Terugkeren naar de kalender

Migratieforum voorjaar 2019

18-06-2019
13.00 - 18.30
Balenmagazijn Uco
Maisstraat 142
9000 Gent

De burgemeester en schepen De Bruycker nodigen u uit voor het Migratieforum op dinsdag 18 juni in het Balenmagazijn op de oude UCO-site in de Maïsstraat. Het starteom 13u30 en eindigt om 17u met een drankje.

De plenaire vergadering wordt voorgezeten door de burgemeester maar men gaat ook aan de slag in kleinere groepjes aan dialoogtafels. Heel wat aandacht zal daarbij gaan naar het toekomstige beleid inzake gelijke kansen en integratie en alle maatschappelijke domeinen die hiermee te maken hebben.

Hoe ziet de namiddag eruit?

13u: ontvangst

13u30: start plenum

  • Welkomstwoord
  • Terugkoppeling signalen Migratieforum najaar 2018
  • Varia

14u30: start dialoogtafels (2 sessies van 1u)

  1. Opvang, onthaal, registratie
  2. Toegankelijkheid samenleving en diensten (arbeidsmarkt, woningmarkt, onderwijs, Stad, …)
  3. Samenleven in diversiteit (sociale cohesie, netwerken, …)
  4. Participatie (adviesraad, verenigingen, activiteiten en projecten, …)

17u: afsluitend plenum

Netwerkmoment tot 18u.

Mogelijke signalen kan je alvast op voorhand doorsturen. 

  • Inschrijven voor het Migratieforum doet u via  http://go.stad.gent/migratieforum of telefonisch via Gentinfo (09 210 10 10). U kan zich opgeven voor 2 verschillende dialoogtafels.
  • Voor al uw vragen over het Migratieforum kan u terecht bij Frank.philips@stad.gent (09 267 03 08). Ook agendapunten stuurt u door naar Frank.

Op 20 september 2018 vond het eerste Migratieforum plaats. Het stadsbestuur wil een structurele dialoog blijven aangaan tussen de stad en de Gentse burger, tussen beleidsmakers en veldwerkers, tussen organisaties en individuen, tussen professionelen en vrijwilligers. De doelstelling is om samen werk te maken van het lokale beleid t.a.v. nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond. De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen zal daarom twee keer per jaar een Migratieforum organiseren waarop stadsdiensten, partnerorganisaties, het middenveld, vrijwilligers en alle geïnteresseerden elkaar kunnen treffen rond de thema’s migratie en integratie.

Sluiten