Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be
Terugkeren naar de startpagina

Projecten

Project 1: Verbinding Gent

Vierde onderdeel binnen het inburgeringstraject.

Vanaf 2022 komt er binnen het inburgeringstraject een vierde onderdeel bij, het netwerktraject. Tijdens het inburgeringstraject neemt de inburgeraar minstens 40 uur deel aan activiteiten in andere organisatie, een stage of vrijwilligerswerk. De activiteiten vinden plaats in een ontspannende en/of lerende en Nederlandstalige context. Het laat toe dat de inburgeraar sociale contacten legt buiten zijn/haar directe leefomgeving en komt tot vertrouwensrelaties. Het zorgt ervoor dat de inburgeraar een informeel aanspreekpunt heeft. Het leidt ertoe dat mensen, zowel de inburgeraar als de omgeving, inzicht verkrijgen in de leefwereld van anderen en diversiteit leren omarmen. Ook vanuit de ontvangende samenleving leveren we hiervoor de nodige inspanningen.

 

 

Project 2: Parkoer

Centrale begeleiding voor 17-19-jarige nieuwkomers uit derdelanden

meer info: www.in-gent.be/parkoer

 

 

Project 3: Doorgeefwinkel bij Pino

Het wijkhuis Bij Pino is een laagdrempelige ontmoetingsplek op het Rerum Novarumplein in Nieuw Gent met daarin een koffiebar, klusatelier en doorgeefwinkel. KAA Gent Foundation, de communitywerking van KAA Gent, co├Ârdineert op vraag van Stad Gent Bij Pino. De naam van het buurthuis komt van Pino, een ooievaar die al meer dan 7 jaar op bezoek komt en in de wijk overwintert.

IN-Gent verzorgt de doorgeefwinkel. Wijkbewoners kunnen er ongebruikte spullen binnenbrengen en/of gratis meenemen. Zo geven ze de spullen een tweede leven.

Contact:

09 265 78 40 - Facebook 

 

 

 

Sluiten