Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be

Offerfeest - Informatie 2022

Het Offerfeest vindt plaats van 9 juli tot en met 12 juli. Bent u van plan het offerfeest te vieren? Dan geeft deze website u enkele ideeën om dit goed te laten verlopen. In Gent is er tijdens de sperperiode van 6 tot en met 13 juli namelijk een totaalverbod op thuisslachtingen waar u dient rekening mee te houden.


Hoe kan u het Offerfeest vieren?

  • Laat een dier verdoofd slachten bij een erkend slachthuis.

U doet een slachtaangifte bij een slachthuis of een erkende tijdelijke slachtvloer. U vindt de lijst hier.

  • Doe een gift.

U kan een offer brengen onder de vorm van een gift aan fondsen en hulporganisaties.

  • Koop een dier bij een slager. 

U kan terecht in verschillende islamitische slagerijen in Gent om een geslacht schaap, ram of rund aan te kopen.


Nog vragen? Contacteer ons
e-mail: offerfeest@in-gent.be

 

Verbod thuisslachting tijdens sperperiode
Sinds 1 januari 2019 is het niet langer toegestaan om onverdoofd te slachten. Een totaalverbod op thuisslachtingen is in Gent van kracht gedurende de sperperiode van 6 tot en met 13 juli. In deze periode zal de lokale politiezone een verhoogd toezicht organiseren met bijzondere aandacht voor het vervoer van schapen en illegale slachtingen. Het overtreden van het verbod aan huis wordt strafbaar gesteld met een boete tot € 2.000. 

 

Sluiten