Zoeken
Terugkeren naar de startpagina

Privacy

Privacy en uitwisseling van persoonsgegevens

Het Agentschap Integratie en Inburgering werkt met een cliëntvolgsysteem: de Kruispuntbank Inburgering. Daarin beheren we de persoonsgegevens van de inburgeraars.

We wisselen die gegevens elektronisch uit met verschillende partners. Ondermeer met:

 • VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling)
 • OCMW’s (Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn)
 • VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen)
 • Organisaties die lessen Nederlands (NT2) aanbieden
 • ESF (Europeese Sociaal Fonds)

We respecteren daarbij strikte privacyregels.

Wat zijn die regels precies? Wat wisselen we uit met welke partner?

Je leest het hier

Waarom wisselen we die gegevens uit?

Om het profiel van onze klanten goed in beeld te brengen. Enkel zo kunnen we hen goed begeleiden: in hun inburgeringstraject, hun opleiding Nederlands of hun inschrijving in een school.

Welke gegevens beheren we zoal?

 • adres- en andere contactgegevens
 • de educatieve loopbaan
 • werkervaring en werksituatie
 • familiegegevens
 • socioculturele gegevens
 • de NT2-loopbaan
 • het inburgeringstraject
 • de inschrijving in het leerplichtonderwijs (voor minderjarigen)
 • eventuele OCMW- of RVA-uitkering
 • (kandidaat-) sociaal huurder of niet
 • opleidingen bij VDAB

Nog vragen? Stuur een mailtje naar info@in-gent.be

Sluiten