Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be
Terugkeren naar de startpagina

Medewerker

Vormingswerker antiracisme en antidiscriminatie contract bepaalde duur tot eind 2024 (0,5 VTE) - Medewerker

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw voert het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid uit en staat in voor extra taken op het Gentse stedelijk niveau. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met tal van diensten en organisaties en met de Stad Gent.

IN-Gent is er voor individuen, organisaties en verenigingen en bestaat uit een team van ongeveer 120 gemotiveerde en professionele medewerkers.

 

Jouw functieomschrijving

In onze huidige maatschappij zijn er organisaties en mensen nodig die zich actief inzetten tegen racisme en discriminatie. IN-Gent wil daar, samen met de Stad Gent, een belangrijke rol in spelen. Voor deze vacature zijn we op zoek naar een gedreven, overtuigende en flexibele vormingsmedewerker die zich toelegt op omstaandertraining.

Meer info over de omstaandertraining vind je op www.in-gent.be/omstaandertraining.

 

Takenpakket

 • Algemeen: je geeft vormingen en  workshops aan organisaties, diensten en Gentse burgers. Specifiek zal jij vooral ‘de omstaandertraining’ geven.
 • Je neemt voor de omstaandertraining administratief/coördinerende taken op zoals: het opvolgen van inschrijvingen, het contacteren van deelnemers, registreren van binnenkomende vragen en maken van overzichten, inplannen van trainingen….
 • Je werkt mee aan het actieplan antiracisme en antidiscriminatie van IN-Gent, je bedenkt nieuwe strategieën en methodieken, je evalueert en stuurt bij waar nodig. 
 • Je bent mee verantwoordelijk voor het bekend maken van het aanbod rond Taal- en Diversiteitsbeleid van IN-Gent:
 • Je werkt mee aan het ontwikkelen en uitvoeren van een communicatiestrategie naar potentieel geïnteresseerde klanten;
 • Je zorgt mee voor de uitbouw van een netwerk.
Lees meer

Trajectbegeleider nieuwkomers (1 VTE, vervangingscontract onbepaalde duur) - Medewerker

Jobomschrijving: 

Stel je voor: je komt toe in een land waarvan je de taal nog niet beheerst en je moet je in het kluwen van administratie, huisvesting, onderwijs en werk een weg zoeken. Of je bent nog een tiener en moet meteen belangrijke keuzes maken die je toekomst bepalen.

Als trajectbegeleider ben je er om nieuwkomers te gidsen tijdens dat proces. Je gaat cultuursensitief en krachtgericht te werk binnen jouw vier rollen.

 • Coach en vertrouwenspersoon: je begeleidt het leerproces van de inburgeraar vanuit een niet-oordelende nieuwsgierige houding;
 • Aanspreekpunt: je verwijst de cliënt door naar andere diensten of organisaties;
 • Bruggenbouwer tussen de inburgeraar en de samenleving;
 • Regisseur: je hebt een overzicht over de verschillende aspecten in het leven van de inburgeraar.

Je wordt trajectbegeleider voor volwassen inburgeraars en je wordt medewerker binnen ons jongerentraject Parkoer.

Meer info over de werking van IN-Gent vind je op https://www.in-gent.be/.

 

takenpakket

 1. Als trajectbegeleider binnen het regulier inburgeringscontract:
 • voer je begeleidingsgesprekken met inburgeraars en werk je een traject op maat uit;
 • begeleid je de inburgeraar bij het bepalen en concreet maken van toekomstperspectieven op sociaal, professioneel of educatief vlak;
 • volg je individuele ondersteuningsvragen op en verwijs je gericht door;
 • volg je dossiers op, gebruik makend van een cliëntvolgsysteem;
 • zorg je voor de gegevensuitwisseling met relevante partners tijdens de loop van het traject.

 

 1. Als trajectbegeleider voor jongeren binnen het project Parkoer (nieuwkomers van 17 tot 19 jaar):
 • werk je samen een traject op maat uit voor en coach je de jongere doorheen dat traject.
 • neem je deel aan de groepsactiviteiten en bied je logistieke ondersteuning waar nodig. Je bespreekt samen met de leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie de voortgang, het leerproces en eventuele moeilijkheden.
 • volg je ondersteuningsvragen van de jongere op en verwijs je gericht door. Daarvoor bouw je ook een netwerk uit van Gentse organisaties en je houdt de sociale kaart up-to-date;
 • voer je op sleutelmomenten een evaluatiegesprek met de jongere;
 • verwerk je de gegevens in het cliëntvolgsysteem en sta je in voor de administratie van de dossiers;
 • ben je het aanspreekpunt rond trajectbegeleiding bij jongeren voor de collega trajectbegeleiders;
 • zet je samenwerkingen op i.f.v. werving en begeleiding;
 • sta je mee in voor de bekendmaking van Parkoer via gerichte communicatie en infosessies;
 • neem je deel aan overleg en rapporteer je hierover. Je speelt ook eventuele beleidssignalen door naar de betrokken beleidsmedewerkers.
Lees meer
Sluiten