Terugkeren naar de kalender

Wijze Woorden door Patrick Loobuyck

15-06-2017
20.00 - 22.30
Blekerijstraat 55
9000 Gent

IN-Gent vzw, het Gents Agentschap voor Integratie en Inburgering, nodigt u graag uit voor de lezingenreeks ‘Wijze Woorden’. Vanuit onze missie om waarden zoals gelijkwaardigheid en diversiteit te belichamen, zetten wij ons in om activiteiten te organiseren die het samenleven in Gent positief beïnvloeden en bijdragen tot de positieve beeldvorming rond diversiteit. Want bij IN-Gent, maar ook in de Gentse stad, telt iedereen mee.


Deze lezingen spelen in op maatschappelijk relevante thema’s die aansluiten bij onze visie, zoals (super)diversiteit, sociale en culturele ongelijkheid, gendergelijkheid en levensbeschouwing. Hiervoor nodigen wij telkens een gastspreker uit die een keynote zal verzorgen en in gesprek zal treden met het publiek. Telkens onder moderatie van één van onze gastheren, namelijk Tom Naegels of Bart Eeckhout.

 

Op 15 juni is Patrick Loobuyck te gast bij ons. Professor Loobuyck is hoogleraar Levensbeschouwing aan de Universiteit van Antwerpen. Hij is een gekende stem binnen het debat met zijn onderzoek naar godsdienstwetenschappen, pluralisme en tolerantie. 

De lezing zal doorgaan in de Blekerijstraat 55, 9000 Gent om 20u. Gastheer is Bart Eeckhout. 

 

Info en inschrijvingen: communicatie@in-gent.be

Sluiten