Terugkeren naar de kalender

Be-REYN: Woonwagenbewoners en hun precaire leefsituatie - dialoogsessie

19-10-2020
09.30 - 11.30
online
9000 Gent

Naar aanleiding van de alarmerende resultaten uit het onderzoek van het Europees Bureau voor de grondrechten (Fra) waaruit blijkt dat de levenskwaliteit van Roma en woonwagenbewoners ook in West-Europese landen ver beneden het gemiddelde ligt organiseren we deze dialoogsessie.

Op het programma:
• 9u30-9u55: Kim Janssens (Minderhedenforum) neemt ons mee in de inhoud van haar boek “Een leven lang opgejaagd”. Kim vertelt ons meer over hun unieke geschiedenis, over de diversiteit onder de Woonwagenbewoners en over het belang van hun woonwagencultuur.

• 9u55- 10U10: Terreinmedewerkers van het Gentse doortrekkersterrein presenteren de recente publicatie ‘De zoektocht naar een plaats: Rondtrekkende woonwagenbewoners en het woonwagenbeleid in Vlaanderen’. Deze publicatie, uitgegeven door IN-Gent vzw en geschreven door Lieve Daeren, biedt historische en sociologisch-antropologische informatie over de groep. De Vlaamse beleidsevoluties van de laatste decennia worden onder de loep genomen en aanbevelingen voor concrete beleidsacties gesuggereerd. In de boekvoorstelling zoomen we kort in op (1) de specificiteit van rondtrekkende woonwagenbewoners, de hoofdfocus van het boek en (2) de historische beleidsevoluties in Vlaanderen m.b.t. groep. Samen met de HIVA-studie wil deze publicatie de kennis over deze specifieke doelgroep - en haar noden - versterken en ijveren voor een gericht en efficiënt beleid.

• 10U10- 11U00: Marije Reidsma en Goedroen Juchtmans, Hiva, presenteren de inzichten uit het onderzoek naar de leef-en woonsituatie van rondtrekkende woonwagenbewoners. Op basis van gesprekken met woonwagenbewoners zelf, praktijkwerkers en een inventarisatie van inspirerende praktijken hebben ze beleidsaanbevelingen geformuleerd. Van hieruit reiken ze suggesties aan over hoe we vanuit het lokale niveau (als praktijkwerker, beleidsmaker) kunnen bijdragen aan betere levensomstandigheden voor de rondtrekkende woonwagenbewoners in Vlaanderen en Brussel.

Nadien gaan we met elkaar in dialoog en onderzoeken we wat dit in de praktijk kan betekenen.

Deze sessie wordt georganiseerd vanuit het Be-REYN netwerk met steun van OSF.

 

Inschrijven voor 15 oktober door een email te sturen naar liesbeth.lambert@vbjk.be.

Sluiten