Terugkeren naar de startpagina

Medewerker

Medewerker HR – Personeel & Administratie - Medewerker

Jobomschrijving: 

Je zorgt mee voor een kwaliteitsvol HR-beleid. Dit via het beheer van de personeels- en loonadministratie en het ontwikkelen van de nodige instrumenten daarvoor

Je maakt deel uit van de Dienst HR. Deze zorgt voor een stimulerend en talentgericht personeelsbeleid met het oog op de optimale realisatie van de kerntaken van IN-Gent vzw.

 

Specifiek

 • Je staat in voor de loonadministratie, in samenwerking met de teamcoördinator en het sociaal secretariaat. Je verzamelt en controleert de overzichten van de werktijden in een geautomatiseerd systeem. Je archiveert de relevante gegevens en verwerkt deze.
 • Je adviseert medewerkers bij de organisatie van hun werktijd of verlof (bv. verschillende verlofmogelijkheden, …).
 • Je verzorgt het onthaal van nieuwe medewerkers door hen grondig te informeren over de IN-Gent geldende procedures en regelgevingen: arbeidsreglement, tijdsregistratie, verloning, maaltijdcheques, woon-werkverkeer, hospitalisatieverzekering, pensioensparen,…
 • Je verzamelt alle noodzakelijke gegevens voor het personeelsdossier.
 • Je stelt documenten en contracten op voor losse en vaste medewerkers van IN-Gent vzw bij aanwerving.
 • Je geeft advies en administratieve ondersteuning bij het intern loopbaantraject van de medewerkers. Je bent het aanspreekpunt voor medewerkers inzake toepassing van de sociale loonwetgeving, verlofstelsels, personeelsbeheersysteem,…
 • Je adviseert medewerkers over beslissingen m.b.t. het opnemen van educatief verlof, tijdskrediet,… en je stelt hiervoor de nodige documenten op.
 • Je stelt documenten op voor losse en vaste medewerkers van IN-Gent vzw bij uitdiensttreding.
 • Je volgt de sociale loonwetgeving op en ziet toe op de juridische correcte toepassing ervan.
 • Je volgt specifieke dossiers op m.b.t. loonsubsidiëring.
 • Je volgt de dossiers op m.b.t. verzekeringen.

 

 

Lees meer

vacture nieuw - Medewerker

Jobomschrijving: 

vacture nieuw

Lees meer
Sluiten