Terugkeren naar de startpagina

Medewerker

Directeur Klantgerichte Diensten (m/v/x) - Medewerker

Jobomschrijving: 

Zet jij mee je schouders onder het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid in Gent? Is het jouw ambitie om alle Gentenaren met een migratieachtergrond een plek te geven in onze samenleving? Stel je dan kandidaat voor de vacature van Directeur Klantgerichte Diensten bij IN-Gent vzw.

 

IN-Gent is het stedelijk extern verzelfstandigd agentschap dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Het agentschap integreert de uitvoering van deze opdrachten maximaal binnen de context van de stad Gent, die hiertoe bijkomende opdrachten formuleert.

 

Om zijn doelstellingen te realiseren beschikt IN-Gent vzw over een bekwame en gemotiveerde personeelsequipe, wordt er samengewerkt met tal van diensten en organisaties en wordt nauw samengewerkt met Vlaanderen en Stad Gent.

 

Onze organisatie bestaat enerzijds uit de ondersteunende diensten (de collega’s van ICT, HR, Financiën, Kwaliteit en Logistiek) en anderzijds uit de klantgerichte diensten. De klantgerichte diensten bestaan uit 5 afdelingen met trajectbepalers, onthaal medewerkers, trajectbegeleiders, projectmedewerkers, eerstelijns experten,  procesbegeleiders en leerkrachten,… . We wensen als organisatie ook onze beleidsmedewerkers in de klantgerichte diensten te verankeren.

 

Jouw rol

 

Als eindverantwoordelijke van de klantgerichte diensten  waak je mee over de inhoudelijke doelstellingen van IN-Gent vzw en leid je de klantgerichte diensten en de beleidsmedewerkers  in goede banen.

 

Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie, de uitbouw en de realisatie van het beleid. Je adviseert, rapporteert en neemt beslissingen in de lijn van de organisatiedoelstellingen. Je legt hierover verantwoording af aan de Algemeen Directeur.

 

En nu concreet

  • Je geeft vorm aan de visie door het operationeel uitvoeren van de opdrachten. Je ontwikkelt hiervoor  methodieken en werkinstructies. Je doet dat samen met de afdelingsverantwoordelijken en staf.
  • Je ondersteunt het inhoudelijk beleid (intern en extern), stuurt mee aan en coördineert. Je waakt over de uitvoering van dat beleid.
  • Je denkt kritisch na over de structuur en de werking van de organisatie. Je verbetert waar nodig.
  • Je werkt verbindend. Je bouwt constructieve relaties op met bestuur, directie, staf en Afdelingsverantwoordelijken. En ook met externe professionele partners.
  • Je geeft leiding en stuurt de inhoudelijke afdelingsverantwoordelijken en de stafmedewerkers beleid rechtstreeks aan.
Lees meer
Sluiten