Menu
            Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be

PARKOER

Traject op maat voor 17-19 jarige nieuwkomers uit Gent

Wat:
IN-Gent werkt een traject uit op maat van de jonge nieuwkomers. Dit traject bestaat uit een cursus Maatschappelijke Oriëntatie, extra activiteiten en individuele trajectbegeleiding.
IN-Gent werkt hiervoor nauw samen met de vervolgschoolcoaches, het Stedelijk Opvanginitiatief en andere diensten en organisaties in Gent.

 

Doel:
Een betere aansluiting van 17-19-jarige nieuwkomers naar regulier onderwijs, andere opleidingsstructuren of de werkvloer realiseren via:

  • een leer- en ontwikkelingstraject op maat, dat de jongeren samen uitstippelen met een centrale trajectbegeleider. Hierbij staat identiteitsontwikkeling, betere leer- en scholingskansen en een snelle doorverwijzing naar het meest gepaste educatieve of professionele traject centraal;
  • een gestroomlijnd en geoptimaliseerd aanbod op niveau van de actoren, om snelle doorverwijzing op een kwalitatieve manier te garanderen.

 

Voor wie:
Om in te stappen moeten de jongeren:

  • Tussen 17 en 19 jaar oud zijn
  • Legaal in België verblijven
  • Max. 5 jaar in België zijn
  • Een band met Gent hebben

Wanneer:

  • Juli 2022: 4 juli t.e.m.15 juli, elke weekdag van 9u00 tot 16u00
  • Augustus 2022: 8 augustus t.e.m. 19 augustus, elke weekdag van 09u00 tot 16u00

Inschrijven jongeren

Mail parkoer@in-gent.be
 

Meer info: www.taaliconen.be 

 

Sluiten