Zoeken
Terugkeren naar de startpagina

Projecten

 

AMIF projecten

 

Wat is AMIF?
 

Vanuit de Agentschappen Integratie en Inburgering zet AMIF (Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie)  trajecten op voor enerzijds anderstalige nieuwkomers tussen 15 en 19 jaar en anderzijds laaggeletterde moeders met jonge kinderen (0-3 jaar).

 

Centrale begeleiding voor 15-19 jarige nieuwkomers uit derdelanden


IN-Gent vzw werkt een aanbod uit op maat van de jonge nieuwkomers. Dat aanbod bestaat uit een cursus Maatschappelijke Oriëntatie, een traject Mind Spring, extra activiteiten en individuele trajectbegeleiding. IN-Gent vzw werkt hiervoor nauw samen met de vervolgschoolcoaches, het SOI en andere organisaties in het Gentse.

 

Doelstelling:

Een betere aansluiting van 15-19 jarige nieuwkomers naar regulier onderwijs, andere opleidingsstructuren of de werkvloer realiseren via:

  • een leer- en ontwikkelingstraject op maat, dat de jongeren samen uitstippelen met een centrale trajectbegeleider. Hierbij staat identiteitsontwikkeling, betere leer- en scholingskansen en een snelle doorverwijzing naar het meest gepaste educatieve of professionele traject centraal
  • een gestroomlijnd en geoptimaliseerd aanbod op niveau van de actoren, om snelle doorverwijzing op een kwalitatieve manier te garanderen.

 

Om in te stappen moeten de jongeren:

 

  • Tussen 15 en 19 jaar oud zijn
  • Derdelander zijn (niet- EU burger)
  • Legaal in België verblijven
  • Max. 5 jaar in België zijn


Contact:
Inschrijven jongeren: Karen VANHOUTTE – Trajectbegeleider AMIF
T 0483 41 30 62 karen.vanhoutte@in-gent.be

Algemene info project: Nele VAN HAVER – Procesbegeleider AMIF
T 0483 41 32 53 nele.vanhaver@in-gent.be

 

MamaMee

 

IN-Gent vzw coördineert dit project dat de opvolger is voor de proeftuin van 2015-2016. Het project beoogt een op maat gemaakt en geïntegreerd inburgeringstraject te ontwikkelen voor laaggeletterde moeders uit derde landen (niet-EU) met jonge kinderen (0-3 jaar).

 

De zorg voor de kinderen wordt als ingangspoort gebruikt om deze kwetsbare en soms moeilijk bereikbare doelgroep de kans te geven een inburgeringstraject te volgen. Het huidige project, dat van maart 2017 tot augustus 2018 loopt, bestaat in functie daarvan uit een partnerschap van IN-Gent vzw, Inloopteam De Sloep, CBE Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland en Partena Kinderopvang. De eerste groep gaat van start met de lessen in september 2017.

 

Hoofddoelstelling is het structureel verankeren van deze grensoverschrijdende samenwerking en het inbedden van een dergelijk traject, op maat van deze doelgroep, in de lokale reguliere werking. Hiervoor werken we onder meer samen met de Dienst Kinderopvang van Stad Gent, Huizen van het Kind en OCMW.

 

Contact:
Contactpersoon deelnemers: Cigdem Efe  – Trajectbegeleider AMIF
T 09 250 57 82  cigdem.efe@in-gent.be

Algemene info project: Lien Willaert – Procesbegeleider AMIF
T 09 250 57 91 lien.willaert@in-gent.be 

 

Met de steun van de Europese Unie | Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie AMIF| Naar een meer geïntegreerd migratiebeleid, dankzij het AMIF

 

Sluiten