Terugkeren naar de startpagina

Medewerker

Medewerker Personeelsadministratie contract onbepaalde duur (0,5 VTE) - Medewerker

Jobomschrijving: 

In-Gent vzw ondersteunt het Vlaams en Gents integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken. Meer info vind je op www.in-gent.be.

 

De Dienst HRM realiseert een stimulerend en talentgericht personeelsbeleid.

Om de kerntaken te realiseren beschikt IN-Gent vzw over een bekwame en gemotiveerde personeelsequipe, bestaande uit een 120-tal personen.

Als medewerker HR – Personeel & Administratie sta je in voor een correct, klantgericht en efficiënt beheer van personeels- en loonadministratie.

 

 

Takenpakket

 

 1. Je voert de personeelsadministratie uit.
 • Je maakt de nodige documenten op bij in- en uitdiensttreding van de medewerker (bv. arbeidsovereenkomst, ontslagbrief, C4-werkloosheidsbewijs, tewerkstellingsattest) en verstuurt de dimona-aangifte;
  • Je maakt het personeelsdossier van medewerkers aan door de nodige gegevens te verzamelen en houdt het actueel (bv. sollicitatiegegevens, adresgegevens, attesten, uurrooster);
  • Je maakt personeelscontracten en de nodige bijlagen op en klasseert deze in het personeelsdossier;
 • Je berekent de individuele rechten van het personeel (bv. vakantiesaldo’s, opzegtermijn en –vergoeding) en neemt indien nodig contact op met externe diensten (VDAB, RVA,…);
 • Je behandelt aanvragen voor thematische verloven en tijdskrediet van medewerkers: gaat het recht van de medewerker na, vult de nodige formulieren in (bv. subsidie), verzamelt de attesten en volgt de werkhervatting en haar gevolgen op (bv. loonverwerking, aanpassing uurrooster);
 • Je houdt afwezigheden bij en geeft een overzicht door aan de verantwoordelijke in het kader van het verzuimbeleid: vraagt ziekte-attesten op en klasseert deze;
 • Je maakt op vraag van de verantwoordelijke overzichten op (bv. personeelsbezetting, vormingen, subsidies).

 

 1. Je staat in voor de loonverwerking.
 • Je bereidt de loonverwerking voor door het registreren van prestatiegegevens en afwezigheden in het loonverwerkingsprogramma;
 • Je voert de nodige looncorrecties uit (bv. looncorrectie in geval van ziekte) na goedkeuring van de hiërarchisch verantwoordelijke;
 • Je berekent extralegale voordelen, het vakantiegeld en eindejaarspremie;
 • Je geeft indien nodig de wijzigingen in het loon door aan het sociaal secretariaat.

 

 1. Je beantwoordt vragen i.v.m. loonverwerking en personeelsadministratie.
 • Je verzorgt het onthaal van nieuwe medewerkers door hen grondig te informeren over de in IN-Gent geldende procedures en regelgevingen: arbeidsreglement, tijdsregistratie, verloning, maaltijdcheques, woon-werkverkeer, hospitalisatieverzekering, pensioensparen,…
 • Je stelt vragen aan en beantwoordt vragen van het sociaal secretariaat en van het personeel i.vm. de loonverwerking (bv. loonbrief, maaltijdcheques, personeelsstatuut);
 • Je adviseert medewerkers over beslissingen m.b.t. het opnemen van educatief verlof, tijdskrediet,...;
 • Je bent het aanspreekpunt voor medewerkers inzake toepassing van de sociale loonwetgeving, verlofstelsels, personeelsbeheersysteem,...
Lees meer

IT-medewerker jobstudent (1 VTE) - Medewerker

Jobomschrijving: 

In-Gent vzw ondersteunt het Vlaams en Gents integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken.

 

Als IT-specialist versterk je tijdelijk het team van 2 medewerkers en bied je ondersteuning aan de interne IT-dienst en aan eindgebruikers.

 

Takenpakket

 

 1. Instaan voor het onderhoud van de ICT infrastructuur: beheren, onderhouden en beveiligen van PC’s, laptops en printers, server.

hardware fysiek kunnen plaatsen en vervangen, PC’s en Laptops kunnen instellen en in een veilige netwerk aanmelden, OS, software en hardware kunnen installeren/de-installeren, netwerktaken

 

 1. Vervullen van de helpdeskopdracht door het ondersteunen van medewerkers met betrekking tot het gebruik van ICT-apparatuur en toepassingen.

printerproblemen, crashende laptops, beveiliging, vpn vragen, MS Office365 vragen zoals MS Teams, SharePoint, mails etc.

Lees meer

Trajectbepaler contract bepaalde duur (1 VTE) - Medewerker

Jobomschrijving: 

In-Gent vzw ondersteunt het Vlaams en Gents integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken.

 

Als trajectbepaler ben je expert in doelgroepbepaling in het kader van NT2, inburgerings- en integratietrajecten. Je oriënteert de klanten naar het meest geschikt interne of externe aanbod op basis van een gesprek en eventuele testen.

Je stelt de definitieve vraag van de klant vast en start het persoonlijk cliëntdossier op.

Na de trajectbepaling worden de klanten overgedragen aan een andere dienst binnen de organisatie of naar een extern aanbod.

 

Takenpakket

 

 1. Je geeft, samen met het team en de afdelingsverantwoordelijke, de organisatie van onze dienstverlening vorm:
 • Je denkt actief en kritisch mee en geeft ideeën om onze werking vlot en klantvriendelijk te laten verlopen;
 • Je helpt mee bij de ontwikkeling van ondersteunend materiaal zoals draaiboeken, intake-instrumenten en tools.
 1. Je informeert klanten over het intern en extern aanbod:
 • Je voert gesprekken met de klant om zicht te krijgen op hun profiel en vraag;
 • Je informeert nieuwkomers over hun rechten en mogelijke inburgeringsplicht en je motiveert hen om een inburgeringstraject te volgen;
 1. Je neemt eventueel instaptesten NT2 en civiele testen af.
 2. Je oriënteert klanten op basis van verschillende parameters en je legt dit vast in een trajectplan:
 • Je registreert alle verzamelde gegevens vlot en correct in ons cliëntvolgsysteem;
 • Je werkt open en constructief samen met de verschillend trajectaanbieders om een vlot traject voor de klant te garanderen.
Lees meer

Projectleider Digitalisering – IN-Gent vzw - Medewerker

Jobomschrijving: 

De Vlaamse Regering heeft in het kader van het Vlaamse relancebeleid 15 miljoen euro vrijgemaakt voor digitaliseringsprojecten in de integratie- en inburgeringssector. Om dit op te volgen wordt een digitaliseringsprogramma over het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas vzw, IN-Gent vzw en het Huis van het Nederlands Brussel heen opgesteld. Het programma grijpt o.a. de mogelijkheden aan die digitalisering biedt om het integratie- en inburgeringstraject efficiënter en effectiever te organiseren, bv. via e-learning, online testing of een online inburgeringsportaal.

Voor deze digitaliseringsprojecten werven we voor elke organisatie een Projectleider Digitalisering aan.

Elke projectleider digitalisering heeft een dubbele rol:

 • Enerzijds stuur je projecten uit het overkoepelende digitaliseringsprogramma van A tot Z aan;
 • Anderzijds zorg je voor goede verankering en implementatie van alle digitaliseringprojecten uit het programma binnen IN-Gent vzw.

Je werkt hiervoor nauw samen met collega’s van verschillende afdelingen over het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas, IN-Gent vzw en het Huis van het Nederlands Brussel heen.

Vanuit je dubbele rol rapporteer je aan de programmamanager digitalisering en de algemeen directeur van IN-Gent vzw.

Je verantwoordelijkheden

 • Je plant, organiseert en hebt de dagelijkse leiding over project(en) van A tot Z, dat wil zeggen vanaf de onderzoeksfase, over implementatie tot nazorg. Je doet dit met de nodige aandacht voor de uniformiteit binnen het programma en met oog voor de werking van de agentschappen en het Huis van het Nederlands.
 • Je zorgt voor afstemming en gedragenheid van het volledige programma binnen IN-Gent vzw en zorgt ervoor dat de noden van IN-Gent vzw bewaakt worden in de opbouw en implementatie van de projecten.
 • Je zorgt er samen met collega’s voor dat jouw project(en) correct, efficiënt en effectief wordt uitgevoerd, zodat dit binnen de vooropgestelde tijd en budget kan verlopen.
 • Je ondersteunt, adviseert en bent sparring partner voor de programmamanager en het management van IN-Gent vzw. Je suggereert strategische beslissingen voor de stuurgroep digitalisering en koppelt terug over operationele beslissingen. Je rapporteert aan de programmamanager en de algemeen directeur van IN-Gent vzw.
 • Je ontwikkelt een strategie voor projectopvolging en -uitvoering. Je bewaakt hierbij je toegekende KPI’s en budgetten. Je vertrekt hiervoor vanuit de agile en lean principes.
 • Door regelmatig overleg met klanten en stakeholders binnen en buiten de organisaties ben je in staat om de juiste prioriteiten te bepalen. Dagelijks, wekelijks en maandelijks volg je deze prioriteiten op en je bent in staat om te oordelen over noodzakelijke wijzigingen in functie van de veranderende situatie. Ook het monitoren en inspelen op mogelijke risico’s horen hierbij.
 • Je bent communicatief sterk aangelegd en goed in het opmerken van moeilijkheden omtrent samenwerking, discussies, stoornissen, etc.
Lees meer
Sluiten