Terugkeren naar de startpagina

Medewerker

Medewerker Doortrekkersterrein: Educatieve ondersteuning en Sociaal beheer - Medewerker

Jobomschrijving: 

Stad Gent beschikt over een doortrekkersterrein voor rondreizende woonwagenbewoners voor maximaal 25 woonwagens. Het doortrekkersterrein is enkel toegankelijk mits reservatie.

 

IN-Gent vzw staat in voor het praktische beheer van het doortrekkersterrein en de relatie met de klanten en de buurt. Als medewerker op het doortrekkersterrein werk je hiervoor samen met de collega’s en eventueel andere organisaties.

Je werkt samen rond empowerment van doortrekkende woonwagenbewoners en je komt op voor hun basisrechten.

 

Je staat in voor het aanbieden van onderwijsstimuli op het doortrekkersterrein, voornamelijk gericht op kinderen in de lagere schoolleeftijd en je werkt mee aan een langetermijnvisie.

Daarnaast neem je ook een aantal taken op binnen het bredere sociaal beheer.

 

Jouw takenpakket

 

ONDERWIJSSTIMULI AANBIEDEN

 • Je organiseert en coördineert educatieve activiteiten voor kinderen (kleuter en lagere school) in het Nederlands, Frans en Engels i.s.m vrijwilligers;
 • Je werkt didactisch en pedagogisch materiaal uit en past dit toe;
 • Je evalueert de werking en stuurt bij;
 • Je registreert de acties;
 • Je begeleidt en coördineert stagiaires of vrijwilligers;
 • Je bouwt een netwerk uit i.f.v. het organiseren van educatieve activiteiten op het terrein en het zoeken naar vrijetijdsbesteding;
 • Je bent het aanspreekpunt rond educatieve en vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren.

 

BEGELEIDING VAN WOONWAGENBEWONERS

 • Je bent het aanspreekpunt voor onmiddellijke hulpverleningsvragen van woonwagenbewoners, en verwijst gericht door;
 • Je neemt initiatief m.b.t. acties rond het sociaal welbevinden van de woonwagenbewoners. Dit doe je bij voorkeur i.s.m. andere organisaties, diensten en verenigingen.

 

SOCIALE COHESIE

 • Je onderhoudt goede relaties met de buurtbewoners rond het terrein en informeert hen over wat er op het terrein gebeurt;
 • Je bent de brugfiguur tussen de doortrekkers en derden (buurt, partners, scholen, diensten,…) omtrent educatieve en vrije tijd activiteiten.

 

PRAKTISCH BEHEER DOORTREKKERSTERREIN

 • Je staat deels in voor het praktisch beheer van het doortrekkersterrein: reservatie, onthaal, begeleiding en facturatie in samenwerking met de andere medewerkers op het terrein;
 • Je stemt samen met jouw collega’s de verschillende activiteiten op het terrein op elkaar af (activiteiten voor kinderen, vaccinatie, welzijnspartners, vertrek en aankomst, …);
 • In samenwerking met het team organiseer en coördineer je het correcte gebruik van de polyvalente ruimte en het materiaal op het terrein.

 

TAKEN T.A.V. HET TEAM EN DE ORGANISATIE

 • Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen en de werkbesprekingen;
 • Je neemt deel aan relevant extern overleg;
 • Je neemt deel aan het extern overleg vanuit Gentse onderwijspartners rond de (middel)langetermijn visie en planning;
 • Je maakt analyses en speelt onderbouwde beleidssignalen door naar de betrokken (beleids)medewerkers.
 • Je legt de nodige linken met andere werkingen van IN-Gent vzw en werkt hieromtrent voorstellen uit.
 • Je levert toe aan specifieke projecten en initiatieven van IN-Gent vzw (als partner of promotor) met een link naar jouw functie.
 • Je rapporteert over de werking.
Lees meer
Sluiten