Terugkeren naar de startpagina

Medewerker

Medewerker beheer doortrekkersterrein - Medewerker

Jobomschrijving: 

Wil je deel uitmaken van een team dat zich inzet voor het verhogen van de maatschappelijke participatie en ondersteuning van diverse doelgroepen?
Heb je zin om praktisch aan de slag te gaan en heb je een groot maatschappelijk engagement?
Stel je dan kandidaat voor de vacature van Medewerker Maatschappelijke Ondersteuning: Beheer doortrekkersterrein bij IN-Gent.

 

Jouw rol

 

Als medewerker op het doortrekkersterrein sta je in voor het praktisch beheer van het terrein, maar zorg je ook voor begeleiding op vlak van sociaal welbevinden. Je zorgt voor sociale cohesie door een goede relatie met de doortrekkers te onderhouden en een brugfiguur te zijn tussen hen en derden.

 

En nu concreet

 

PRAKTISCH BEHEER DOORTREKKERSTERREIN             

 • Je bent verantwoordelijk voor het administratief en financieel beheer van het terrein. Dit houdt o.a. in: organiseren van reservaties, inchecken van cliënten, innen van de waarborg, bijhouden van registratiesysteem, controle standplaats, afrekening bij vertrek…
 • Je begeeft je dagelijks meermaals op het terrein en koppelt regelmatig terug met je Afdelingsverantwoordelijke over de stand van zaken op het terrein.
 • Je houdt toezicht op de infrastructuur, de afvalinzameling, de netheid op de standplaatsen, het sanitair en het gehele terrein.
 • Je bent het aanspreekpunt voor de coördinatie en de uitvoering van de technische en/of onderhoudswerkzaamheden en je signaleert noodzakelijke interventies op dit vlak. Hiervoor onderhoud je contacten en overleg je met samenwerkende diensten (Groendienst, Onderhoud Gebouwen, Service en Logistiek,…).
 • Je onderhoudt nauwe en goede contacten met de collega terreinverantwoordelijken, de betrokken diensten (bv. de lokale politiediensten), rapporteert en biedt de hulp aan waar mogelijk en nodig.

BEGELEIDING VAN WOONWAGENBEWONERS

 • Je bent een aanspreekpunt voor onmiddellijke hulpverleningsvragen van woonwagenbewoners en verwijst gericht door naar het meest geschikte aanbod.
 • Je onderneemt initiatief rond het opzetten en begeleiden van gerichte acties ten behoeve van het sociaal welbevinden van de woonwagenbewoners. Deze acties zijn themagericht, bv. preventieve gezondheidszorg, vrije tijd, onderwijs,… Ze kunnen zowel informatief,  remediërend, als emanciperend zijn maar hebben steeds de sociale en culturele emancipatie van woonwagenbewoners als achterliggende doelstelling.
 • Je verricht hiervoor het nodige studiewerk, werkt de thema’s inhoudelijk en praktisch uit. Je netwerkt hiertoe ook met andere organisaties, diensten en verenigingen. 

SOCIALE COHESIE

 • Je onderhoudt goede relaties met de buurtbewoners rond het terrein en informeert hen over de werking van het terrein.
 • Je bent een aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen of klachten van de doortrekkers, de buurt, partners, diensten…
 • Je biedt informatie aan die inzicht verschaft over de leef- en woonwijze van woonwagenbewoners.
 • Je werkt mee aan sensibiliseringscampagnes om de negatieve beeldvorming over woonwagenbewoners te corrigeren.
 • Je organiseert de deelname aan buurtgebonden acties, evenementen en activiteiten.

 

Lees meer
Sluiten