Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be
Terugkeren naar de startpagina

Missie / Visie

Visie

In Gent is iedereen gelijkwaardig en heeft iedereen gelijke kansen. Diversiteit en respect zijn vanzelfsprekend en worden als meerwaarde benut.

Missie

 1. We ondersteunen en versterken de Gentenaren met een migratieachtergrond zodat zij vanuit hun identiteit en competenties een plaats in de Gentse samenleving kunnen verwerven en eraan kunnen participeren.
 2. We ondersteunen en versterken de Gentse diensten en organisaties om diversiteit tot een meerwaarde voor de stad en al haar inwoners te maken.
 3. We beïnvloeden de verschillende beleidsniveaus tot onze visie is bereikt. We reflecteren kritisch, signaleren opportuniteiten en knelpunten, formuleren standpunten.
 4. We organiseren (mee) acties die het samenleven in Gent positief beïnvloeden en/of de diversiteit in Gent positief in beeld brengen. We reageren op en bestrijden onverdraagzaamheid, racisme en discriminatie.
 5. IN-Gent belichaamt de waarden en principes die in de visie en missie vervat zitten en draagt deze uit.

Deze 5 opdrachten staan niet op zich. Het realiseren van ons toekomstbeeld vergt een complementaire aanpak. Zij beïnvloeden en versterken elkaar.

Waarden

Deze visie en missie heeft een maximale kans op slagen met een duidelijke waardenset die ons handelen stuurt.

 • Naar cliënten/klanten
  • Respect
  • Empathie / begrip
  • Professionaliteit / deskundigheid
 • Samenleving/stad
  • Solidariteit
  • Respect
  • Rechtvaardigheid
 • Eigen handelen
  • Professionaliteit
  • Integriteit
  • Zelfkritisch

IN-Gent werkt transparant en staat voor essentie en excellentie.

Sluiten