 • voer je coachende begeleidingsgesprekken met inburgeraars en werk je een traject op maat uit;
 • bouw je een positieve relatie met de cliënt op;
 • begeleid je de inburgeraar bij het bepalen en concreet maken van toekomstperspectieven op sociaal, professioneel en/of educatief vlak zodat hij/zij hier bewust mee aan de slag kan gaan;
 • volg je individuele ondersteuningsvragen van inburgeraars op en verwijs je gericht door;
 • volg je dossiers systematisch op, gebruik makend van een cliëntvolgsysteem;
 • zorg je voor de gegevensuitwisseling met relevante partners tijdens de loop van het traject.

 

 1. Als trajectbegeleider voor jongeren binnen het project Parkoer (nieuwkomers van 17 tot 19 jaar):
 • werk je een traject op maat uit voor en met de jongere en coach je de jongere doorheen dat traject.
 • neem je deel aan de groepsactiviteiten – inclusief lessen Maatschappelijke Oriëntatie – en bied je logistieke ondersteuning waar nodig. Je bespreekt samen met de leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie van de jongeren de voortgang, het leerproces en eventuele moeilijkheden.
 • volg je individuele ondersteuningsvragen van de jongere op en verwijs je gericht door. Daarvoor bouw je ook een netwerk uit van Gentse organisaties en verenigingen en je houdt de sociale kaart voor de jongeren up-to-date;
 • voer je op het einde van het traject of op sleutelmomenten een evaluatiegesprek met de jongere.
 • verwerk je de gegevens van de jongeren in het cliëntvolgsysteem en sta je in voor de administratie van de dossiers;
 • ben je het aanspreekpunt rond trajectbegeleiding bij jongeren voor de collega trajectbegeleiders;
 • bouw je een netwerk uit en zet samenwerkingen op i.f.v. werving en begeleiding;
 • sta je mee in voor de bekendmaking van Parkoer via gerichte communicatie en infosessies;
 • neem je actief deel aan overleg en rapporteert hierover aan de afdelingsverantwoordelijke.
 • rapporteer je over de werking en speel je eventuele beleidssignalen door naar de betrokken beleidsmedewerkers.
Lees meer

Leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie Arabisch/Frans (0,8 VTE, bepaalde duur) - Medewerker

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw ondersteunt het Vlaams en Gents integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken. 

 

IN-Gent biedt inburgeringstrajecten aan. Dit traject bestaat uit individuele begeleiding, lessen Maatschappelijke Oriëntatie en lessen Nederlands als Tweede Taal (NT2).  

Als leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie sta je in voor de voorbereiding en de uitvoering van de cursus Maatschappelijke Oriëntatie in verschillende contacttalen. Via deze cursus krijgen nieuwkomers informatie over leven in België. Er wordt gewerkt aan openheid voor diversiteit en actief burgerschap.

 

Takenpakket  

 • Als leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie sta je in voor de voorbereiding en uitvoering van de lessen Maatschappelijke Oriëntatie: 
 • Je geeft interactief en gedifferentieerd les in de taal van de doelgroep of in een contacttaal; 
 • Je maakt je lesvoorbereidingen op maat van de cursisten, rekening houdend met hun achtergrond; 
 • Je peilt naar de leerbehoeften van de cursisten en past de lesinhoud hieraan aan; 
 • Waar nodig ontwikkel je nieuw lesmateriaal of vertaal je didactisch en inhoudelijk materiaal; 
 • Je bevordert de zelfredzaamheid van de cursisten door te werken aan kennis, vaardigheden en attitudes; 
 • Je volgt cursisten administratief op in het cliëntvolgsysteem; 
 • Je begeleidt, ondersteunt en volgt actief het persoonlijk actieplan van de cursisten op; 
 • Je beoordeelt de cursisten d.m.v. permanente evaluaties en een eindevaluatie; 
 • Je werkt samen met verschillende teams; 
 • Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen, werkbesprekingen en overleg; 
 • Je legt de nodige linken met de andere werkingen van IN-Gent vzw.

 

Lees meer

Leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie Engels/Spaans (0,8 VTE, bepaalde duur) - Medewerker

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw ondersteunt het Vlaams en Gents integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken.

 

IN-Gent biedt inburgeringstrajecten aan. Dit traject bestaat uit individuele begeleiding, lessen Maatschappelijke Oriëntatie en lessen Nederlands als Tweede Taal (NT2).

Als leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie sta je in voor de voorbereiding en de uitvoering van de cursus Maatschappelijke Oriëntatie in verschillende contacttalen. Via deze cursus krijgen nieuwkomers informatie over leven in België. Er wordt gewerkt aan openheid voor diversiteit en actief burgerschap.

 

Takenpakket

 • Als leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie sta je in voor de voorbereiding en uitvoering van de lessen Maatschappelijke Oriëntatie:
 • Je geeft interactief en gedifferentieerd les in de taal van de doelgroep of in een contacttaal;
 • Je maakt je lesvoorbereidingen op maat van de cursisten, rekening houdend met hun achtergrond;
 • Je peilt naar de leerbehoeften van de cursisten en past de lesinhoud hieraan aan;
 • Waar nodig ontwikkel je nieuw lesmateriaal of vertaal je didactisch en inhoudelijk materiaal;
 • Je bevordert de zelfredzaamheid van de cursisten door te werken aan kennis, vaardigheden en attitudes;
 • Je volgt cursisten administratief op in het cliëntvolgsysteem;
 • Je begeleidt, ondersteunt en volgt actief het persoonlijk actieplan van de cursisten op;
 • Je beoordeelt de cursisten d.m.v. permanente evaluaties en een eindevaluatie;
 • Je werkt samen met verschillende teams;
 • Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen, werkbesprekingen en overleg;
 • Je legt de nodige linken met de andere werkingen van IN-Gent vzw.
Lees meer
Sluiten