Zoeken
Terugkeren naar de startpagina

Projecten

-------------------------

 

/// @LEVEL2WORK

Wat ?

Het project @level2work heeft de ambitie om de hoogopgeleide anderstaligen in kaart te brengen en ze via verschillende acties toe te leiden naar werk. 

'one-stop-shop'?
Om vraag en aanbod, werkzoekende hoogopgeleide werkzoekende en werkgever met elkaar te verbinden is het idee van een 'one-stop-shop' aangevat. Het contactloket is een fysiek loket waar hoogopgeleide anderstaligen begeleid worden in hun traject naar werk.

Voor Wie is @level2work?

Je bent:

 • Hoger opgeleid en afkomstig uit een niet-EU-land (Prioriteit: Nieuwkomers uit derde landen)
 • 5 jaar in België
 • Gedomicilieerd in Gent en Oost-Vlaanderen
 • Ingeschreven, of inschrijfbaar als niet-werkende werkzoekende bij VDAB of werken onder je niveau
 • Diploma Hoger onderwijs (HBO5, Bachelor, Master & Doctoraat)
 • Geen studiebewijzen: verklaring op eer!

Voordelen:

Job-matching:

 •  persoonlijke begeleiding naar werk, op maat van jouw studie-achtergrond en capaciteiten.
 • Je werkt hiervoor samen met een personal coach.

Info & Inschrijving:

 • Of extra info bij Kalifa, In-Gent vzw: 09 235 04 47

Partnerschap

@level2work is een AMIF-project, met vele partners. VDAB fungeert als promotor met een breed partnerschap zoals, VOKA, VIVES, Agentschap integratie en inburgering, Co-vibes, Randstad,... en uiteraard Leerwinkel.

            

 

AMIF (EUROPEES FONDS VOOR ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE)

Met de steun van de Europese Unie | Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie AMIF| Naar een meer geïntegreerd migratiebeleid, dankzij het AMIF

Vanuit de Agentschappen Integratie en Inburgering zet AMIF trajecten op voor enerzijds anderstalige nieuwkomers tussen 15 en 19 jaar en anderzijds laaggeletterde moeders met jonge kinderen (0-3 jaar).

 

/// Centrale begeleiding voor 15-19-jarige nieuwkomers uit derdelanden

 

IN-Gent werkt een aanbod uit op maat van de jonge nieuwkomers. Dat aanbod bestaat uit een cursus Maatschappelijke Oriëntatie, een traject Mind Spring, extra activiteiten en individuele trajectbegeleiding. IN-Gent werkt hiervoor nauw samen met de vervolgschoolcoaches, het Stedelijk Opvanginitiatief en andere organisaties in het Gentse.

Doelstelling:

Een betere aansluiting van 15-19-jarige nieuwkomers naar regulier onderwijs, andere opleidingsstructuren of de werkvloer realiseren via:

 • een leer- en ontwikkelingstraject op maat, dat de jongeren samen uitstippelen met een centrale trajectbegeleider. Hierbij staat identiteitsontwikkeling, betere leer- en scholingskansen en een snelle doorverwijzing naar het meest gepaste educatieve of professionele traject centraal;
 • een gestroomlijnd en geoptimaliseerd aanbod op niveau van de actoren, om snelle doorverwijzing op een kwalitatieve manier te garanderen.

Om in te stappen moeten de jongeren:

 • Tussen 15 en 19 jaar oud zijn;
 • Derdelander zijn (niet- EU burger);
 • Legaal in België verblijven;
 • Max. 5 jaar in België zijn.


Contact: Inschrijven jongeren:

karen.vanhoutte@in-gent.be (trajectbegeleider) - 0483 41 30 62 

Algemene info project:

nele.vanhaver@in-gent.be (procesbegeleider) - 0483 41 32 53 

 

 

/// MamaMee

 

IN-Gent coördineert dit project dat de opvolger is voor de proeftuin van 2015-2016. Het project beoogt een op maat gemaakt en geïntegreerd inburgeringstraject te ontwikkelen voor laaggeletterde moeders uit derde landen (niet-EU) met jonge kinderen (0-3 jaar).

De zorg voor de kinderen wordt als ingangspoort gebruikt om deze kwetsbare en soms moeilijk bereikbare doelgroep de kans te geven een inburgeringstraject te volgen. Het huidige project, dat van maart 2017 tot augustus 2018 loopt, bestaat in functie daarvan uit een partnerschap van IN-Gent, Inloopteam De Sloep, CBE Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland en Partena Kinderopvang. De eerste groep ging van start met de lessen in september 2017.

Hoofddoelstelling is het structureel verankeren van deze grensoverschrijdende samenwerking en het inbedden van een dergelijk traject, op maat van deze doelgroep, in de lokale reguliere werking. Hiervoor werken we onder meer samen met de Dienst Kinderopvang van Stad Gent, Huizen van het Kind en OCMW.

Contact:
Contactpersoon deelnemers:

cigdem.efe@in-gent.be (trajectbegeleider) - 09 250 57 82  

Algemene info project:
lien.willaert@in-gent.be (procesbegeleider) - 09 250 57 91 

 

/// DOORGEEFWINKEL BIJ PINO

Het wijkhuis Bij Pino is een laagdrempelige ontmoetingsplek op het Rerum Novarumplein in Nieuw Gent met daarin een koffiebar, klusatelier en doorgeefwinkel. KAA Gent Foundation, de communitywerking van KAA Gent, coördineert op vraag van Stad Gent Bij Pino. De naam van het buurthuis komt van Pino, een ooievaar die al meer dan 7 jaar op bezoek komt en in de wijk overwintert.

IN-Gent verzorgt de doorgeefwinkel. Wijkbewoners kunnen er ongebruikte spullen binnenbrengen en/of gratis meenemen. Zo geven ze de spullen een tweede leven.

Contact:

greet.lybeer@in-gent.be - 0484 81 50 45 - Facebook 

 

 

 

Sluiten